Reelle ejere

Hvad er reelle ejere?

Virksomhedens reelle ejere er de fysiske personer, der direkte eller indirekte (gennem andre selskaber) har kontrol over virksomheden.

Personer, der råder over mere end 25% af anpartskapitalen eller stemmerne, enten direkte eller gennem deres holdingselskab(er), skal registreres som reelle ejere.

Fra den 23. maj 2017 er alle virksomheder og selskaber forpligtede til at registrere reelle ejere ved Erhvervsstyrelsen.

Registrering af reelle ejere i selskab

Reelle ejere i et selskab

Man kan udøve indirekte kontrol over virksomheden via rettigheder i vedtægterne, en ejeraftale eller ved pantsætning af anparterne. Det kan f.eks. være retten til at udpege ledelsesmedlemmer, godkende årsrapporten, udøve veto eller lignende.

Undlader man at registrere selskabets reelle ejere, kan man risikere at modtage dagbøder, indtil korrekt registrering er opnået ved Erhvervsstyrelsen.

 

Forskel for nuværende registrering

Før 23. maj 2017 var danske selskaber også forpligtede til at registrere deres ejere. Dette var dog de formelle ejere af selskabet, også hvis dette var andre juridiske enheder i form af iværksætterselskaber (IVS), anpartsselskaber (ApS) og andre selskaber.

Med den nye ordning med registrering af de reelle ejere, bliver den endelige fysiske person registreret. Formålet er at forbedre gennemsigtigheden i det danske selskabsregister, og sikre at den reelle ejer af et givent selskab fremgår tydeligt.

Hvor du blot skal eje 5% af virksomheden før registrering af formelt ejerskab er krævet, skal du eje hele 25% for tvungent at blive registreret som reel ejer. Informationerne vil fremgå offentligt af CVR-registeret.

 

Følgende selskaber skal registrere deres reelle ejere

 

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig

Vores advokater står klar til at hjælpe dig med registrering af reelle ejere ved Erhvervsstyrelsen. Vi rådgiver dig samtidig om hele processen, så du er indforstået med, hvad der foregår. Vi sørger for, at hele processen forløber gnidningsfri og opfylder alle lovens krav. Kontakt os i dag på tlf. 70 20 41 61, og få en uforpligtende og gratis samtale om lige netop din situation. Sammen finder vi de næste skridt i din sag.

Læs også