Registret for bekæmpelse af hvidvask

Registret til bekæmpelse af hvidvask

Driver man virksomhed i bestemte brancher, kan man være omfattet af en særlig registreringspligt efter hvidvaskloven. Det er f.eks. valutavekslingsvirksomhed, fondsforvaltere, professionelle aktionærer mv.

 

Virksomheder skal godkendes i Erhvervsstyrelsens Register til bekæmpelse af hvidvask, før de lovligt kan udøve én eller flere af følgende erhvervsaktiviteter:
  • Oprette virksomheder for andre
  • Fungere som (eller sørger for, at en anden fungerer som) et ledelsesmedlem i en virksomhed på vegne af andre (dette omfatter ikke at fungere som f.eks. direktør i egen virksomhed)
  • Udbyde c/o adresser og kontorhoteller med virtuelle kunder, hvor der tilbydes supplerende ydelser
  • Fungerer som (eller sørger for, at en anden fungerer som) forvalter eller administrator af en fond
  • Fungere som (eller sørger for, at en anden fungerer som) nominee i en virksomhed på vegne af andre

 

Hvordan registrerer jeg mit selskab?

Først søger du om registrering i Erhvervsstyrelsens Register til bekæmpelse af hvidvask ved hjælp af den digitale selvbetjeningsløsning, Virk Indberet. Registreringsprocessen afhænger til dels af, om det er en ny eller eksisterende virksomhed. Erhvervsstyrelsen vurderer, hvorvidt virksomhedens ledelse eller reelle ejere er dømt for et strafbart forhold, der kunne begrunde en nærliggende fare for misbrug af deres stilling i en registreret virksomhed.

Virksomhedens ledelses- og ejerkreds vil herefter modtage en anmodning via digital post om, at Erhvervsstyrelsen får udleveret en kopi af deres straffeattester fra politiet. Hvis Erhvervsstyrelsen vurderer, at der foreligger en fare for misbrug, vil registrering blive nægtet. Dermed må virksomheden ikke udøve registreringspligtige erhvervsaktiviteter.

Det er muligt at søge om registrering som person med digital signatur, men hvis den registreringspligtige aktivitet udøves i forbindelse med en virksomhed, så er det virksomheden, der skal registreres.

 

Læs mere om registret for bekæmpelse af hvidvask HER.

Kilde:
Virk.dk
Virk.dk
Læs også