varekode

Varekode

Når du importerer eller eksporterer varer, skal du bruge en varekode. Varekoderne varierer fra land til land, men det er vigtigt, at du bruger den korrekte varekode, da det har indflydelse på, hvor meget du skal betale i told. I denne artikel kan du læse mere om, hvad en varekode er, hvordan du finder den rigtige varekode, samt hvad du skal gøre, hvis du ikke kan finde den.

 

 

Det er nødvendigt, at du kender en vares varekode, når du vil importere eller eksportere varer til eller fra udlandet. Du skal oplyse varekoden på toldangivelsen, og det er vigtigt, at du anvender den korrekte varekode, da det har indflydelse på tolden.

Hvis du betaler for lidt, har Toldstyrelsen ret til at opkræve den manglende told på et senere tidspunkt. Betaler du for meget i told, fordi du har anvendt den forkerte varekode, kan du i stedet have told til gode, som bliver tilbagebetalt.

I visse tilfælde kan det være vanskeligt at vurdere, om du skal bruge den ene eller anden varekode. Hvis du er i tvivl, er der forskellige løsninger på udfordringen. I denne artikel kan du læse mere om, hvordan du finder den rigtige varekode – og hvordan du skal forholde dig, hvis du er i tvivl.

 

Hvad er en varekode?

En varekode er en 8 eller 10-cifret kode, som du skal angive, når du importerer eller eksporterer varer uden for EU. Hvis du du importerer varer, består varekoden af 10 cifre, mens den består af 8 cifre, hvis du eksporterer varer.

De første 6 cifre af en varekode stammer fra det internationale HS-system, som er en forkortelse for Harmonized System. De første 6 cifre går af samme årsag under navnet HS-koden. HS-systemet bliver brugt i omkring 200 lande, hvorfor det er en internationalt anerkendt kode.

HS-systemet er et internationalt varenomenklatur, som er en form for varekatalog, der indeholder alle varer i verden. De resterende to cifre, stammer fra KN, som er en forkortelse for Kombineret Nomenklatur, der er EU’s egen varenomenklatur.

KN-varekoden kombinerer således HS-varekoden med to cifre, så den i alt kommer op på 8 cifre. Det er denne varekode, som bruges, når der eksporteres varer til udlandet. Hvis du i stedet skal importere varer fra udlandet, skal du derfor anvende en 10-cifret kode.

De sidste to cifre stammer fra TARIC, som er EU’s integrerede toldtarif. Den afgør blandt andet, om der er mulighed for toldnedsættelse, toldsuspension eller antidumpingtold på de varer, som du importerer. Du kan komme ud for, at der skal tilknyttes en ekstra kode, når du importerer varer, men det er kun i sjældne tilfælde.

Opret dit selskab i dag
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere

 

Hvordan finder jeg en varekode?

Når du skal finde en varekode, kan du bruge det elektroniske søgeværktøj eVITA. Her har du mulighed for at slå en bestemt vare op, så du kan se den korrekte varekode. Du finder eVITA på SKAT’s hjemmeside.

Før du påbegynder din søgning, er det væsentligt, at du har styr på alle detaljer omkring den pågældende varer. Hvis ikke du har styr detaljerne, risikerer du, at du finder den forkerte varekode, og så kan du enten risikere at betale for meget eller for lidt i told.

 

Stil dig selv følgende spørgsmål, før du slår varenummeret op:

 • Hvad er det for en vare?
 • Hvad er varen fremstillet af?
 • Er varen adskilt eller samlet?
 • Ligger der andre varer i pakken, eller er den pakket individuelt?
 • Hvordan virker varen, og hvad skal den bruges til?

Hvis du sikrer dig, at du kan svare på alle ovenstående spørgsmål, får du nemmere ved at finde frem til den korrekte varekode. Du kan dog risikere, at det er vanskeligt at vurdere, om der er tale om den ene eller anden varekode.

Er det tilfældet, har du en række forskellige muligheder, som du kan tage i brug, når du skal finde den rigtige varekode. Det er eksempelvis relevant, hvis den pågældende vare matcher beskrivelsen af to varekoder. Længere nede i denne artikel kan du læse mere om, hvordan du finder den rigtige varekode, hvis du er i tvivl.

 

Sådan bruger du eVITA til at slå en varekode op

Når du skal finde din varekode, er det væsentligt, at du læser alle detaljer omkring den pågældende varekode. Du skal således både læse bestemmelserne og de forklarende bemærkninger, der hører til de specifikke afsnit og kapitler.

På eVITA har du mulighed for at slå en vare op for derefter at finde dens varekode. I tjenesten finder du et overblik over de første klassificeringer, som din vare kan høre under. Dette kaldes for kapitler, og disse har en lang række underkategorier, som du kan klikke dig ind på.

 

Hvis du f.eks. leder efter varekoden for en el-guitar, skal du gøre følgende:

 • Gå til eVITA.
 • Klik på “Mekaniske og elektriske maskiner, apparater og instrumenter; transportmidler – Kap 84-92”
 • Klik på “92.00 – MUSIKINSTRUMENTER; DELE OG TILBEHØR DERTIL”.
 • Klik på “92.02 – Andre strengeinstrumenter (fx guitarer, violiner, harper)”.
 • Klik på “9202.90.00 00 – Andre varer”.
 • Klik på “9202.90.30 00 – Guitarer”.
 • Nu kan du se informationer om varen samt dens varekode.

Den gældende toldsats bestemmes af SKAT, og der findes både en told, hvor afgiften er pr. vare, samt en værditold, hvor afgiften er en vis procentdel af varens samlede værdi. I ovenstående tilfælde er der en værditold på 3,20% af varens samlede værdi.

Hvis du vil finde yderligere information omkring toldsatser, mulighed for toldnedsættelse, antidumpingtold og toldsuspension på de varer, du importerer, kan du bruge TARIC-systemet, som er et fornuftig supplement til eVITA.

 

Hvad er forskellen på eVITA og TARIC?

eVITA og TARIC er begge elektroniske værktøjer, som tager udgangspunkt i Toldtariffen. Det er dog nødvendigt, at du kender varens varekoden, før du kan slå den op i TARIC. Du kan bruge eVITA til at finde varekoden.

I eVITA kan du finde din varekode og dertilhørende varebeskrivelse, ligesom du kan se den tarifmæssige told, som varen pålægges. Du kan også læse bestemmelser og forklarende bemærkninger til de afsnit og kapitler, der er relevante.

TARIC er en webudgave af Toldtariffen. Her kan du finde toldsatser og informationer omkring toldsuspension, antidumpingtold, toldnedsættelse og indførselsesbestemmelser, der gør sig gældende for den specifikke vare, når der handles med et tredjeland.

Eksempel: Du ønsker at importere el-guitarer fra Nepal. Det kræver, at du kender varekoden for el-guitarer samt den tarifmæssige toldsats, der gælder for denne vare. Den kan du finde ved at bruge eVITA.

Når du har varekoden og den tarifmæssige toldsats på plads, kan du bruge TARIC til at finde ud af, om der er særlige vilkår, som gør sig gældende, hvis du vil importere varer fra Nepal. Du kan også se, hvorvidt der er muligt at få nedsat tolden.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg er i tvivl om en varekode?

Du kan havne i situationer, hvor du er i tvivl om, hvilken varekode der er den rigtige, fordi den pågældende vare umiddelbart passer til beskrivelsen af to eller flere varekoder. Hvis det er tilfældet, har du en række muligheder for at få afklaring på dit spørgsmål.

 

BTO

Hvis du er i tvivl om, hvilken varekode der hører til dit produkt, kan du søge om en bindende tariferingsoplysning (BTO). Når du gør det, vil du få en bindende afgørelse af, hvilken varekode der hører til din vare.

Det er gratis at ansøge om en BTO, men det tager ofte lang tid at få behandlet sin ansøgning. Du kan læse mere om, hvordan du søger en bindende tariferingsoplysning på SKAT’s hjemmeside.

 

EBTI

EBTI, som er en forkortelse for European Binding Tariff Information, er en database, som giver dig mulighed for at søge i forskellige BTO’er. Disse kan give dig indsigt i, hvordan tariferingspraksissen hidtil har været for den pågældende vare.

Du bør dog være opmærksom på, at en bindende tariferingsoplysning, som er meddelt en anden virksomhed, ikke nødvendigvis gælder for din virksomhed. Du kan søge i EBTI-databasen ved at klikke her.

 

Tariferingsforordninger

Når en virksomhed er i tvivl om, hvilken varekode en vare hører under, træffer EU-Kommissionen løbende afgørelser for konkrete varer. Disse får efterfølgende bindende retsvirkning, hvorfor det kan være en mulighed at undersøge tariferingsforordningerne, som du finder her.

Du bør dog være opmærksom på, at det ikke er sikkert, at der er truffet en afgørelse, som har indflydelse på den vare, du vil eksportere eller importere. Det er dog en god idé at undersøge det, før du eventuelt søger om en bindende tariferingsoplysning.

 

Skal jeg registrere min virksomhed, hvis jeg vil importere varer?

Hvis du vil importere varer fra udlandet, skal du være opmærksom på, at der er forskellige regler, som gør sig gældende, afhængigt af om du vil importere varer fra lande, der befinder sig indenfor eller udenfor EU.

Planlægger du at importere varer fra et land, som ikke befinder sig inden for EU – det gælder også Grønland og Færøerne – skal din virksomhed registreres som importør. Dette gøres via Erhvervsstyrelsen, og du skal samtidig også registreres for andre forhold, som f.eks. sikkerhedsstillelse.

Registreringen er nødvendig, hvis din virksomhed skal kunne indgive importangivelser. Når du registrerer din virksomhed som importør, får du automatisk tildelt et EORI-nummer. Det er din virksomheds CVR-nummer blot med DK foran. Hvis virksomheden ikke har et CVR-nummer, vil det i stedet være SE-nummeret, der danner grundlag for EORI-nummeret.

Når du importerer varer, skal varens nummer angives til fortoldning. Typisk vil det være speditøren eller transportøren, som står for dette, men du kan også vælge at gøre det selv, når du importerer varer fra udlandet.

Opret dit selskab i dag
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere
Kilde:
Vita.skat.dk
Vita.skat.dk
Skat.dk
Ec.europa.eu
Skat.dk
Læs også