Skilsmisseskøde

Et skilsmisseskøde anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved skilsmisse
Hvis du og din ægtefælle ejer en bolig sammen, og I står over for en skilsmisse, skal I bruge et skilsmisseskøde, såfremt én af jer skal overtage jeres fælles bolig.

Vi sørger, som din boligadvokat, både for udarbejdelse af skilsmisseskøde og tinglysning af skøde. Vi tager gerne dialogen med jer enkeltvis, og får afklaret alt hurtigst muligt, så I kan komme videre.

Vores advokater varetager samtidig al korrespondance med de relevante parter såsom banker og Tinglysningsretten. I kan derfor overlade alt ansvaret til NEMADVOKAT.

Skilsmisseskøde

Lad en professionel sørge for dit skilsmisseskøde
2.995 DKK
Bestil online nu

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

Hvad skal vi bruge fra dig?

For at udarbejde et nyt skøde skal vi bruge:

 • En kopi af jeres separationsbevillingen eller skilsmissebevillingen
 • Information om ejendommens adresse
 • Information om overtagelsesdato
 • Information om købesummen/gældsovertagelse

Bemærk: Det er vigtigt, at vi modtager jeres skilsmissebevilling, idet den skal indsendes til retten. Derved sparer I penge, da I fritages for den almindelige tinglysningsafgift på 0,6% af enten købesummen eller den seneste offentlige ejendomsvurdering.

 

Skilsmisseskøde pris

Hvad koster et skilsmisseskøde? Hos NEMADVOKAT får du både udarbejdelse af skilsmisseskøde og tinglysning af skilsmisseskøde til 2.995 kr. inkl. moms.

Derudover tilbyder vi altid en gratis og uforpligtende samtale med vores advokater, hvor du kan få styr på de spørgsmål, du måtte have, inden du påbegynder en sag.

 

Tinglysning af skilsmisseskøde

Skilsmisseskøder skal tinglyses på ejendommen, førend de er juridisk gældende. Det tager vi os naturligvis også af. Dette udløser en tinglysningsafgift til staten.

Tinglysningsafgiften består af en fast og variabel afgift. Hvis vi har jeres skilsmissebevilling eller seperationsbevilling, skal I kun betale den faste afgift, der beløber sig i 1.850 kr.

Bemærk, at denne tinglysningsafgift er obligatorisk, og går udelukkende til staten.

Læs mere om tinglysning her.

 

Sådan sparer du tusindvis af kroner på dit skilsmisseskøde

Ved tinglysning af fast ejendom skal du betale en fast afgift på 1.850 kr. og en variabel afgift på 0,6% af købesummen. Men vidste du, at du kan slippe for den variable afgift?

Den variable afgift kan løbe op i mange tusinde kroner. Den kan du slippe for, hvis du og din ægtefælle har haft formuefællesskab, og I kan vedlægge en skilsmissebevilling eller separationsbevilling i forbindelse med tinglysningen.

 

Hvad er formuefællesskab?

Formuefællesskab er en formueordning, som et gift par automatisk får, når de bliver gift (medmindre ægteparret opretter en ægtepagt om særeje). Denne ordning betyder, at i tilfælde af skilsmisse, separation eller død skal ægtefællernes formue fordeles ligeligt mellem dem. Dermed ophøres formuefællesskabet. Dette kaldes også for ligedelingsordningen.

Såfremt den ene ægtefælle skylder mere væk en denne ejer, vil ægtefællen have en negativ bodel. Denne bodel skal ikke deles, da det kun er positive bodele, der kan deles.

 

Skilsmissebevilling og separationsbevilling

En skilsmissebevilling er et juridisk dokument, der beviser, at man er skilt fra sin ægtefælle. Skilsmissebevillingen kan betragtes som en bekræftelse på ægteskabets ophør. Du og din ægtefælle skal sammen søge om skilsmisse eller separation, hvorefter I bliver enige om vilkårene i jeres skilsmissebevilling.

En separationsbevilling er et juridiske dokument, der viser, at man er separeret. Separationsbevillingen får man ved at anmode om separation hos Familieretshuset, samt betale det gebyr, der hører hertil.

 

Hvis I lever op til betingelserne, skal I kun betale den faste afgift på 1.850 kr. til staten.

Det kan derfor være fordelagtigt at ansøge Familieretshuset om enten skilsmisse eller separation – inden vi laver et skilsmisseskøde. Dette kan I gøre lige her.

Lad en professionel sørge for dit skilsmisseskøde
2.995 DKK
Bestil online nu

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

 

Hvad betyder separation?

Ønsker du og din ægtefælle at blive skilt, skal I som udgangspunkt først være separereret. En separation kan ses som en form for prøveperiode, inden selve skilsmissen, hvor du og din ægtefælle kan prøve at se, hvordan det er ikke at være gift. Såfremt det kun er den ene ægtefælle, der ønsker en skilsmisse er det påkrævet, at I indgår i seks måneders separation, førend en skilsmisse kan udføres. Dertil er det et krav, at du og din ægtefælle bor hver for sig i prøveperioden.

Hvis du og din ægtefælle i denne prøveperiode bliver enige om at give forholdet en ekstra chance, kan I nemt opnå ægteskabsstatus igen. I kan f.eks. blot vælge at flytte sammen igen. Gør I det, er I ikke længere separerede.

Som udgangspunkt vil man i de fleste tilfælde blive separeret, før man bliver skilt. Der er dog undtagelser, der gør, at I kan opnå direkte skilsmisse – også selvom I ikke er enige om at ville skilles:

 • Hvis I allerede har boet hver for sig i minimum 2 år
 • Hvis der har været vold mod ægtefælle eller barn
 • Hvis den ene af jer har indgået et andet ægteskab (bigami)
 • Hvis der kan dokumenteres utroskab
 • Hvis den anden har bortført jeres fælles barn til udlandet

Betingelser for skilsmisse

Førend Familieretshuset kan lave jeres skilsmissebevilling, skal I opfylde følgende kriterier:

 • I skal have en direkte-skilsmisse grund som f.eks. vold eller utroskab
 • I skal begge være enige om, at I vil skilles, så I kan få en direkte skilsmisse og have gennemført refleksionsperioden på 3 måneder, såfremt I har fælles barn/børn
 • I skal først være separeret i seks måneder, hvorefter I kan søge om skilsmisse