hvad hjælper en boligadvokat med

Hvad kan en boligadvokat hjælpe med?

En boligadvokat kan bistå med juridisk rådgivning i forbindelse med et boligkøb, så du er sikker på, at du træffer de rigtige beslutninger i handlen. En boligadvokat kan hjælpe dig, uanset om du køber hus, rækkehus, ejerlejlighed eller andelsbolig. Din boligadvokat gennemgår alle de juridiske dokumenter, der relaterer sig til købet og rådgiver dig med udgangspunkt i din specifikke sag.

 

 

Du bør altid inddrage en boligadvokat i dit boligkøb

Før du skriver under på købsaftalen i forbindelse med et boligkøb, er det vigtigt at være opmærksom på, at ejendomsmægleren ikke varetager dine interesser. Tværtimod, er det sælgers interesser, som ejendomsmægleren repræsenterer. Vedkommendes primære opgave er derfor at sikre sælger de bedste betingelser i handlen.

Derfor bør du altid alliere dig med en boligadvokat, som kan fungere som modvægt ved at varetage dine interesser. I hvert fald hvis du vil være sikker på, at du træffer de rigtige beslutninger og er opmærksom på eventuelle forbehold i købsaftalen. En boligadvokat vil repræsentere dig på samme måde, som ejendomsmægleren repræsenterer sælger.

For få år tilbage havde ejendomsmægleren oplysningspligt over for dig som køber. Sådan er det ikke længere, hvorfor det i dag udelukkende er sælger, som har oplysningspligt. Derfor vil ejendomsmægleren typisk kun videreformidle de oplysninger, som vedkommende har fået fra sælger, samt de oplysninger, som fremgår af de mest centrale dokumenter i handlen.

Udlev trygt og sikkert dine boligdrømme Oplev hvor nemt vi har gjort dit boligkøb
Fra DKK 1.500
Læs mere

inkl. moms

 

Hvad kan en boligadvokat hjælpe med?

En boligadvokats primære opgave er at gennemgå de forskellige dokumenter, som indgår i bolighandlen. En boligadvokat kan hjælpe dig med følgende:

Nedenfor finder du en mere dybdegående forklaring af ovenstående dokumenter.

Ejendomsmægleren udleverer typisk mellem 30-50 dokumenter, og det er vigtigt, at disse bliver gennemlæst grundigt. Hvis der er fejl og mangler eller forbehold, som du bør være opmærksom på, gør boligadvokaten opmærksom på det.

Samtidig vil boligadvokaten vurdere, om der er forhold, der kan gøre handlen til en dårlig investering for dig. Er det tilfældet, kan du få hjælp til at ændre dem. Ønsker sælger ikke at imødekomme ændringerne, kan du få hjælp til at udtræde af handlen. Du er således sikret det fulde overblik over dit boligkøb, når du gør brug af en boligadvokat.

Købsaftalen er typisk udarbejdet af sælgers ejendomsmægler. Derfor er formålet med den typisk også at sikre sælger de bedste betingelser i handlen. I langt de fleste tilfælde vil du derfor også kunne forhandle dig til bedre og mere rimelige vilkår, så handlen er fair for begge parter. Det forventes som regel også, at du forsøger at forhandle om pris og/eller vilkår.

 

Din boligadvokat gennemgår handlens dokumenter

Som nævnt, kan boligadvokaten hjælpe dig med at gennemgå de enkelte dokumenter. Du kan dermed være sikker på, at der ikke er forhold, som kan gøre boligen til en dårlig investering. Samtidig kan boligadvokaten vurdere, om dokumenterne er mangelfulde, så du indgår en handel på et oplyst grundlag.

Medmindre du selv har et indgående kendskab til boligmarkedet samt en juridisk baggrund, er det vanskeligt at danne overblik over de mange dokumenter, som indgår i en bolighandel. De er ofte udformet i et juridisk sprog, som kan være vanskeligt at forstå.

 

Herunder finder du et overblik over nogle af de dokumenter, som boligadvokaten gennemgår for dig:

Gennemgang af købsaftale: Købsaftalen er den kontrakt, som du og sælger skriver under på. Den indeholder alle de vilkår og betingelser, som gør sig gældende for handlen. Din boligadvokat vil kunne hjælpe dig med at danne overblik over indholdet af købsaftalen, så du er sikker på, at du indgår en handel på de rigtige betingelser.

Tilstandsrapport, elinstallationsrapport og energimærkning: Disse rapporter er vigtige at være opmærksom på, da de beskriver eventuelle fejl og mangler på boligen. Hvis der er fejl og mangler, kan du bruge dem til at forhandle dig til en bedre pris – og samtidig er de væsentlige, da de giver dig et overblik over den bolig, du køber.

Servitutter, byrder og hæftelser: Disse dokumenter kan indeholde vilkår, som sætter begrænsninger for ejendommen. Det er vigtigt, at du er opmærksom på disse, før du skriver under. De kan nemlig have afgørende indflydelse på, hvordan du må bruge ejendommen. Din boligadvokat gennemgår dokumenterne for dig, så du er sikker på, at alt er, som det skal være.

Skøde og tinglysning: Du er ikke den retmæssige indehaver af boligen, før der er udarbejdet et skøde, som efterfølgende er blevet tinglyst. Din boligadvokat udarbejder eller gennemgår skødet for dig og sikrer, at alle informationer fremgår heraf. Efterfølgende sendes det til tinglysning, så handlen kan afsluttes.

Refusionsopgørelse: Refusionsopgørelsen er en oversigt over købers og sælgers mellemværende. Den indeholder de forbrugsposter, som sælger har betalt forud, samt eventuelle forbrugsposter, som køber betaler bagud. Boligadvokaten kan enten udarbejde eller gennemgå refusionsopgørelsen.

Ovenstående er udelukkende et udpluk af de dokumenter, du får udleveret i forbindelse med et boligkøb. Det specifikke antal dokumenter varierer afhængigt af den pågældende bolig. Det er dog ikke ualmindeligt, at du får udleveret mellem 30-50 dokumenter, som alle sammen har indflydelse på, om du gør et fornuftigt køb.

 

Få hjælp til at undgå eventuelle faldgruber

Formålet med at involvere en boligadvokat i dit boligkøb er, at du får hjælp til at navigere uden om de mange faldgruber, som du uden tvivl vil støde på, når du skal investere i fast ejendom. Generelt er der mange forhold, som du bør være opmærksom på, og boligadvokaten vil kunne hjælpe dig med at danne overblik over dem.

 

Du skal blandt andet tage højde for følgende:

  • Kloakforhold: Regnvand og spildevand skal opdeles i hvert sit system i langt de fleste af landets kommuner. Hvis de ikke bliver det på nuværende tidspunkt, er det dit ansvar som boligejer at rette op på det.
  • Miljøforhold: Er der forurening på grunden, eller risiko for at der opstår forurening, skal du være opmærksom på det, før du skriver under på købsaftalen. Det kan medføre store omkostninger for dig, hvis du ikke er opmærksom på det.
  • Bygninger og installationer: Bygninger og tilhørende installationer skal være i orden. Det kan blive dyrt for dig, hvis du skriver under på købsaftalen, før du har undersøgt, om der er ulovlige bygninger eller installationer, som skal bringes i orden.
  • Hjemfaldspligt: Er der hjemfaldspligt på boligen, kan kommunen købe boligen tilbage for en pris, som typisk befinder sig langt under markedsværdien. Din boligadvokat kan hjælpe dig med at undersøge, om der er hjemfaldspligt på ejendommen.

Ovenstående liste skal udelukkende ses som et eksempel på nogle af de mange forhold, der kan påvirke dit boligkøb i en negativ retning. Med en boligadvokat på sidelinjen får du hjælp til at undersøge alle de forhold, som er relevante i forhold til den pågældende ejendom.

Er der forhold, som du bør være opmærksom på, får du besked om det, så du kan træffe en beslutning på et oplyst grundlag. Når du skriver under på købsaftalen, kan du gøre det med ro i maven, fordi du er sikker på, at du indgår en aftale på de rigtige betingelser.

Udlev trygt og sikkert dine boligdrømme Oplev hvor nemt vi har gjort dit boligkøb
Fra DKK 1.500
Læs mere

inkl. moms

Læs også