Hvad er et P nummer?

P-nummer

Hvis du driver en virksomhed, som har aktiviteter på flere adresser, skal den have et p-nummer for hver adresse. Når du stifter din virksomhed, får du tildelt et p-nummer sammen med dit CVR-nummer. Herunder kan du læse mere om, hvornår du skal oprette et nyt p-nummer samt hvad disse konkret bruges til.

 

 

P-nummer står for produktionsenhedsnummer, og det er betegnelsen for et nummer, der består af 10 cifre. Når du opretter din virksomhed, får den tildelt et CVR-nummer og et p-nummer. P-nummerets formål er at vise den fysiske lokation for det sted, hvor din virksomhed har aktiviteter.

Driver du eksempelvis et bureau, som har flere afdelinger, skal hver adresse have sit eget p-nummer. Det samme gør sig gældende, hvis du driver enhver anden form for virksomhed, der har flere adresser.

I denne artikel kan du læse mere om, hvorfor og hvornår det er nødvendigt med ét eller flere p-numre samt hvordan du forholder dig, hvis du udvider til mere end én adresse.

 

Hvad er et p-nummer?

Et p-nummer er betegnelsen for et produktionsenhedsnummer, som din virksomhed bliver tildelt sammen med CVR-nummeret, når den oprettes. P-nummeret består af 10 cifre og det viser virksomhedens fysiske lokation, hvor der udøves aktivitet.

Aktiviteter dækker blandt andet over produktion, salg, administration og lignende. Hvis din virksomhed har flere fysiske lokationer, skal der således kobles et p-nummer til hver af disse. En virksomhed kan derfor sagtens have flere p-numre.

CVR-nummeret har betydning for p-nummeret. CVR-nummeret er virksomhedens unikke identifikationsnummer, som p-nummeret tilknyttes. Det sikrer gennemsigtighed, så det altid fremgår, hvilken virksomhed de erhvervsmæssige aktiviteter, der foregår på en bestemt adresse, er tilknyttet.

Opret dit selskab i dag
Nemt, hurtigt og sikkert
Se priser

 

Hvornår skal min virksomhed have tilknyttet et p-nummer?

Din virksomhed får tilknyttet et p-nummer i forbindelse med stiftelsen. Det er udelukkende, hvis din virksomhed har aktiviteter på flere adresser, at du aktivt skal tilknytte endnu et p-nummer – og så alligevel ikke. Der er nemlig undtagelser, hvor det ikke er påkrævet, at din virksomhed får tildelt et p-nummer, selvom der er aktiviteter på flere lokationer.

Hvis aktiviteten, der udføres på en anden adresse, udgør mindre end 10 % af virksomhedens samlede omsætning, er det ikke nødvendigt, at den tildeles et p-nummer. Samtidig er det nødvendigt, at omsætningen fra beskæftigelsen på den eksterne adresse udgør mere end en årlig omsætning på 300.000 kr.

Det betyder eksempelvis, at det ikke er nødvendigt at få tildelt et p-nummer, selvom aktiviteten udgør 50 % af virksomhedens omsætning, hvis omsætningen er under 300.000 kr. Minimumsgrænsen er altså på 300.000 kr., uanset hvor stor en procentdel af omsætningen, der udgøres af aktivitet på en ekstern lokation.

 

Skal en midlertidig adresse tildeles et p-nummer?

Der gælder de samme krav for midlertidige adresser som på faste adresser. Du skal derfor registrere et p-nummer, såfremt aktiviteten udgør minimum 10 % af den samlede omsætning i et regnskabsår, hvis dette beløb er på mere end 300.000 kr., selvom der udelukkende er tale om en midlertidig aktivitet.

Et konkret eksempel på, hvornår en midlertidig adresse skal tildeles et p-nummer, er, hvis du lejer et lokale i en begrænset periode for at afholde et lagersalg eller lignende. Hvis omsætningen overstiger minimumskravene, skal adressen registreres og have tildelt et p-nummer, selvom denne udelukkende er af midlertidig karakter.

 

P-nummeret skal tilknyttes én branche

Når du opretter din virksomhed, skal du vælge, hvilken hovedbranche den beskæftiger sig med. Herudover har du mulighed for at angive en eller flere bibrancher, hvis virksomheden beskæftiger sig med andre erhvervsmæssige aktiviteter end hovedbranchen.

P-nummeret tilknyttes CVR-nummeret, hvorfor dette skal stemme overens med den branche, der er tilknyttet virksomhedens CVR-nummer. Hvis din virksomhed har flere aktiviteter indenfor forskellige brancher på den samme adresse, kan du registrere flere p-enheder på denne.

Når du registrerer en p-enhed, kan du udelukkende vælge de brancher, som virksomheden er registreret med. Det er derfor nødvendigt, at du registrerer de aktuelle bibrancher på dit CVR-nummer, før du har mulighed for at tilknytte p-enheder til disse.

 

Er der forskel på p-nummer og p-enhed?

P-nummeret bliver blandt andet anvendt, når SKAT skal beregne kørselsfradraget for virksomhedens medarbejdere. Derfor skal der som udgangspunkt tilknyttes et p-nummer til hver lokation, som virksomheden anvender til at udøve erhvervsmæssig aktivitet.

P-nummeret er dermed et overordnet nummer, der er tilknyttet virksomhedens CVR-nummer. En virksomhed kan dog sagtens udøve flere erhvervsmæssige aktiviteter fra samme lokation, og her er p-enheden relevant.

Hver erhvervsmæssig aktivitet, der udøves på en specifik adresse, skal have tilknyttet en p-enhed – eller produktionsenhed, som det er en forkortelse for. P-enheden angiver således de forskellige brancher, der er på adressen.

P-enheden er således den produktionsenhed som p-nummeret er tilknyttet. En virksomhed kan udelukkende have flere p-enheder på samme adresse, hvis de enkelte p-enheder er tilknyttet forskellige branchekoder.

 

Hvordan finder jeg min virksomheds p-nummer?

Du finder din virksomheds p-nummer på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Her finder du alle de officielle oplysninger omkring din virksomhed, ligesom du kan finde oplysninger omkring andre virksomheder.

Du finder dit p-nummer på følgende måde:

  1. Gå til datacvr.virk.dk/data/.
  2. Indtast dit virksomhedsnavn eller CVR-nummer.
  3. P-nummeret er angivet under ‘P-nummer’.

 

Kan jeg registrere flere p-numre på samme adresse?

Det er muligt at have flere p-numre tilknyttet den samme adresse. Det er eksempelvis aktuelt, hvis din virksomhed udøver aktiviteter indenfor flere forskellige brancher. P-nummeret skal altid stemme overens med den aktivitet, der udføres.

Igen gælder reglen om, at omsætningen for den erhvervsmæssige aktivitet skal udgøre minimum 10 % af virksomhedens samlede omsætning, og beløbet skal være højere end 300.000 kr. om året, før der skal registreres et p-nummer.

 

Hvad er SE-nummer og administrativ enhed?

Driver du flere forskellige aktiviteter under den samme juridiske enhed, og ønsker du i den forbindelse at adskille afregningerne for de enkelte aktiviteter, kan du oprette flere administrative enheder. Disse identificeres med et SE-nummer.

SE-nummeret anvendes af Skattestyrelsen i forbindelse med momsafregning for administrative enheder. Et SE-nummer består af otte cifre, der har til formål at identificere den administrative enhed.

Driver du eksempelvis en enkeltmandsvirksomhed, der har erhvervsmæssig aktivitet indenfor flere brancher, kan det være relevant at adskille aktiviteternes afregning – og her kan SE-nummeret anvendes.

Læs mere om SE-nummer, her.

Opret dit selskab i dag
Nemt, hurtigt og sikkert
Se priser

Kilde:
Datacvr.virk.dk
Læs også