Hvad er en budrunde?

Budrunde

Når der er flere, som er interesseret i at købe en ejendom, kan sælger vælge at sende den i en såkaldt budrunde. Her får de interesserede købere mulighed for at afgive bud. Herefter kan sælger vælge det, vedkommende finder mest fordelagtigt i forhold til den pågældende bolighandel. I denne artikel kan du læse mere om, hvad en budrunde er, og hvordan sådan en foregår i praksis.

 

 

Hvis der er flere interesserede købere til en bolig, kan sælger vælge at sende den i en budrunde for at sikre, at han eller hun får det maksimale ud af handlen. Når de interesserede købere har afgivet deres bud, er det efterfølgende op til sælger at vurdere, om vedkommende vil acceptere et af buddene.

Budrunden er en meget anvendt model, når der er flere, som er interesseret i at købe en ejendom. Når man som potentiel køber har afgivet et skriftligt bud i en budrunde, er det som udgangspunkt bindende. Buddene skal derfor i princippet ses som købstilbud.

Selvom sælger selv vurderer, om han eller hun vil acceptere et af buddene, er der en række faste regler, der skal overholdes. Disse fremgår af ‘Bekendtgørelse om salg af fast ejendom ved budrunde’. Herunder har vi samlet de væsentligste punkter fra bekendtgørelsen.

 

Hvad er en budrunde?

En budrunde kaldes også for en licitation. Det er en salgsmetode, som typisk bliver anvendt i større byer og populære områder, hvor der er mange interesserede købere til en specifik bolig. Der er dog ingen regler om, at budrunder udelukkende gælder for boliger, der er til salg i attraktive områder.

I budrunden får de potentielle købere mulighed for at afgive et skriftligt bud. Herefter kan sælger frit vælge mellem de bud, der er afgivet. Hvis du som køber allerede har budt på boligen, får du mulighed for at justere dit bud, når ejendommen sendes i budrunde.

Sælger vælger desuden selv, om der er nogle af buddene, han eller hun finder attraktive nok til at indgå et salg. Der er desuden ingen regler for, at det er det højeste bud, sælger skal vælge. Det er samtidig muligt for sælger at afslå alle bud, hvis vedkommende ønsker det.

 

Hvad er reglerne for en budrunde?

Reglerne for, hvordan en budrunde skal foregå, fastsættes i bekendtgørelsen. Formålet med reglerne for budrunder er at sikre, at de potentielle købere får den nødvendige information, når han eller hun afgiver et bud som led i en budrunde. På den måde for vedkommende informationer om, hvordan vedkommende er stillet.

Når den interesserede køber har afgivet et bud, er dette bindende. Derfor er det vigtigt, at vedkommende får mulighed for at undersøge boligen grundigt sammen med en byggesagkyndig og eventuelt andre rådgivere, før der afgives et bud.

Af samme årsag er det en god idé at have en boligadvokat eller købermægler og eventuelt en byggesagkyndig med på sidelinjen, før der afgives bud. Boligadvokaten eller købermægleren vil kunne hjælpe med at vurdere, hvor højt buddet skal være. Dertil kan vedkommende bistå med køberrådgivning.

Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 2.500
Få hjælp af boligadvokat

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

 

Hvordan foregår en budrunde i praksis?

Når sælger og vedkommendes repræsentant er blevet enige om, at boligen skal sendes ud i en budrunde, foregår det altid på samme måde. Herunder følger en gennemgang af de enkelte trin, der gennemføres i forbindelse med en budrunde. Sådan foregår en budrunde:

 

1. Boligen sendes i budrunde

De interesserede købere bliver informeret om, at boligen sendes i budrunde. Tidsfristen og reglerne for budrunden forklares, og det er sælgers ansvar, at alle interesserede købere modtager alle de relevante oplysninger og dokumenter.

 

2. Interesserede køber modtager udkast til købsaftale

De interesserede købere modtager et udkast til en købsaftale, hvor boligens kontantpris fremgår. Der vedlægges samtidig en tilbudsblanket, hvor de interesserede købere kan angive deres bud og eventuelle vilkår for handlen.

 

3. Dokumenterne gennemgås af de interesserede købere

De interesserede købere har typisk 3-4 uger til at gennemgå købsaftale, tilstandsrapport, ejerskifteforsikring og de øvrige dokumenter. Her er der samtidig mulighed for at få en byggesagkyndig til at se på boligen.

 

4. De interesserede købere afgiver deres bud

De interesserede købere afgiver deres bud på tilbudsblanketten. Denne afleveres sammen med en underskrevet købsaftale til ejendomsmægleren. Det er vigtigt, at ejendomsmægleren modtager buddene, inden tidsfristen udløber.

 

5. Buddene gennemgås af sælger og ejendomsmægler

Sælger og ejendomsmægler gennemgår de afgivne bud, og det er nu op til sælger at vælge, om vedkommende vil acceptere et af disse. Sælger behøver ikke at acceptere det højeste, og han eller hun kan vælge at afslå dem alle.

 

6. Sælger underskriver købsaftale ved accept af bud

Accepterer sælger et af buddene, underskriver han eller hun købsaftalen, hvorefter købet er bindende. I en budrunde er der typisk ikke mulighed for at få indskrevet et advokatforbehold, hvorfor køber skal gøre brug af sin almindelige fortrydelsesret, hvis vedkommende fortryder.

 

7. De interesserede købere, der deltog i budrunden, modtager en budjournal

Alle de interesserede købere, der deltog i budrunden, modtager efterfølgende en budjournal, som indeholder en oversigt over de afgivne købstilbud. Budgiverne er anonyme, men det er muligt at se de enkelte bud og vilkår.

 

Når du som sælger har besluttet at sende din bolig i budrunde, skal der angives et sluttidspunkt. Du kan ikke acceptere et bud, før budrunden officielt er slut, da alle skal have mulighed for at byde.

Selvom en interesseret køber allerede har skrevet under på et købstilbud, kan du som sælger godt sende boligen i budrunde alligevel. Købsaftalen er først bindende, når både køber og sælger har skrevet under.

 

Fordele og ulemper ved at sælge sin bolig i en budrunde

En budrunde er udelukkende relevant, når der er flere interesserede købere af en bolig. Typisk er det ejendomsmægleren, der foreslår, at boligen sættes i budrunde, hvorefter de interesserede købere får besked herom.

Sælger du din bolig gennem selvsalg, er det dig selv eller din boligadvokat, der skal sørge for at informere de interesserede købere om budrunden. Det er ligeledes dit ansvar at indsamle buddene og sikre, at budrunden lever op til den gældende lovgivning.

Som sælger er der både fordele og ulemper ved en budrunde. Den største fordel er, at du typisk får den bedst mulige pris for din bolig. Du vælger selv, om du ønsker at acceptere buddene eller afvise dem alle, hvorfor du ikke risikerer noget, når du sender din bolig i budrunde.

Det er samtidig op til dig selv, om du vil acceptere det højeste bud på boligen, eller om du ønsker at acceptere et lavere bud, som måske har en række mere fordelagtige vilkår. Det kan eksempelvis være kortere overtagelsesdato, et bedre forhold til køber eller lignende.

Du bør dog være opmærksom på, at det ikke er alle købere, der ønsker at deltage i en budrunde. Det betyder, at du risikerer, at der ikke er lige så mange potentielle købere til din bolig, når du sender den i budrunde.

Samtidig er der ingen garanti for, at der kommer mere attraktive bud på din bolig i forhold til kontantprisen. Du bør derfor altid være forberedt på, at budrunden ikke er en garanti for salg. Dette gælder, også selvom der i de fleste tilfælde vil være det, hvis du har en populær bolig, der er rift om.

 

Fordele og ulemper ved at byde på en bolig i en budrunde

Den eneste fordel ved en budrunde for den potentielle køber er, at du har mulighed for at købe en attraktiv bolig. Du bør dog være påpasselig, hvis du planlægger at byde på en ejendom i en budrunde, da der let kan gå panik i den. Det resulterer ofte i bud, som er over markedsprisen.

Du bør ikke lade dig rive med af stemningen, da dit bud er bindende. Derfor er det en god idé at alliere dig med en boligadvokat og en byggesagkyndig, der kan gennemgå boligen sammen med dig. På den måde kan du finde frem til den maksimale pris, du bør byde ind med.

Vær desuden opmærksom på, at rådgivningen koster, uanset om du rent faktisk får boligen eller ej. Hvis sælger ikke vælger dit bud, har du mistet pengene, du har brugt på rådgivning. I den forbindelse ender du med at bruge penge på en ejendom, som du ikke får lov til at købe.

 

Hvordan byder man på en bolig i en budrunde?

Hvis du er interesseret i at byde på en bolig, der er sendt i budrunde, skal du bede ejendomsmægleren om et standardudkast til en købsaftale. Heri skal der være angivet et skøn af boligens kontantpris, som du kan basere dit bud på.

Du modtager i samme omgang en tilbudsblanket, hvor du skal angive dit tilbud til sælger. Det kan eksempelvis være en anden pris eller andre vilkår end dem, der er angivet i standardudkastet. Begge skal være underskrevet og afleveret indenfor den tidsfrist, der er gældende for budrunden.

Dit købstilbud skal afleveres i en lukket kuvert, som bliver åbnet, når tidsfristen er overskredet. Det er op til dig selv at vælge den pris og de vilkår, du vil byde på boligen. Prisen må derfor gerne være under den skønnede kontantpris.

 

Må ejendomsmægleren informere om andres bud?

Ejendomsmægleren, der sælger købers bolig, må som udgangspunkt ikke oplyse om størrelsen på de andre bud, der er modtaget i en budrunde. Du kan således heller ikke forvente at få svar på, hvad andre interesserede købere har budt på boligen.

Dette skyldes, at en budrunde ikke må foregå som en auktion, hvor der opildnes til at overbyde de andre interesserede købere. Dette er ligeledes grunden til, at buddene afleveres i en lukket kuvert, som først åbnes, når tidsfristen for budrunden er overskredet.

Dog er det værd at nævne, at ejendomsmægleren alligevel er forpligtet til at arbejde for, at sælger opnår den absolut bedste pris og handelsvilkår for det pågældende salg. Dette gør ejendomsmægleren typisk ved at oplyse, at der er flere interesserede købere.

Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 2.500
Få hjælp af boligadvokat

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

Læs også