insolvent

Insolvent

At være insolvent betyder, at du ikke har nok værdier i virksomheden til at kunne betale kreditorer. I praksis er det fogedretten, som tager stilling til, hvorvidt du skal erklæres insolvent eller ej.

 

 

Hvad betyder det at være insolvent?

Hvis du ikke har tilstrækkeligt med midler i din virksomhed til at kunne betale eventuelle kreditorer, kan du anmode om at blive erklæret for insolvent. Det kan eksempelvis være relevant, hvis du har problemer med at betale dine regninger.

I tilfælde heraf kan du søge hjælp hos fogedretten. Vurderes det, at din virksomhed ikke råder over tilstrækkeligt med værdier, kan du blive erklæret for insolvent. Sker det, får du et betalings-helle, hvor kreditorer ikke kan hive dig i fogedretten på grund af manglende betalinger i en periode på seks måneder. Dette kaldes for en insolvenserklæring.

Når du har kommunikeret til dine kreditorer, at du er erklæret insolvent, vil de ikke kunne kræve betaling fra dig i en periode på op til et halvt år. At være insolvent er derfor en mulighed for at komme på fode igen, så din virksomhed undgår en konkurs.

 

Hvad er teknisk insolvens?

Insolvent betyder, at virksomheden ikke er i stand til at betale sine gældsforpligtelser. Der findes to former for insolvens:

  • Teknisk insolvens
  • Egentlig insolvens

Den mildeste grad for insolvens er teknisk insolvens, der betyder, at virksomheden er i stand til at betale sin gæld til långivere. Dette er ikke tilfældet ved egentlig insolvens, hvor der ikke er penge til at imødekomme krav fra kreditorer, hvorfor situationen kan føre til en konkursbegæring.

Årsagen til, at det kaldes for teknisk insolvent, er altså, at der udelukkende er tale om teoretisk insolvens, hvis alle lån skulle betales med det samme. Derfor er det muligt at være teknisk insolvent, imens der betales af på gæld løbende.

 

Hvordan bliver man erklæret insolvent?

Hvis din virksomhed har svært ved at betale regninger og gæld, kan du ansøge fogedretten om at blive erklæret insolvent. Det er op til fogedretten at afgøre, hvorvidt virksomhedens økonomiske situation, gør denne berettiget til en insolvenserklæring.

Når man bliver erklæret insolvent, bliver man i princippet fredet. Fredningsaftalen er i praksis et betalings-helle, hvor den insolvente virksomhed har mulighed for at komme ud af sine økonomiske problemer. Dette gør sig gældende fra den dag, fogedretten erklærer dig for insolvent og i de næste seks måneder.

En kreditor kan også hive dig i fogedretten, hvilket typisk vil ske, fordi vedkommende ønsker at inddrive sin gæld. Her vil du modtage en indkaldelse til fogedretten over e-Boks. Hvis ikke der reageres rettidigt på denne henvendelse, kan der sendes en stævningsmand, som personligt overrækker stævningen. Du kan også modtage et opkald, eller den kan blive sendt med posten.

 

Hvordan er forløbet i fogedretten?

I fogedretten bliver det afgjort, hvorvidt din virksomhed er insolvent eller ej. Er det tilfældet, vil der blive udstedt en insolvenserklæring. Afgørelsen herom bliver truffet på baggrund af, hvorvidt du har mulighed for at betale din gæld af, eller om du er i besiddelse af aktiver, der kan bruges til at betale gælden.

Det, der er formålet med at møde op i fogedretten, er at udarbejde en aftale omkring, hvordan din virksomhed på bedste vis kan afdrage eller betale gælden. Du kan ikke blive tvunget til at indgå en aftale omkring insolvens.

Til selve mødet vil fogeden være til stede, ligesom du og i visse tilfælde også kreditorer vil være til stede. Kreditorer deltager dog typisk over telefonen. Du er underlagt strafansvar, når du taler i fogedretten. Derfor kan du blive sigtet, hvis de oplysninger, du afgiver, ikke stemmer overens med sandheden.

Forløbet vil ofte være kort, og mødet tager typisk ikke mere end 5 til 10 minutter. Det skyldes, at retten forud for selve mødet har gennemgået de indsendte oplysninger. Det kan dog stadig være en god idé at medbringe vigtige dokumenter, såfremt de kan have relevans for din situation.

 

Hvad sker der efter mødet i fogedretten?

Hvis fogedretten træffer en beslutning om, at din virksomhed skal erklæres for insolvent, kan dine kreditorer ikke indkalde dig igen til fogedretten de næste seks måneder. Det giver dig ro til at få styr på din økonomi, så du får mulighed for at betale din gæld af.

Du kan kun blive indkaldt til fogedretten af kreditor én gang. Andre kreditorer får ikke besked om, at du er erklæret insolvent, hvorfor det er op til dig selv at viderebringe denne oplysning. Det er i mange tilfælde praktisk, da det i langt de fleste tilfælde resulterer i, at de stopper med at kontakte dig, imens insolvenserklæringen står på.

Når de seks måneder, hvor insolvenserklæringen er aktiv, er overstået, vil kreditorerne kunne anmode om, at du igen bliver indkaldt i fogedretten. Dog kun, hvis ikke du allerede har betalt dem eller rettet op på din gæld.

 

Som insolvent må virksomheden ikke foretage nyanskaffelser

Hvis din virksomhed er blevet erklæret for insolvent, må der ikke foretages nyanskaffelser. Det betyder altså, at du i løbet af de seks måneder, hvor virksomheden er fredet, ikke må købe noget af værdi. Dette kan eksempelvis være en ny computer, telefon, ejendom eller lignende. I tilfælde af brud vil virksomheden ikke længere være fredet.

Hvis din virksomhed har anskaffet sig noget af værdi i løbet af de seks måneder, kan dine kreditorer kræve en sikkerhed heri. Dermed kan de kalde din virksomheden i fogedretten, selvom du er erklæret insolvent. Virksomheden er udelukkende fredet fra indkaldelse til fogedretten, hvis ikke den økonomiske situation ændrer sig.

Såfremt der sker positive ændringer i forhold til virksomhedens værdier, vil dette resultere i, at insolvenserklæringen ikke længere er aktiv. Når din virksomhed igen har tilstrækkeligt med værdier til at kunne betale kreditorerne det, der skyldes, er din virksomhed altså forpligtet til det.

 

Hvordan dokumenteres en insolvenserklæring?

Det er forskelligt, hvordan fogedretten informerer om, at du er blevet erklæret insolvent. I nogle tilfælde får du tilsendt et papir som dokumentation på, at din virksomhed er insolvent, mens beskeden i andre tilfælde blot overgives mundtligt.

Er du i tvivl om, hvorvidt du reelt set er erklæret insolvent, kan du altid kontakte fogedretten med henblik på at få syn for sagen. Det er alene dit ansvar at sikre dig, at du rent faktisk er erklæret insolvent, hvorfor det er vigtigt, at du modtager klar besked fra fogedretten.

 

Særlige regler gælder ved gæld til det offentlige

Hvis du skylder penge til det offentlige, skal du være opmærksom på, at der er andre regler, som gør sig gældende. Det offentlige anvender SKATs inddrivelsescenter – og altså ikke fogedretten – og her kan du blive kaldt ind, selvom du er blevet erklæret insolvent af fogedretten.

Læs også