tingbogsattest

Tingbogsattest

En tingbogsattest er et dokument, der redegør for, hvad der er registreret på en ejendom i tingbogen. Attesten indeholder en dato for, hvornår dokumentet er udskrevet, samt oplysninger om, hvad der er tinglyst på ejendommen for den pågældende dag. I denne artikel kan du læse mere om, hvilke informationer der fremgår af tingbogsattesten, samt hvad du kan bruge dem til.

 

 

Hvad er en tingbogsattest?

En tingbogsattest er en udskrevet kopi af et dokument fra tingbogen for fast ejendom på en bestemt ejendom. I tingbogsattesten er det angivet, hvem der er tinglyst som ejer på ejendommen, samt hvilke servitutter og pantebreve der er tinglyst på den pågældende ejendom.

Hvis du planlægger at bygge til på den ejendom, du planlægger at investere i, er det nødvendigt, at du undersøger, hvorvidt der er tinglyst forskellige bestemmelser, som kan have en indflydelse på dine byggeplaner, før du skriver under på selve købsaftalen. Det kan du undersøge via tingbogsattesten.

Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 2.500,-
Få hjælp af boligadvokat

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

 

Hvad indeholder en tingbogsattest?

I tingbogsattesten kan du se oplysninger omkring ejerforhold, samt hvornår ejendommen er handlet og til hvilken pris. Hvis der er særlige hæftelser, byrder eller servitutter, der gør sig gældende for ejendommen, fremgår disse også at tingbogsattesten.

Tingbogsattesten indeholder følgende oplysninger:

 • Hvem er tinglyst som ejer af ejendommen?
 • Hvornår blev ejendommen sidst handlet?
 • Hvilken pris blev ejendommen handlet for?
 • Hvilke hæftelser er der på ejendommen?
 • Hvilke byrder og servitutter er der på ejendommen?

Byrder og servitutter kan eksempelvis være rådighedsbegrænsninger og tilstandsbegrænsninger, som knytter sig til den specifikke ejendom. Disse er værd at være opmærksom på, da de kan have indflydelse på, hvordan du må bruge ejendommen.

Du bør sikre dig, at tingbogsattesten er indhentet for nyligt, da der kan være tinglyst nye byrder og hæftelser på ejendommen, hvis det er lang tid siden, dokumentet er blevet indhentet.

Det kan eksempelvis være, at sælgers kreditorer har foretaget udlæg i ejendommen, fordi sælger ikke har vedligeholdt sine gældsforpligtelser. Det kan også være, at sælger har optaget et nyt lån med pant i ejendommen, som ikke fremgår af tinglysningsattesten.

Du kan altid se, hvornår tinglysningsattesten er udskrevet. Hvis det er lang tid siden, den er indhentet, er det derfor en god idé at bede om en ny udskrift eller hente en selv.

Læs mere om hvad tinglysning er, her.

Læs mere om tinglysning af skøde, her.

 

Hvad koster en tingbogsattest?

En tingbogsattest er en kopi af tingbogen for fast ejendom på en bestemt ejendom, og den viser, hvem der er den tinglyste ejer af ejendommen, samt hvilke servitutter og pantebreve der er tinglyst på ejendommen.

Priser for tingbogsattest:

 • Uofficiel tingbogsattest: Det er gratis at hente en uofficiel tingbogsattest via Tinglysning.dk
 • Officiel attesteret tingbogsattest: Det koster 175 kr. og bestilles via Tinglysning.dk. Den officielle attesterede tingbogsattest sendes via post
 • Udskrift af akten: Gratis at hente dokumenter, der er tinglyst før 8/9 2009 via Tinglysning.dk
 • Udskrift af digitalt tinglyst dokument: Det er gratis at hente dokumenter, der er tinglyst efter 7/9 2009 via Tinglysning.dk

 

Hvad kan du bruge informationerne fra tingbogsattesten til?

I en tingbogsattest kan du se, hvad der er registreret omkring ejendommen i tingbogen. Tingbogsattesten er praktisk, når du skal vurdere, om de informationer, du får fra sælger, rent faktisk stemmer overens med virkeligheden.

Du kan eksempelvis kontrollere, hvorvidt den person, du handler med, er angivet som den tinglyste ejer af ejendommen, hvilke lån der er tinglyst på ejendommen, samt hvilke udlæg der er foretaget, såfremt der er foretaget nogle.

Herudover kan du se, hvilke servitutter der er tinglyst på ejendommen. Servitutter er tinglyste byrder og bestemmelser, der kan være afgørende for, hvordan du kan anvende ejendommen, når du køber den. Der kan eksempelvis være krav om, at ejendommen skal holdes i en bestemt tilstand, hvem der har råderet, samt hvor du må bygge på grunden.

I tinglysningsattesten får du ikke alt indholdet fra tingbogen, idet den udelukkende indeholder korte overskrifter, der fortæller om indholdet. Hvis du vil se det fulde indhold af en deklaration af ejendommen, er der angivet et filnummer ved den enkelte deklaration. Dette nummer kan du slå op, hvorefter du får mulighed for at downloade deklarationen.

Tingbogsattesten viser, hvad der er registreret om ejendommen og den kan være praktisk, hvis du køber en ejendom, hvor du planlægger at opføre en tilbygning. Her er det nødvendigt, at du undersøger, om der er nogle bestemmelser, der gør, at du ikke kan realisere dine byggeplaner, før du skriver under på købsaftalen.

 

Servitutter i tingbogsattesten

Når du investerer i fast ejendom, bør du altid undersøge, hvilke rettigheder der er tinglyst for ejendommen. Hvis der er tinglyste servitutter på ejendommen, kan du risikere, at du ikke har den fulde råderet over ejendommen.

Man skelner mellem privatretlige servitutter og offentlige servitutter:

 • Privatretlige servitutter: Dette kan eksempelvis være en forkøbsret, som ejeren af en ejendom giver til en anden
 • Offentlige servitutter: Dette kan eksempelvis være en lokalplan, som bestemmer, hvordan der må bebygges i det område, hvor ejendommen er placeret

En ejerlejlighed betegnes som en selvstændig fast ejendom, hvorfor de har deres eget blad i tingbogen. For andelslejligheder bliver der tinglyst pant og udlæg i andelsboligen, hvorfor servitutter og adkomst ikke fremgår i en andelsbolig. I stedet har hovedbygningen, som andelsboligen er en del af, et blad i tingbogen, hvor servitutterne er tinglyst.

Vær opmærksom på, at en tingbogsattest udelukkende viser et uddrag af de informationer, der står i tingbogen. Hvis du vil have det fulde overblik, bør du derfor slå op i tingbogen på egen hånd, så du er sikker på, at du får det hele med.

 

Hjemfaldspligt i tingbogsattesten

En tinglyst hjemfaldspligt er værd at være opmærksom på, når du investerer i fast ejendom. Hvis der er hjemfaldspligt, betyder det, at den kommune, hvor grunden er beliggende i, har ret til at købe denne tilbage indenfor en bestemt periode – og ofte til en lavere pris, end den ellers ville kunne sælges for på markedsvilkår.

Kommunen er ikke altid forpligtet til at betale for den bygning, der er på grunden. Du bør derfor være opmærksom på, at du i princippet udelukkende har tidsbegrænset brugsret til en ejendom og grund, hvis der er tinglyst hjemfaldspligt på denne.

Dog er det muligt at tilbagekøbe hjemfaldspligten i visse tilfælde, ligesom du hos nogle kommuner kan udskyde den. De fleste ejendomme med hjemfaldspligt er beliggende i Hovedstadsområdet og Århus.

 

Skal vi hjælpe dig med din bolighandel?

Som boligadvokat tager vi os af alt det praktiske i forbindelse med dit boligkøb. Med vores komplette køberrådgivning sikrer vi dig en tryg og sikker bolighandel. Kontakt os i dag og få en uforpligtende snak om din sag. Det koster ikke noget at spørge.

Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 2.500,-
Få hjælp af boligadvokat

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

Læs også