Opløsning ved betalingserklæring

Få hjælp til opløsning af dit selskab ved betalingserklæring

Er dit selskab solvent og ønsker du at opløse dit selskab nemt, effektivt og billigt? Så kan du gøre det ved betalingserklæring.

En betalingserklæring er kort fortalt et juridisk dokument, hvor et selskabs ejere tilkendegiver, at al gæld er betalt og, at de ønsker at opløse (lukke) selskabet. Dette betragtes som en frivillig nedlukning af selskabet og løsningen er især oplagt, hvis selskabet ikke har haft nogen aktivitet.

 

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig

Har du besluttet dig for, at dit selskab skal lukkes ved betalingserklæring, så gør du dig klogt i at få juridisk rådgivning og hjælp til nedlukningsprocessen af en erfaren advokat.

Vores kompetente advokater har megen erfaring med solvent opløsning af selskab ved betalingserklæring og kan nemt og effektivt hjælpe dig med at få lukket dit selskab korrekt.

Hos NEMADVOKAT tilbyder vi altid en gratis og uforpligtende samtale om din situation, inden en eventuel sag påbegyndes.

Opløsning ved betalingserklæring
DKK 3.500
Start sag

ekskl. moms

 

NEMADVOKATs selskabsadvokater hjælper og rådgiver dig gennem opløsningen af dit selskab, så du kan føle dig tryg og samtidig være sikker på, at nedlukningen foregår juridisk korrekt. Med vores hjælp undgår du at løbe ind i problemer og du er dermed sikret en nem, hurtigt og effektiv nedlukning af dit selskab.

Vi tilbyder bl.a.:

 • Indhentning af §216-erklæringen fra Skattestyrelsen (Skatteerklæringen)
 • Afmeldelse af pligter på VIRK (moms, A-skat m.v.)
 • Kontakt med myndigheder (Skattestyrelsen og Erhvervsstyrelsen)
 • Udarbejdelse af betalingserklæring
 • Registrering af lukning på VIRK/CVR

Pris: DKK 3.500 ekskl. moms

 

Hvad betyder det at opløse sit selskab ved betalingserklæring?

Man kan kun benytte sig af betalingserklæring hvis ens selskab er solvent, dvs., at der ikke er hverken forfalden eller uforfalden gæld i selskabet og at selskabet overholder sine forpligtelser.

Ønsker du at lukke dit selskab med en betalingserklæring kræver det altså, at du og eventuelle medejere kan betale alle jeres kreditorer, både private og til det offentlige, i forbindelse med nedlukning af selskabet.

Viser det sig, at selskabet havde ubetalt gæld efter lukning af selskabet hæfter ejerne personligt, solidarisk og ubegrænset. Derfor er det vigtigt, at man som ejer har et overblik over selskabets forpligtelser, inden man vælger denne løsning til lukning af sit selskab.

Derudover kan man kun benytte sig af opløsning ved betalingserklæring, hvis man ejer et anpartsselskab (ApS), aktieselskab (A/S) eller iværksætterselskab (IVS).

Vær opmærksom på, at selskabsformen IVS ophører fra 15. april 2021. Ejer du et IVS, skal du altså inden den 15. april 2021 enten opløse selskabet eller omregistrere det til ApS.

 

Hvad er fordelen ved at opløse sit selskab ved betalingserklæring?

Den største fordel ved at lukke sit selskab ved betalingserklæring er, at det er den nemmeste og billigste løsning. Grunden til, at denne løsning er nem og billig er, at du kun skal sørge for, at der ikke er mere gæld i selskabet samt udfylde og underskrive betalingserklæringen. Erklæringen skal efterfølgende sendes til Erhvervsstyrelsen.

 

Større ansvar ved betalingserklæring

Når du skal lukke et selskab, og gerne vil benytte dig af opløsning ved betalingserklæring, skal du være opmærksom på, at denne type nedlukning af et selskab kræver, at du som ejer hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset for eventuel gæld. Det betyder, at hvis man f.eks. opdager gæld eller der konstateres et skattekrav efter nedlukningen af selskabet, så hæfter ejerne med deres personlige formue. Derfor er du også personlig ansvarlig for eventuelle kreditorer, som måtte melde sig efter opløsningen af selskabet. Nedenfor kan du se et eksempel på, hvad der kan ske, hvis man efter lukningen af selskabet stadigvæk skylder til en eller flere af sine kreditorer.

 

Eksempel på personlig hæftelse

Janne, Maria og Martin har valgt at lukke deres selskab og har indbyrdes aftalt, at de alle hæfter ligeligt for eventuel gæld. De finder efter lukningen af selskabet ud af, at de stadigvæk skylder 75.000 kr. til en af deres kreditorer og denne kreditor kræver dermed sit krav indfriet i Janne, Maria og Martins personlige formuer. Kreditoren kræver 25.000 kr. fra hver af de tre, men hvis hverken Maria eller Martin kan betale, kan kreditor kræve alle 75.000 kr. fra Janne, også selvom de tre ejere har aftalt at hæfte ligeligt for eventuel gæld. 

Kreditoren behøver altså ikke at respektere de tre ejeres indbyrdes aftale, da kreditoren ikke er interesseret i, hvem der betaler hvad, så længe denne får sine penge. Dog kan Janne, efter at have betalt de 75.000 kr. til kreditor, kræve de 25.000 kr. fra både Martin og Maria, hvis dette er aftalen mellem dem. Dette har intet med kreditoren at gøre.

På grund af den personlige hæftelse er det vigtigt at tage kontakt til en advokat, der kan bistå dig/jer gennem opløsningsprocessen, da du/I dermed sikrer dig/jer, at selskabet lukkes korrekt. Dertil undgår du/I også eventuelle konsekvenser, der kan opstå hvis selskabet ikke lukkes juridisk korrekt.

Opløsning ved betalingserklæring
DKK 3.500
Start sag

ekskl. moms

 

Hvad er processen for opløsning ved betalingserklæring?

Nedenfor kan du se processen i forbindelse med opløsning ved betalingserklæring.

 1. Beslutning om opløsning ved betalingserklæring

Ejerne bliver enige om, at de ønsker en nedlukning af deres selskab, og at dette skal gøres ved betalingserklæring.

 1. Betaling til kreditorer

Når ejerne er nået til enighed, skal deres kreditorer betales. Her er det vigtigt, at der ikke er nogle uopklarede krav fra selskabets kreditorer, såsom uoverensstemmelser med leverandører m.m.

 1. Opgørelse af skattepligtig indkomst

Når kreditorerne er betalt, skal selskabets skattepligtige indkomst for perioden fra starten af regnskabsåret og frem til datoen, hvor selskabets ønskes opløst, opgøres.

 1. Angivelser til Skattestyrelsen

Moms, A-skat mv. for ophørsperioden skal indberettes til Skattestyrelsen. Dette gøres via Virk.dk. Dertil skal en opgørelse af selskabets indkomst (selvangivelse) for det afsluttende indkomstår også indsendes. Denne skal indsendes til Skattestyrelsen senest en måned efter, at erhvervsaktiviteten i selskabet er ophørt.

 1. Indhentning af skattekvittance

Hernæst skal der indsendes en anmodning om skattekvittance til Skattestyrelsen. Denne anmodning skal vedhæftes oplysningsskemaet for ophørsperioden. En skattekvittance er en erklæring/bekræftelse fra Skattestyrelsen om, at selskabets udestående skat, moms og afgifter er betalt, dvs. at Skattestyrelsen ikke har skatte- og afgiftskrav til selskabet.

 1. Udarbejdelse af betalingserklæring

Når SKAT vurderer, at der kan blive udstedt en skattekvittance, modtager du denne samt en betalingserklæring. Betalingserklæringen skal udfyldes og underskrives af ejerne i selskabet. Dermed skriver ejerne under på, at al gæld er betalt, og at selskabet ønskes opløst.

 1. Registrering af opløst selskab

Til sidst skal skattekvittancen og betalingserklæringen indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 14 dage efter, at ejerne har skrevet under på betalingserklæringen. Derefter vil Erhvervsstyrelsen registrere selskabet som lukket i deres IT-system. Opløsningen af selskabet er først endelig, når Erhvervsstyrelsen har godkendt erklæringen og registreret selskabet som opløst.

 

Vær opmærksom på, at Erhvervsstyrelsen i visse tilfælde kan tillade, at skattekvittancen sendes efterfølgende, da der kan være lang sagsbehandlingstid hos Skattestyrelsen. I dette tilfælde kan Erhvervsstyrelsen tillade, at selskabet i første omgang sender kvitteringen på anmodning om skattekvittance. Dit selskab bliver dermed stadig lukket ned, dog skal man straks efter, at man har modtaget skattekvittancen, indsende denne til Erhvervsstyrelsen.

 

Hvilke andre opløsningsmuligheder har jeg?

Har du ikke et komplet overblik over din virksomhed og dens gæld, kan det være en fordel at benytte sig af en anden form for opløsning end betalingserklæring, da du dermed ikke hæfter personligt for eventuel gæld. Er dit selskab solvent, kan du benytte dig af frivillig likvidation. Denne proces kan være mere krævende end opløsning ved betalingserklæring, dog hæfter ejerne ikke personligt for eventuel gæld.

Er selskabet derimod insolvent, dvs. at selskabet ikke kan betale sine kreditorer, skal lukningen af selskabet enten ske ved en tvangsopløsning eller en konkurs.

 

Lad NEMADVOKAT bistå dig hele vejen

Hos NEMADVOKAT har vi mange års erfaring med opløsning af et selskab med betalingserklæring. Der er meget at tage stilling til, når man vælger at lukke sit selskab. Derfor sørger vi for at hjælpe dig sikkert og effektivt gennem processen, så du kan føle dig tryg og ikke skal bekymre dig om alle de juridiske aspekter i forbindelse med en opløsning af dit selskab.

Derudover sørger vi for at holde dig opdateret gennem hele sagsforløbet, samt bistå dig i hele processen, så du får det komplette overblik over din sag.

Ring til os i dag på tlf. 70 20 41 61 og få en uforpligtende vurdering af din sag. Husk! Det koster ikke noget at spørge.

Opløsning ved betalingserklæring
DKK 3.500
Start sag

ekskl. moms