Hvordan lukker jeg min virksomhed

Hvordan lukker jeg min virksomhed?

Når du vælger at lukke din virksomhed, er der flere juridiske ting du skal være opmærksom på. Der findes nemlig flere forskellige måde at lukke sin virksomhed på, og det er derfor afgørende, at man vælger den rette type lukning af sin virksomhed, så man ikke ender ud i store juridiske og økonomiske problemer.

 

 

Forskel på kapitalselskaber og personlige virksomheder

Hvordan man helt juridisk kan lukke sit selskab, kommer an på hvilken virksomhed man ejer. Der er nemlig forskel på, hvilke muligheder for lukning de forskellige virksomhedstyper kan benytte sig af, dog skal lukningen af alle virksomheds- og selskabstyper registreres på Virk.dk.

 

Kapitalselskaber: 

Kapitalselskaber er eksempelvis:

OBS! Folketinget vedtog i april 2019, at iværksætterselskaber skulle afskaffes. Ejer du et IVS skal du inden den 15. april 2021 enten opløse dit selskab eller omregistrere det til APS.

Læs mere om hvordan du kan få hjælp til at omregistrere dit IVS til ApS her.

 

Personlige virksomheder:

Personlige virksomheder er eksempelvis:

Længere nede på siden kan du læse om, hvilke forskellige muligheder for lukning de forskellige virksomhedstyper har. Dog har kapitalselskaber og personlige virksomheder det til fælles, at de alle skal sørge for, at virksomheden/selskabet ikke længere har nogle forpligtelser.

Det betyder, at du skal sørge for, at diverse kontrakter og forpligtelser er opsagt. Dertil skal du sørge for, at alle dine ansatte er korrekt opsagt og så skal du udarbejde skatteregnskabet.

Har din virksomhed eller dit selskab haft mange aktiviteter, kan det være svært at få overblikket over lukningen af virksomheden/selskabet. Derfor kan det være en rigtig god idé at kontakte en advokat, der kan hjælpe dig igennem processen og giver dig det fulde overblik.

Få hjælp til lukning af virksomhed
Gratis vurdering
Læs mere

 

Lukning af virksomhed SKAT

Ved lukning af en virksomhed, skal du som det første sørge for at rette dit selskab eller din virksomheds forskudsopgørelse. Dette gøres på skat.dk.

 

Lukning af kapitalselskab

Når du skal lukke et kapitalselskab, altså et ApS, A/S eller et IVS, kan det gøres på to forskellige måder. Det kan være en god idé at sætte sig ind i, hvad de forskellige muligheder for lukning af et kapitalselskab indebærer, så man kan vælge den løsning, der giver bedst mening for lige dét selskab man ejer.

 

Solvente løsninger

Er dit kapitalselskab solvent, dvs. at selskabet opfylder dets økonomiske forpligtelser og altså kan betale sine kreditorer, kan selskabet enten lukkes ved betalingserklæring eller frivillig likvidation.

 

Opløsning ved betalingserklæring

Lukker man sit selskab ved betalingserklæring, skal samtlige kapitalejere være enige om, at de vil lukke selskabet ved betalingserklæring og dertil erklære, at al gæld, både uforfalden og forfalden, er betalt. Derudover skal man være opmærksom på, at man som ejer hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset for eventuel gæld, som man ikke kendte, før man lukkede sit selskab.

Læs mere om opløsning ved betalingserklæring her.

 

Frivillig likvidation

En anden måde at opløse sit selskab på er ved frivillig (solvent) likvidation. Likvidation af et selskab er oftest en længere proces end opløsning af et selskab ved betalingserklæring, og denne proces kan typisk strække sig over flere måneder. Dog er fordelen ved denne type opløsning, at ejerne ikke hæfter personligt efter lukningen af selskabet.

Du kan læse mere om hvad likvidation er her.

 

Lukning af enkeltmandsvirksomhed eller lignende

Når du skal lukke en enkeltmandsvirksomhed, skal du undersøge hvornår og hvordan kontrakter, bestillinger og forpligtelser kan blive sendt til opsigelse. Derudover bør du sikre dig, at du efterfølgende har adgang til virksomhedens digitale postkasse. Afslutningsvis skal du indberette og betale skat til og med lukningen af virksomheden.

Det betyder, at du skal lave et skatteregnskab for året, hvor du lukker din virksomhed. I denne sammenhæng skal du lave en avanceopgørelse, som er en opgørelse over den fortjeneste eller det tab, du får ved at sælge virksomhedens ting. Skatteregnskabet inkl. avanceopgørelsen skal laves inden den 1. juli året efter, at din virksomhed ophører. Glemmer du at lave dette og dermed ikke overholder fristen, får du en bøde på 200 kr. pr. dag. Dog kan bøden højest gå op til 5.000 kr. Derudover skal du også lave et momsregnskab og indberette dette til Skat.

Når virksomheden er opløst, skal du afmelde alle virksomhedens forpligtelser over for told- og skatteforvaltningen, som for eksempel skat, moms og arbejdsgiverforpligtelser.

 

Er der andre muligheder for opløsning af mit selskab?

Er dit kapitalselskab insolvent, dvs. at selskabet ikke kan betale sine kreditorer, kan selskabet enten blive lukket ved tvangsopløsning eller ved en konkurs. Disse to metoder bruges, hvis et selskab skal lukkes og selskabet har gæld.

 

Tvangsopløsning

Hvis selskabet f.eks. ikke indsender årsrapport i tide, hvis selskabet ikke har reageret på tabt udestående gæld eller hvis selskabet ikke har en lovlig ledelse, kan Erhvervsstyrelsen anmode Skifteretten om at tvangsopløse selskabet. Det betyder, at selskabet bliver tvunget afviklet/opløst.

Læs mere om tvangsopløsning her.

 

Konkurs

Er der gæld i selskabet, og kan selskabet ikke betale sine kreditorer, betegnes selskabet som sagt som insolvent. Hvis selskabet anses som insolvent, vil denne ikke kunne benytte f.eks. betalingserklæring til lukning af selskabet. Dette selskab vil i stedet blive erklæret konkurs.

Du kan læse mere om hvad konkurs er her.

Skal selskabet lukkes ved konkurs, skal der indgives en konkursbegæring. Konkursbegæringen kan enten indgives til Skifteretten af selskabets kreditorer, hvis disse eksempelvis har penge til gode hos selskabet, eller af selskabet selv. Det kaldes for egenbegæring, hvis det er skyldner selv (selskabet), der indgiver konkursbegæringen.

 

Konkurskarantæne

Er det f.eks. en af selskabets ejere, der har udført groft uforsvarlig forretningsførelse, kan en kurator anmode om, at den pågældende ejer bliver pålagt konkurskarantæne. Bliver ejeren pålagt konkurskarantæne betyder det, at vedkommende får forbud mod at deltage i ledelsen af et selskab med begrænset hæftelse, dvs. et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S). Som udgangspunkt varer dette forbud 3 år.

Læs mere om konkurskarantæne her.

I forbindelse med ovenstående, kan det være en rigtig god idé at tage kontakt til en advokat, der kan hjælpe dig med at få overblikket over lukningen af dit selskab. En advokat kan hjælpe dig med de juridiske aspekter i forhold til en lukning af et selskab eller en virksomhed, så du er sikker på, at lukningen foregår korrekt.

Få hjælp til lukning af virksomhed
Gratis vurdering
Læs mere

Kilde:
Virk.dk
Skat.dk
Læs også