ændre skøde

Ændring af skøde

I visse tilfælde er det nødvendigt at ændre et skøde. Det gør sig eksempelvis gældende, hvis ejerandelen skal justeres, fordi der ind- eller udtræder en lejer. I denne artikel kan du læse mere om, hvordan ændring af skøde foretages, samt hvornår dette kan blive relevant.

 

 

Hvis der er én eller flere, der ejer et hus, sommerhus, grundareal eller en anden form for ejendom, kan det være nødvendigt at ændre skødet. Eksempelvis hvis der indtræder en ny ejer, eller hvis en af de nuværende ejere ønsker at udtræde af sin ejerandel.

Det kan ligeledes være nødvendigt at ændre skødet, hvis ejerfordelingen skal ændres. Uanset, hvad der ligger til grund for ønsket om at ændre skødet, er det en god idé at sætte sig ind i, hvad en skødeændring indebærer, samt hvordan den udarbejdes og tinglyses efterfølgende.

 

Ændring af skøde på baggrund af skilsmisse

Ændring af skøde er almen praksis i forbindelse med skilsmisser. Når et samliv ikke længere er aktuelt, uanset om der er tale om en ægteskabspagt eller et papirløst forhold, er der flere forhold, der kræver stillingtagen. Eksempelvis fordelingen af ejerandele i forhold til jeres fælles hjem.

Hvis en af parterne ønsker at blive boende i ejendommen efter skilsmissen, er det nødvendigt, at ejerfordelingen ændres. En skødeændring af denne type kaldes for et skilsmisseskøde og det har en række fordele. Eksempelvis er det billigere end en ændring af et traditionelt skøde.

Der skal ikke betales den variable tinglysningsafgift til staten i forbindelse med et skilsmisseskøde. I stedet kan personen, der bliver boende i ejendommen, nøjes med at betale den faste afgift på 1.825 kr. til staten.

Når tinglysningen er gået igennem, vil den person, som fraflytter ejendommen, ikke længere have forpligtelser i forhold til det lån, der er optaget i boligen. Dette er nu udelukkende den person, der bliver boendes, ansvar.

 

Ændring af skøde i forbindelse med familieoverdragelse

Det er ikke ualmindeligt, at en bolig overdrages til familiemedlemmer. Dette sker eksempelvis jævnligt i forbindelse med forældrekøb, hvor boligen på sigt bliver overdraget til barnet. Før barnet kan overtage rettighederne til boligen, skal der foretages en skødeændring.

Det samme gør sig gældende, hvis ejeren af en bolig går bort, hvorefter denne overdrages til familiemedlemmer. Det kan også være, når et sommerhus skal gives videre til en ny generation. Begge situationer kræver, at ejerandelen for ejendommen justeres, hvilket gøres via en skødeændring.

 

Ændring af ejerandele i skødet

Hvis flere mennesker eller familier er gået sammen om at investere i fast ejendom, vil der ofte opstå behov for på sigt at ændre i ejerforholdene. Det kan enten være, fordi en eller flere personer har købt sig ind i ejendommen eller hvis en eller flere personer ønsker at udgå af ejerskabet.

I situationer som disse er det nødvendigt, at skødet ændres, så den nye ejerfordeling registreres og offentliggøres. I dette tilfælde skal der betales en tinglysningsafgift i forbindelse med skødeændringen. Denne består af 1.825 kr., ligesom der skal betales en variabel udgift på 0,6 % af købesummen, når det ændrede skøde skal tinglyses.

 

Hvad koster ændring af skøde?

Når dit skøde skal ændres, afhænger prisen af, hvad der ligger til grund for ændringen. Hvis der er en ny person, der indgår af ejerkredsen eller hvis en tidligere ejer udgår, skal der betales både en variabel afgift samt en fast afgift til staten.

Tinglysningsafgiften består af to dele:

  • En fast udgift på 1.825 kr.
  • En variabel udgift på 0,6 % af købesummen

Hvis skødet skal ændres i forbindelse med en skilsmisse, skal der udelukkende betales en fast tinglysningsafgift til staten. Den variable afgift på 0,6 % af købesummen skal derfor ikke betales.

Dette kræver blot en kopi af skilsmissepapirerne eller separationsbevillingen, før ændringen træder i kraft. Dog er det nødvendigt, at der udarbejdes et nyt skøde, hvilket du kan gøre selv eller få en boligadvokat til.

Vælger du at få en boligadvokat til at udarbejde og tinglyse skødet, skal du betale omkostningerne for ændringen til boligadvokaten. Det er en god idé at få en boligadvokat til at udarbejde og tinglyse skødet, så du er sikker på, at de indeholder de nødvendige informationer.

Hvis der er tale om en skødeændring i forbindelse med familieoverdragelse, vil den variable udgift være lavere, end hvis der blot er en ejer, der ønsker at indgå eller udgå af ejerkredsen.

 

Hvordan reguleres den variable afgift ved skødeændring af ejerandele?

Der er flere faktorer, der har indflydelse på, hvor høj en afgift, der skal betales til staten i forbindelse med ændring af et skøde. Først og fremmest er det nødvendigt at vide, om der handles på markedsvilkår eller om køber og sælger har fælles interesser i forhold til justering af ejerandelene.

Herefter ses der på, hvordan andelene forhandles samt, hvilke andele der er tale om. Hvis en ejer ønsker at forøge sin ejerandel, så den nu består af 50 % i stedet for 25 %, vil afgiften normalvis blive udregnet på baggrund af købesummen for de 25 %.

Hvis den ejer, der ønsker at forøge sin ejerandel med 25 %, betaler 250.000 kr. for det, vil der være en variabel afgift på 0,6 % af dette beløb. Herudover skal den faste afgift på 1.825 kr. betales til staten. I dette tilfælde vil der være tale om 1.500 kr. i variabel afgift, samt 1.825 kr. i fast afgift. Dette udgør en samlet afgift til staten på 3.230 kr.

Er der tale om en familiehandel, er der andre regler, som gør sig gældende.

 

Få hjælp til ændring af skøde

Har du brug for hjælp i forbindelse med ændring af skøde? Hos NEMADVOKAT kan vi hjælpe dig med skødeændring, uanset om der er tale om familieoverdragelse, skilsmisse, dødsfald eller justering af ejerandelene.

Vi sikrer, at alle de nødvendige informationer er angivet, når skødet skal ændres. Vi står for udarbejdelsen af det ændrede skøde samt tinglysning af skøde, så du kan være sikker på en nem og hurtig proces.

Ring nu, så tager vi en snak om dit behov. Har du spørgsmål i forhold til skødeændring, besvarer vi dem hellere end gerne – og det er altid gratis at spørge.

Læs også