Hæftelse i anparsselskab

Hæftelse i anpartsselskab (ApS)

Hvordan er det nu lige, det er med hæftelse i et anpartsselskab? Det er nødvendigt at kende til den påvirkning, de forskellige selskabsformer har på din privatøkonomi. Herunder får du indsigt i, hvordan hæftelsen er i et anpartsselskab, samt hvad det betyder, hvis der opstår gæld i virksomheden.

 

 

Der er forskellig hæftelse forbundet med de forskellige selskabsformer. Det er derfor vigtigt, at du vælger en hæftelse, der passer til din virksomhed. Hvis du planlægger at starte en virksomhed, hvor der er en vis økonomisk risiko involveret, er det en god idé at vælge et kapitalselskab, da dette har begrænset hæftelse.

Hæftelsen i et ApS er begrænset, hvilket betyder, at du ikke hæfter med din private formue. Du hæfter udelukkende med den kapital, du har indskudt i virksomheden. På den måde risikerer du ikke at skulle gå fra hus og hjem, hvis virksomheden ikke er i stand til at leve op til sine gældsforpligtelser.

Opret ApS nemt, hurtigt og sikkert her.

 

Begrænset hæftelse i anpartsselskab (ApS)

I et anpartsselskab er hæftelsen begrænset, hvilket betyder, at du ikke hæfter med din privatøkonomi. Det er vigtigt, at du overvejer hæftelsen, før du vælger, hvilken type virksomhed du vil stifte. I bund og grund handler det om den risiko, du er villig til at tage.

Planlægger du at starte en virksomhed, hvor der er en en vis risiko involveret, kan det være en god idé at stifte et selskab med begrænset hæftelse. Det gør sig gældende, hvis du planlægger at etablere virksomhed indenfor et risikobetonet marked, eller hvis du vil købe på kredit.

Hæftelsen i et anpartsselskab er begrænset, hvorfor du tager en lavere risiko, hvis man sammenligner med en personligt ejet virksomhed. Din privatøkonomi og økonomien i selskabet er adskilte, hvorfor de ikke kan påvirke hinanden negativt.

ApS-hæftelsen betyder, at hvis du skylder penge i selskabet til eksempelvis en leverandør, eller du bliver sagsøgt af en kunde, kan vedkommende ikke kræve, at du betaler med din private formue.

Er anpartsselskabet ikke i stand til at leve op til sine gældsforpligtelser, kan kreditor ikke gøre krav på din personlige formue eller ejendele. Der er således tale om en forholdsvist sikker selskabsform, når du vælger anpartsselskabet.

 

Hvilke hæftelsesformer findes der?

Der findes tre former for hæftelse, som er værd at være opmærksom på, når du skal vælge, hvilken virksomhedsform du vil stifte. Disse er følgende:

  • Begrænset hæftelse: Alle kapitalselskaber har begrænset hæftelse. Det gælder altså både for anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S). Til gengæld skal der indskydes startkapital ved stiftelsen.
  • Personlig hæftelse: I private virksomheder som eksempelvis enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber hæfter du personligt. Det betyder, at du hæfter med din private formue og ejendele.
  • Solidarisk hæftelse: I visse virksomhedsformer har ejerne solidarisk hæftelse – eksempelvis interessentskabet. Det betyder, at kreditor kan kræve betaling fra én ejer, såfremt den anden ikke har råd til eller nægter at betale sin gæld.
Stift nemt, hurtigt og sikkert dit ApS
Fra DKK 1.295
Læs mere

ekskl. moms og gebyrer

 

Hvad er et anpartsselskab?

Et anpartsselskab, eller et ApS som det forkortes til, er en selskabsform, du kan vælge, når du skal starte din egen virksomhed. Et anpartsselskab er et kapitalselskab, og der findes primært disse kapitalselskaber i Danmark:

Alle kapitalselskaber har begrænset hæftelse, hvilket betyder, at du løber en langt lavere risiko, end det eksempelvis er tilfældet, når du driver en enkeltmandsvirksomhed, hvor du hæfter personligt. Du får en større sikkerhed, når du driver et kapitalselskab, fordi eventuelle kreditorer ikke kan gøre krav på din private økonomi.

I stedet for at hæfte personligt er der krav til kapitalindskud i et kapitalselskab. I anpartsselskabet skal du indskyde minimum 40.000 kr. i forbindelse med stiftelsen. I princippet er det dit indskud, du hæfter med i et anpartsselskab.

Det, der kendetegner et anpartsselskab, er blandt andet følgende:

  • Du skal indskyde et startkapital på 40.000 kr. Indskuddet kan også bestå af aktiver som eksempelvis en computer, en bil eller lignende, såfremt de overdrages til virksomheden.
  • Et ApS har begrænset hæftelse, hvorfor der er en lavere risiko end en personlig virksomhed med personlig og ubegrænset hæftelse.
  • Et anpartsselskab må ikke tilbyde kapitalandele offentligt, hvorfor selskabet ikke kan blive børsnoteret – det er udelukkende aktieselskaber, der kan det.

 

Hvordan hæfter et anpartsselskab i forhold til banklån?

Det er ganske normalt at søge finansiering til sin virksomhed via en investor eller et banklån. Låner du penge i banken, skal du være opmærksom på, at der stadig vil være tale om begrænset hæftelse – dog kræver banken typisk, at du personligt stiller sikkerhed for banklånet.

I praksis betyder det, at du skal kautionere for lånet med dine private ejendele. Det kan eksempelvis være din bil, din båd, dit hus eller lignende. Det er bankens sikkerhed for, at de får deres penge tilbage som aftalt.

Er selskabet ikke i stand til at betale af på lånet, kan banken kræve, at de ejendele, du har stillet sikkerhed i, bliver solgt på tvangsauktion for at indbringe værdi til at dække banklånet. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan selskabets økonomi er, før du låner penge til finansiering ved at stille sikkerhed i dine personlige ejendele.

Hvis risikoen er for stor, kan det være en god idé at vente med at søge finansiering. Du kan også søge det gennem en privat investor i stedet, som typisk ikke vil stille sikkerhed i dine personlige ejendele, men i stedet overtage en procentdel af anparterne i selskabet.

 

Et anpartsselskab er ofte en bedre løsning

En af de helt klare fordele ved at stifte et anpartsselskab frem for en personligt ejet virksomhed er, at du ikke hæfter med din personlige formue. I en enkeltmandsvirksomhed, en personligt ejet mindre virksomhed eller et interessentskab hæfter du med hele din personlige formue.

Du tager dermed en højere risiko, når du starter en personlig virksomhed frem for et kapitalselskab som eksempelvis anpartsselskabet. Af samme årsag er det en virksomhedsform, der er værd at overveje, hvis du planlægger at drive en seriøs virksomhed.

Læs mere om fordele og ulemper ved ApS her.

 

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig med at stifte dit ApS

Hos NEMADVOKAT har vi gennem tiden hjulpet med mere end 18.000 selskabsstiftelser, og vi står altid klar til at hjælpe. Vi tilbyder et gennemsigtigt og effektivt forløb, når du skal stifte et ApS med begrænset hæftelse.

Ring til os og lad os tage en snak om, hvordan vi kommer i gang. I de fleste tilfælde vil dit ApS og CVR-nr. være klar inden for 24 timer.

Stift nemt, hurtigt og sikkert dit ApS
Fra DKK 1.295
Læs mere

ekskl. moms og gebyrer

Læs også