Reelle ejere

Reelle ejere

Er du direktør, ejer eller aktionær i et selskab? Så kender du helst sikkert begrebet ‘reelle ejere’. Vi har i dette indlæg kogt alt, hvad du behøver at vide om reelle ejere ned, så du hurtigt og nemt kan danne et overblik over de mest essentielle punkter.

 

Hvad er reelle ejere?

Virksomhedens reelle ejere er de fysiske personer, der direkte eller indirekte (gennem andre selskaber) har kontrol over virksomheden.
Personer, der råder over mere end 25% af anpartskapitalen eller stemmerne, enten direkte eller gennem deres holdingselskab(er), skal registreres som reelle ejere.

Fra den 23. maj 2017 er alle virksomheder og selskaber forpligtede til at registrere reelle ejere ved Erhvervsstyrelsen.

Der blev i maj 2019 vedtaget en række ændringer i reglerne om reelle ejere, der trådte i kraft den 10. januar 2020.

De nye regler medfører følgende pligter over for selskaberne:

  • Alle ejere skal fremover oplyse om deres ejerskab fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet vedrørende varetagelsen af myndighedernes tilsyns- eller kontrolopgaver efter dansk hvidvasklov.
  • Alle selskaber skal oplyse om diverse ejerforhold ved anmodning fra selskaber og personer, som skal udføre kundekendskabprocedurer efter dansk hvidvasklov (bestående af eksempelvis pengeinstitutter eller en revisionsvirksomhed).
  • Det er selskabets pligt at foretage indberetninger af uoverensstemmelser jævnfør de registrerede oplysninger om selskabets reelle ejere.
  • Selskaber skal foretage et årligt tjek i forhold til, om oplysningerne af de reelle ejere er opdateret.

 

Reelle ejere i et selskab

Reelle ejere kan f.eks. have retten til at udpege ledelsesmedlemmer, godkende årsrapporten, udøve veto eller lignende.
Undlader man at registrere selskabets reelle ejere, kan man risikere at modtage dagbøder, indtil korrekt registrering er opnået ved Erhvervsstyrelsen. Dette skal ske for at virksomheder ikke laver skattesvig og anden økonomisk kriminalitet.

 

Hvad er legale ejere?

Ved legale ejere forstås det at et selskab eller fysiske personer, direkte ejer 5 % eller mere af et selskab. Hvis ingen i selskabet ejer mere en 5 %, skal dette erklæres som værende “ingen” ejer over 5 %.

Følgende virksomheder skal registrere oplysninger om deres legale ejere:

  • Aktieselskaber A/S
  • Anpartsselskaber ApS
  • Iværksætterselskaber IVS
  • Partnerselskaber
  • Kommanditselskaber K/S
  • Europæiske aktieselskaber SE-selskaber

 

Forskel for nuværende registrering

Før 23. maj 2017 var danske selskaber også forpligtede til at registrere deres ejere. Dette var dog de formelle ejere af selskabet, også hvis dette var andre juridiske enheder i form af iværksætterselskaber (IVS), anpartsselskaber (ApS) og andre selskaber.

Med den nye ordning med registrering af de reelle ejere, bliver den endelige fysiske person registreret. Formålet er at forbedre gennemsigtigheden i det danske selskabsregister, og sikre at den reelle ejer af et givent selskab fremgår tydeligt.

Hvor du blot skal eje 5% af virksomheden før registrering af formelt ejerskab er krævet, skal du eje hele 25% for tvungent at blive registreret som reel ejer. Informationerne vil fremgå offentligt af CVR-registeret.

Følgende selskaber skal registrere deres reelle ejere:

 

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig

Vores advokater står klar til at hjælpe dig med registrering af reelle ejere ved Erhvervsstyrelsen. Vi rådgiver dig samtidig om hele processen, så du er indforstået med, hvad der foregår. Vi sørger for, at hele processen forløber gnidningsfri og opfylder alle lovens krav. Kontakt os i dag på tlf. 70 71 99 12, og få en uforpligtende og gratis samtale om lige netop din situation. Sammen finder vi de næste skridt i din sag.

Læs også