koncern

Koncern

En koncern er en selskabskonstruktion bestående af ét moderselskab samt et eller flere datterselskaber. En koncern er således en sammenslutning af flere selskaber, som styres af ét overordnet selskab. I denne artikel kan du blive klogere på, hvad en koncern er.

 

 

Hvad er en koncern?

En koncern er et udtryk for et stort selskab, som har flere selskaber under sig. Det er således en sammenslutning af flere selskaber, som opererer indenfor et økonomisk fællesskab. I en koncern vil der derfor være ét eller flere datterselskaber, som koncernen helt eller delvist ejer.

Koncernens rolle er at kontrollere datterselskaberne. Det betyder i praksis, at datterselskabets beslutningstagere befinder sig i koncernen. Koncernen administrerer retningen for de selskaber, som er tilknyttet koncernen.

Det medfører, at alle selskaberne går i den retning, som koncernen har besluttet er hensigtsmæssig, ligegyldigt om det er på et økonomisk eller forretningsmæssigt plan. Der er således mange ligheder mellem et moderselskab og en koncern, men der er alligevel forskel.

Opret dit selskab i dag
Nemt, hurtigt og sikkert
Se priser

 

Kan alle selskaber være koncerner?

Alle selskabsformer kan blive til en koncern, så længe der er tale om et kapitalselskab, som fungerer som en selvstændig juridisk enhed. En enkeltmandsvirksomhed kan eksempelvis ikke eje andre virksomheder, hvorfor denne virksomhedsform ikke kan indgå i en koncern.

Herudover skal kapitalselskabet have tilstrækkeligt med kapital og ressourcer til at kunne drifte og kontrollere datterselskaberne. Derfor ser man ofte, at kapital- eller anpartsselskaber fungerer som koncerner, da disse har de bedste muligheder i forhold til kapital og ressourcer.

 

Hvad er fordelen ved en koncern?

Fordelen ved en koncern er, at det rummer en række økonomiske og forretningsmæssige muligheder. Først og fremmest skaber det økonomisk sikkerhed, da koncernen råder over kapitalen, hvilket betyder, at det ikke har store økonomiske konsekvenser, hvis datterselskabet eksempelvis går konkurs.

Herudover er det nemmere at sælge et datterselskab end et selskab som helhed. Det kan eksempelvis være praktisk, hvis der er mulighed for at sælge et tilknyttet selskab med økonomisk vinding – eller hvis forretningen ikke går som forventet og derfor må dreje nøglen om.

 

Hvornår er to selskaber en koncern?

To selskaber defineres som værende en koncern, hvis moderselskabet ejer andele i et datterselskab, såfremt moderselskabet kan udøve kontrol over datterselskabets driftsmæssige og økonomiske beslutninger.

Under normale omstændigheder er det muligt for moderselskabet at diktere retningen for et datterselskab, når det ejer flere end halvdelen af kapitalandelene. Dermed opnår moderselskabet stemmemajoriteten i forhold til driftsmæssige og økonomiske beslutninger.

Selvom et moderselskab ikke ejer mere end halvdelen af datterselskabet, er det dog alligevel muligt at have bestemmende indflydelse på datterselskabet alligevel. Det kan blandt andet være muligt, hvis datterselskabet har givet moderselskabet råderet over deres stemmer.

Bestemmende indflydelse kræver, at moderselskabet kan træffe beslutninger i forhold til drift og økonomi uden indblanding. Derfor kan der ikke være to moderselskaber, som indgår i ejerkonstruktionen af et datterselskab.

Er datterselskabet ejet af to selskaber, som hver især ejer halvdelen af kapitalandelene, vil der ikke være tale om to moderselskaber. En klassisk konstellation kan således være et holdingselskab, som ejer 100% af anparterne i et datterselskab.

Læs mere om, hvad et moderselskab og et datterselskab er, her.

 

Hvad er et moderselskab?

Et moderselskab er et selskab, som ejer ejerandele i et andet selskab. Det er dog et krav, at moderselskabet skal eje tilstrækkeligt med andele til at opnå bestemmende indflydelse over datterselskabet.

Det er af samme årsag en forudsætning, at moderselskabet har dét, der kaldes for “bestemmende indflydelse” over datterselskabet. I praksis betyder det, at moderselskabet skal eje mere end halvdelen af stemmerne i datterselskabet, så det kan træffe beslutninger på dettes vegne.

Der kan dog være tilfælde, hvor der ikke er tale om et moderselskab, selvom dette ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne. Det kan eksempelvis være, hvis det er angivet i ejeraftalen, at alle beslutningstagere skal være enige, før en beslutning vedtages.

Hvis det er tilfældet, vil selskabet, som ejer stemmemajoriteten, ikke kunne diktere den økonomiske eller strategiske retning for underselskabet, hvorfor der i princippet ikke er tale om et datterselskab.

På samme måde kan der være tale om et moderselskab, selvom selskabet ikke ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne. Det kræver blot, at det i ejeraftalen er angivet, at moderselskabet har bestemmende indflydelse.

 

Hvad er et datterselskab?

Et datterselskab er et selskab, som hører under et moderselskab – og dermed i de fleste tilfælde indgår i en koncern. Som nævnt, skal moderselskabet kunne vedtage beslutninger på vegne af underselskabet, såfremt dette skal kunne defineres som et datterselskab.

Det betyder, at datterselskabet er affødt af moderselskabet, omend det fungerer som et selvstændigt selskab. Datterselskabet skal således udarbejde et selvstændigt regnskab, og det fungerer som en selvstændig enhed, selvom det er moderselskabet, der i princippet har råderetten over datterselskabet.

 

Er der forskel på et holdingselskab og et moderselskab?

I visse tilfælde vil et moderselskab være synonymt med et holdingselskab, men der er som udgangspunkt forskel på de to begreber. Holdingselskabet er et selskab, som primært fungerer ved, at det ejer ejerandele i et eller flere andre selskaber og dermed fungerer som blandt andet pengetank.

Forudsætningen for, at et selskab kan kaldes for et moderselskab, er, at det har bestemmende indflydelse over et datterselskab. Det behøver ikke være tilfældet med et holdingselskab, som blot skal eje andele i et eller flere andre selskaber, men ikke nødvendigvis stemmemajoriteten.

Samtidig vil et moderselskab, som har en egentlig drift, ikke blive kategoriseret som et holdingselskab, da holdingselskabet som udgangspunkt er inaktivt. Moderselskaber vil ofte have en driftsmæssig aktivitet, hvorfor dette ikke defineres som et holdingselskab.

 

Hvad er forskellen på et holdingselskab og en koncern?

Forskellen på en koncern og et holdingselskab er, at en koncern har en bestemmende indflydelse på datterselskabet. Det er ikke nødvendigvis tilfældet med et holdingselskab, som primært fungerer som pengetank for de selskaber, det ejer andele i.

Der er ofte ikke den store forskel i praksis, men koncernen har mulighed for at udstikke én bestemt retning for alle de tilknyttede datterselskaber, mens det ikke nødvendigvis er tilfældet for et holdingselskab, såfremt det ikke råder over stemmemajoriteten.

Opret dit selskab i dag
Nemt, hurtigt og sikkert
Se priser

Læs også