Hvad er tinglysningsafgift?

Tinglysningsafgift

 

Hvad er tinglysningsafgift?

I forbindelse med tinglysning af et skøde, skal der betales en afgift til staten. Dette kaldes tinglysningsafgiften. Afgiften afhænger af, hvilken type handel og ejendomskategori der er tale om.

 

Tinglysningsafgift skøde

Skal du f.eks. tinglyse et skøde i forbindelse med handel af fast ejendom, afhænger tinglysningsafgiften af ejendommens handlede værdi. Når du tinglyser et skøde, sikrer du dig rettighederne over din ejendom. Dermed bliver omverdenen gjort opmærksom på, at du nu er den officielle ejer af ejendommen. Længere nede kan du læse om de forskellige former for skøder og om hvilke forhold du skal være særlig opmærksom på i forhold til tinglysning af de forskellige skøder.

Tinglysning af skøde
DKK 2.500
Læs mere her

inkl. moms

 

Digital tinglysning

Siden 2009 er tinglysning af fast ejendom blevet en digital proces, som udføres via internettet. Det vil sige, at tingbogen nu er digital og alle tinglysninger sker dermed online, hvad enten der er tale om tinglysning af skøder, pantebreve, servitutter m.m.

Selvom tinglysning nu foregår digitalt, kan der være ting som den elektroniske kontrol ikke forstår. I dette tilfælde vil en medarbejder i tinglysningsretten behandle tinglysningen manuelt.

 

Hvad koster tinglysningsafgift?

Tinglysningsafgiften består af en fast tinglysningsafgift og en variabel tinglysningsafgift.
Den faste tinglysningsafgift er obligatorisk ved tinglysning og betales direkte til staten. Den faste tinglysningsafgift ligger på 1.850 kr. (2023 sats)

Den variable tinglysningsafgift kan, som navnet antyder, varierer alt efter hvad der skal tinglyses. Eksempelvis udgør den variable udgift i forbindelse med fri handel af et familiehus, f.eks. ejerlejligheder eller fritidshus, 0,6 % af købesummen. Dette beløb rundes op til nærmeste hele hundrede.

Få overblik over din bolighandel – prøv vores tinglysningsberegner.

 

Tinglysning af pant i fast ejendom

Skal du tinglyse pant i fast ejendom, skal du være opmærksom på, at der også her er forskel på tinglysningsafgiften, afhængig af hvad du skal tinglyse.
Ved tinglysning af pant i fast ejendom, f.eks. underpant i et ejerpantebrev er den faste afgift på 1.825 kr.

 

Tinglysningsafgift pantebrev

Der findes forskellige typer af pantebreve. Et pantebrev giver en långiver (f.eks. en bank eller et realkreditinstitut) sikkerhed for lån i banken. Det betyder, at hvis låntager ikke tilbagebetaler realkreditlånet, kan realkreditinstituttet kræve, at boligen kommer på tvangsauktion. På den måde kan långiver få det lånte beløb (eller det meste af det) tilbage. Tinglysningsafgiften for et realkreditlån ligger på 1.825 kr. Den variable afgift udgør i det her tilfælde 1,5 % af det pantsikrede beløb.

I forbindelse med ejerpantebreve udgør den faste afgift 1.850 kr., og den variable afgift udgør 1,5 % af ejerpantebrevets størrelse. Det samme gælder, hvis du skal tinglyse sælgerpantebreve.

 

Tinglysning af bil

Tinglysning er ikke kun relevant i forbindelse med bolighandler. I Danmark har vi et register kaldet bilbogen, hvor man kan finde tinglysninger af pant i motorkøretøjer.

I bilbogen vil det fremgå, om der er registreret pant i et køretøj. Derfor er det en god idé at tjekke bilbogen inden du evt. køber et brugt motorkøretøj og tjekke, om køretøjet er fri for gamle lån. Dermed sikrer du dig, at du ikke ender med at købe en bil med gæld, da du ellers vil hænge på gælden fremover.

 

Tinglysning af ejerskifte af fast ejendom

Når du skal købe en bolig, og der i den forbindelse skal ske et ejerskifte af boligen i form af tinglysning af skøde, bør du være opmærksom på, at der findes flere former for skøder.
Som nævnt er den faste tinglysningsafgift for almindelig fri handel af et familiehus på 1.850 kr. (2023 sats). Den variabel afgift udgør som sagt 0,6 % af købesummen.

Der gælder dog andre afgifter, hvis ejerskiftet af en bolig ikke er sket som en fri handel. Det kunne eksempelvis være, når handlen er sket inden for familien. Her beregnes den variable tinglysningsafgift af 85 % af den offentlige ejendomsvurdering, hvis denne er højere end købesummen – ellers beregnes afgiften af købesummen. Den faste tinglysningsafgift udgør stadigvæk 1.850 kr. Dermed er det kun den variable afgift, der varierer, alt efter om ejerskiftet er sket som fri handel eller ej.

 

Tinglysningsafgift skilsmisseskøde

Hvis du er i en situation, hvor enten din ægtefælle eller dig selv skal overtage jeres fællesejede bolig, enten pga. en skilsmisse eller ophør af parforhold, skal I bruge et skilsmisseskøde, så den ene part kan blive den retmæssige ejer af boligen fremadrettet.

I forbindelse med tinglysning af skilsmisseskøde kan der være penge at spare, hvis I har en skilsmissebevilling eller separationsbevilling fra Familieretshuset.

Har I det, og har I tidligere haft formuefællesskab, kan I nøjes med at betale den faste tinglysningsafgift på 1.850 kr. Dermed sparer i den variable afgift på 0,6 % af købesummen væk, hvis I vedlægger bevillingen i forbindelse med tinglysningen. Derfor kan det være en god idé at få ansøgt Familieretshuset om enten skilsmisse eller separation, inden der laves et skilsmisseskøde.

Skal du have lavet et skilsmisseskøde, kan det være klogt at tage kontakt til en boligadvokat, som kan hjælpe dig med alle de juridiske aspekter.

 

Tinglysningsafgift transportskøde

Hvis du køber en ejendom på auktion og derefter ønsker at sælge den videre inden for et år, skal du bruge et transportskøde. Har du derudover ikke behov for at optage lån i ejendommen, kan du nemlig undlade at udtage skøde på ejendommen, altså et auktionsskøde. Det betyder, at du som ejer af en ejendom kan spare tinglysningsafgiften på 1.850 kr. væk, ved at overføre omkostningen til den nye køber af ejendommen.

Det er altså den nye køber, der vil opnå auktionsskøde på ejendommen ved at betale tinglysningsafgiften. Dog skal du være opmærksom på, at der stadig skal indhentes samtykkeerklæringer fra de respektive pant- og udlægshavere.

 

Tinglysningsafgift auktionsskøde

Modsat transportskødet, skal du bruge et auktionsskøde, hvis du har købt en bolig på auktion og ikke ønsker at sælge den videre inden for et år. Dermed vil du ved tinglysning af auktionsskødet komme til at stå som adkomsthaver i tingbogen. Derudover skal du være opmærksom på, at du, inden auktionsskødet kan udstedes fra retten, skal betale auktionsbuddet, størstebeløbet og auktionsafgift til staten. Samtidig skal du indhente samtykkeerklæringer fra pant- og udlægshavere.

 

Hvordan beregnes tinglysningsafgift?

Når du skal lave en beregning af tinglysningsafgiften, skal du først sætte dig ind i, hvad afgiften er, for det du vil tinglyse. Som sagt er der nemlig forskel på de forskellige afgifter i forhold til de forskellige ting, der skal tinglyses.

 

Beregn tinglysningsafgift

Skal du eksempelvis beregne tinglysningsafgiften på et skøde i forbindelse med en fri handel af en bolig, gøres dette ved at tage 0,6 % af købesummen, runde op til nærmeste 100 og derefter tillægge et fast beløb på 1.850 kr.

Køber du en ejendom for 1.000.000 kr., udgør 0,6 % af dette således 6.000 kr. Dette oprundes til nærmeste 100, som dermed stadig forbliver 6.000 kr. Derefter tillægger du det faste beløb på 1.850 kr., hvorfor tinglysningsafgiften her vil blive 7.850 kr. i alt.

Regnestykket ser sådan her ud:
1.000.000 x 0,6 % = 6.000 + 1850 kr. = 7.850 kr.

 

Skal du beregne tinglysningsafgiften på et skøde, hvor købet ikke er sket i fri handel, f.eks. hvis købet er sket inden for familien, kan regnestykket evt. se sådan her ud:

Offentlig ejendomsvurdering 1.500.000 kr.
85 % x 1.500.000 x 0,6 % = 7650 kr.
Her skal der også rundes op til nærmeste 100 og beløbet ender derfor på 7.700 kr.

Skal du i stedet lave en beregning af tinglysningsafgiften i forbindelse med et realkreditlån, kan regnestykket se sådan her ud:
Realkreditlån: 400.000 kr.
400.000 x 1,5 % = 6.000 + 1825 kr. = 7.825 kr.

Du kan se mere om regler for de forskellige tinglysningsafgifter direkte fra tinglysningsretten

 

Hvem betaler tinglysningsafgift?

I forbindelse med en bolighandel er der forskellige kutymer for, hvem der betaler skødet. Hvis ejendommen ligger vest for Storebælt, er det kutyme, at tinglysningsafgiften på skødet deles mellem parterne, altså køber og sælger. Ligger ejendom øst for Storebælt, er det omvendt kutyme, at køber betaler alle omkostninger i forbindelse med tinglysning af skødet.

Det kan være klogt at aftale og angive, hvem der betaler skødet, i købsaftalen, så alle parter ved, hvem der har ansvaret for betalingen.

Uanset hvad du skal tinglyse, om det er et skøde, en servitut eller et pantebrev, gør du dig klogt i at kontakte en boligadvokat. En boligadvokat kan nemlig hjælpe dig med at holde overblikket og samtidig sikre sig, at tinglysningen foregår korrekt.

Skal du have hjælp til huskøb eller lignende, kan du med fordel vælge NEMADVOKATs køberrådgivning. Dette er vores fulde pakke, hvor din personlige rådgiver både står for at klare alle de praktiske elementer i en bolighandel, og samtidig rådgiver dig om din sag.

Tinglysning af skøde
DKK 2.500
Læs mere her

inkl. moms

Kilde:
Familieretshuset.dk
Domstol.dk
Læs også