Ejerudgift

Ejerudgift

Ejerudgift er den samlede betegnelse for de udgifter, der skal betales årligt, når du ejer en ejendom eller bolig. Ejerudgiften betales, uanset om du finansierer ejendommen gennem et lån eller betaler kontant. De udgifter, der er forbundet med finansiering af boligen, medregnes derfor ikke i ejerudgiften, ligesom forbrugsudgifter til eksempelvis el, varme og vand heller ikke indgår. Læs mere om ejerudgift her.

 

 

Du betaler en ejerudgift, når du ejer en bolig eller ejendom. Denne fremgår af salgsopstillingen, hvorfor du på forhånd ved, hvad ejerudgiften vil være, før du køber en bolig. Dette er praktisk, da banken skal bruge oplysningerne, når de skal vurdere, hvorvidt du kan blive bevilliget et lån eller ej.

Udgiften bliver betalt for boligen, ligegyldigt om du låner eller betaler kontant, hvorfor låneomkostningerne ikke tælles med. Forbrug som el, varme og vand bliver heller ikke medregnet. Ejerudgiften består derimod af forskellige poster såsom ejendomsværdiskat, grundskyld, udgifter til ejerforening og lignende.

 

Hvad er en ejerudgift?

I forbindelse med din boligsøgning vil du støde på begrebet ejerudgift, da det står i alle de salgsopstillinger, ejendomsmæglerne udarbejder. Ejerudgift er et forholdsvist nyt begreb, der blev introduceret i 2015, da ejendomsmæglerloven blev ændret.

Dengang blev det gjort til et krav, at alle boliger, som blev sat til salg, nu skulle oplyse om den samlede, månedlige ejerudgift, der var forbundet med at være ejer af boligen. Ejerudgiften indeholder således alle de udgifter, som den nye ejer forpligter sig til at betale hver måned – dog tæller afdrag på lån, renter og forbrug i form af vand, varme og el ikke med i ejerudgiften.

Udgifter til lån og renter er ikke inkluderet, da det i 2015 også blev vedtaget, at ejerudgiften ikke må indeholde beregninger på, hvad det vil koste at finansiere boligen gennem et lån. Det skyldes blandt andet, at det er individuelt, hvilket lån der egner sig bedst til ens økonomiske situation.

Når du overvejer at købe en bolig, skal du altså selv lægge de øvrige udgifter til køb af boligen sammen med ejerudgiften, hvis du vil have et realistisk overblik over den månedlige boligydelse. Her kan det være en god idé at tage udgangspunkt i de øvrige tal, der fremgår af salgsopstillingen.

Brutto/netto-tallene giver eksempelvis et bud på standardfinansieringen af boligen. Brutto er den årlige udgift, før der er betalt skat, mens netto er den årlige udgift, efter der er betalt skat.

Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 2.000,-
Få hjælp af boligadvokat

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

 

Mægler har ansvaret for ejerudgiften

Det er mægleren, som udarbejder salgsopstillingen, hvorfor det er vedkommendes ansvar, at oplysningerne om ejerudgiften er korrekte. Hvis det, efter du har skrevet under på en købsaftale, viser sig, at ejerudgiften ikke er korrekt, kan du klage over ejendomsmægleren.

Ifølge de seneste domsafgørelser i forbindelse med forkerte ejerudgifter, er mægler dømt til at betale køber 10 gange differencen mellem den oplyste og det faktuelle ejerudgift. Det betyder altså, at hvis mægler har opgivet, at ejerudgiften er på 36.000 kr., men det viser sig, at den er på 38.000 kr., så vil han blive dømt til at betale 20.000 kr. til køber.

Herudover mister ejendomsmægleren også det salær, som vedkommende har modtaget fra sælger i forbindelse med handlen. Der er altså mange konsekvenser forbundet med at angive ukorrekte oplysninger omkring ejerudgiften.

Læs mere om købsaftalen, her. 

 

Hvad dækker ejerudgiften over?

Ejerudgiften dækker over en række forskellige boligudgifter, som betales på årlig eller månedlig basis. Disse skal du regne med i dit budget, når du planlægger at købe bolig. Ifølge Boligejer.dk, som administreres af Erhvervsstyrelsen, medregnes følgende poster i ejerudgiften:

  • Grundskyld/ejendomsskat
  • Udgifter til ejendomsforsikring
  • Udgifter til ejerforening
  • Ejendomsværdiskat
  • Aktuelle udgifter til eksempelvis renovation, skorstensfejning, rottebekæmpelse
  • Ydelser på gæld, som køber overtager

Generelt bør du danne dig et overblik over, hvad ejerudgifterne i salgsopstillingen indebærer, da disse ikke medregnes i standardfinansieringen.

Det første år vil ejerudgiften omfatte den aktuelle ejendomsværdiskat, grundskyld samt ydelser til ejendomsforsikringen. Herudover vil den omfatte aktuelle udgifter, du som køber er forpligtet til at afholde, når du ejer ejendommen. Dette gælder dog ikke udgifter til eftersyn af forsyningsanlægget, som ellers er lovpligtigt.

Fællesudgifter til eventuel ejerforening bliver medregnet efter fradrag af forbrugsafhængige udgifter. Slutteligt indgår ydelser til eventuel gæld, som køber overtager uden for købesummen.

 

Ejendomsværdiskat

Ejendomsværdiskatten vil som udgangspunkt bestå af 1 % af din boligs værdi. Udgiften opkræves over din personlige skat, ligesom den vil fremgå af din selvangivelse. Du skal kun betale denne, hvis du selv bor i boligen, hvorfor du er fritaget for udgiften, hvis du eksempelvis lejer boligen ud.

 

Grundskyld/ejendomsskat

Grundskylden kaldes også for ejendomsskatten. Denne betales til kommunen, som første gang sender den som et girokort. Det er dit ansvar, at den bliver betalt rettidigt, hvorfor det er en god idé tilmelde den til betalingsservice.

 

Ejendomsforsikring

Det er en god idé at forsikre din bolig, så du er godt dækket ind, hvis du skulle være uheldig. Som regel vil ejendomsforsikringen være inkluderet i ejerudgiften, men den er ikke lovpligtig, hvorfor du ikke altid kan være sikker på det.

Dog vil de fleste banker og realkreditinstitutter kræve, at du forsikrer din nye bolig, hvis du skal de skal godkende dit lån. Du bør altid finde et forsikringsselskab, som matcher dit reelle behov, da det ikke er alle ejendomsforsikringer, der inkluderer det samme.

 

Renovation

Du skal selv stå for at få hentet affald, når du ejer et hus, hvorfor renovation indgår i ejerudgiften. Du betaler typisk for ét år ad gangen for denne ydelse, samtidig med at du betaler ejendomsskat til kommunen. Dette går blandt andet til renovering og vedligeholdelse af kommunens genbrugspladser samt tømning af skraldespande.

 

Fællesudgifter til grundejer- eller ejerforeninger

Når du køber en ny bolig, vil denne indgå i en grundejer- eller ejerforening, som du skal betale til. Ejerudgiften sikrer, at foreningens grund bliver vedligeholdt løbende, hvilket inkluderer fællesarealer og eventuelle fælles forsyninger og serviceordninger såsom vaskerum, antenne og festlokaler.

 

Skorstensfejning og skadedyrsbekæmpelse

Det er ikke unormalt, at der i Danmark er skadedyr i større bygninger, hvorfor skadedyrsbekæmpelse ofte vil indgå i ejerudgiften. Det er kommunen, der fastsætter prisen. Nå du betaler til skadedyrsbekæmpelse, er du forsikret, hvis der eksempelvis er problemer med rotter, møl eller lignende skadedyr.

Herudover kan der være udgifter til skorstensfejning, hvis boligen er forsynet med en skorsten.

Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 2.000,-
Få hjælp af boligadvokat

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

 

Hvad indgår ikke i ejerudgiften?

Det er ikke alle udgifter, der bliver medregnet i ejerudgiften. Som tidligere beskrevet, vil afdrag på boliglån og renter ikke blive medregnet. Førhen fremgik det af brutto/netto-beløbet, men det er ejendomsmægleren ikke forpligtet til at oplyse længere.

Herudover vil forbrugsudgifter til eksempelvis el, vand, varme, gas og olie heller ikke blive medregnet. Disse poster skal du altså selv stå for at medregne i dit budget, hvis du vil have et retvisende billede af din reelle månedlige boligudgift.

 

Ejerudgifter i et helårshus

Hvis du ejer et helårshus, vil de mest almindelige ejerudgifter være ejendomsskat, renovation, husforsikring og ejendomsværdiskat. Herudover kan der være udgifter til rottebekæmpelse, skorstensfejer, grundejerforening eller andre foreninger, som du er forpligtet til at være medlem af, når du ejer den specifikke ejendom.

 

Ejerudgifter i en ejerlejlighed

I en ejerlejlighed vil de typiske ejerudgifter være ejendomsskat og ejendomsværdiskat. Herudover vil der også være udgifter i forbindelse med ejerforeningen, som opkræves af selve foreningen.

Disse dækker de driftsudgifter, der er til ejendommen. Det gælder også ejendomsforsikring, løbende renovering og lignende. Hvis ejerforeningen har optaget lån, som alle er forpligtet til at betale til, kan der også være udgifter forbundet hertil, som medregnes i ejerudgiften.

Læs mere om ejerlejlighed, her.

 

Ejerudgifter i et sommerhus

Hvis du ejer et sommerhus, vil det typisk være de samme udgifter, som der er til et helårshus. Herudover vil der som regel også være udgifter til grundejerforeningen, da et sommerhus typisk vil være placeret på en fællesvej, hvorfor du som ejer er forpligtet til at deles om udgifterne til vedligeholdelse heraf sammen med de øvrige sommerhusejere.

Læs mere om sommerhuse, her.

 

Hvor ofte skal man betale ejerudgift?

Da ejerudgiften er en fællesbetegnelse for flere forskellige udgifter, vil disse forfalde til betaling på forskellige tidspunkter, hvorfor det ikke er til at sige, hvor ofte ejerudgiften skal betales. Ejendomsskat til kommunen betales eksempelvis to gange om året, mens fællesudgifter til en ejerforening som regel vil blive betalt hver måned.

Samtidig er der ingen garanti for, at de udgifter, der indgår i ejerudgiften, ikke løbende reguleres, hvorfor ejerudgiften i en salgsopstilling udelukkende viser ejerudgifterne for det første år.

Bemærk desuden, at ejerudgiften varierer, afhængigt af om der er tale om en ejerlejlighed, et hus eller et sommerhus. Forsikringsafgiften til en ejerlejlighed vil blive tegnet gennem ejerforeningen, mens der tegnes en separat, når du køber et hus.

 

Hvor vigtig er ejerudgiften?

Det er vigtigt, at du ved, hvor meget du skal betale i ejerudgift, når du planlægger at købe en bolig. Ejerudgiften kan være afgørende for, om du har råd til at sidde i boligen, hvorfor banken blandt andet vil bruge den, når de vurderer, om du har mulighed for at låne.

Når du køber en bolig, har du udgifter til lån, renter, forbrug og altså også ejerudgift, hvorfor det kan være en god idé at finde en bolig med en lav ejerudgift, hvis du vil have de bedste forudsætninger for at kunne finansiere boligen.

Det er i sidste ende ikke ejerudgifterne i sig selv, der er udslagsgivende for, om du har råd. Det er alle de samlede poster, der udgør boligydelsen, hvorfor det er nødvendigt, at du er grundig, når du lægger dit budget, hvis du vil have et retvisende billede af, hvorvidt du har råd til at sidde i boligen eller ej.

 

Få hjælp til dit boligkøb

Når du skal købe bolig, er der mange ting, du skal have styr på. Derfor kan det være fornuftigt at få professionel og juridisk hjælp med ind over handlen.

En boligadvokat kan her være behjælpelig. Advokaten kan bl.a. klare alle de praktiske elementer af en bolighandel samt gennemgå handlens dokumenter og sikre sig, at alt er, som det skal være.

Når du vælger køberrådgivning hos NEMADVOKAT, vil din personlige rådgiver gennemgå alle handlens dokumenter samt yde professionel rådgivning gennem hele dit sagsforløb.

Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 2.000,-
Få hjælp af boligadvokat

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

Læs også