Konkurskarantæne

Har du modtaget et brev om konkurskarantæne? Vi hjælper dig!
Vores erfarne advokater står klar til at føre din sag om konkurskarantæne. Et sådant sagsforløb kan være uoverskueligt og omfattende, hvorfor vi står klar til at hjælpe dig.

Vi har flere års erfaring med konkurskarantæner, og vi står klar til at tage hånd om din sag. Vi tilbyder altid en gratis og uforpligtende samtale, inden vi påbegynder en sag.

Har kurator påbegyndt en sag, hvor det påstås, at du skal pålægges konkurskarantæne? Så kontakt os straks på tlf. 70 20 41 61, da særligt tiden er en kritisk faktor.

Få en gratis og uforpligtende vurdering her

Hvad er konkurskarantæne?

Konkurskarantæne er et forbud mod at deltage i ledelsen af et selskab med begrænset hæftelse såsom et iværksætterselskab (IVS), anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S).

Et sådant forbud medfører, at du ikke må være en del af ledelsen i en erhvervsvirksomhed for en periode. Som udgangspunkt har konkurskarantænen en varighed på 3 år.

Det er kurator, der indleder en sag om konkurskarantæne ved Skifteretten. Såfremt du bliver pålagt konkurskarantæne, vil det fremgå af konkurskarantæneregistret.

 

Hvem kan blive pålagt konkurskarantæne?

Konkurskarantænen kan pålægges personer, som har ledet et konkursramt selskab, hvis personen er uegnet til at lede et selskab som følge af ”groft uforsvarlig forretningsførelse”.

”Groft uforsvarlig forretningsførelse” kan eksempelvis omfatte opbyggelse af gæld til SKAT, manglende eller forkert bogføring og økonomisk svindel.

Derudover kan konkurskarantæne pålægges enhver, som senere end ét år før konkursboets fristdag har deltaget i det konkursramte selskabs ledelse.

Deltagelse i ledelsen dækker både over registrerede direktører og bestyrelsesmedlemmer i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), men også de personer, som reelt har udøvet et ledelsesmedlems beføjelser uden at være registreret i CVR. (Se oplysninger herom på ownr.dk)

 

Hvornår startes en sag om konkurskarantæne?

Kurator indleder typisk en sag om konkurskarantæne grundet:

  • Mangelfuld bogføring
  • Manglende indberetning og betaling af moms og A-skat
  • Drift udover ”håbløshedstidspunktet” – dvs. driften af virksomheden fortsættes, selvom ledelsen burde have indset, at den skulle stoppes

 

Hvordan starter en sag om konkurskarantæne?

Kurator foretager en vurdering af, om der er grundlag for at indlede en konkurskarantænesag. Såfremt det er tilfældet, indgiver vedkommende en begæring derom til den lokale skifteret.

 

Få en gratis og uforpligtende vurdering her

 

Overtrædelse af konkurskarantænen

Overtræder man konkurskarantænen, kan man blive pålagt en ny eller udvidet karantæne – med skærpede vilkår.

Det kan f.eks. være, at vedkommende heller ikke må deltage i ledelsen af virksomheder med personlig hæftelse såsom enkeltmandsvirksomheder. Ligeledes kan man risikere at hæfte personligt for gæld.

Endvidere kan overtrædelsen medføre bøde eller fængsel i indtil 6 måneder, jf. Straffelovens § 131.

 

Sagsomkostninger

Hvis det pågældende ledelsesmedlem bliver pålagt konkurskarantæne, skal vedkommende som udgangspunkt betale sagsomkostninger til kurator og sin advokat. Frifindes vedkommende, bærer statskassen de med sagen forbundne omkostninger.

 

Hvordan kan NEMADVOKAT hjælpe dig?

Du har krav på at få beskikket en advokat, hvis der bliver anlagt en konkurskarantænesag mod dig. Du kan frit vælge advokat, og det offentlige betaler i første omgang salæret.

NEMADVOKAT kan hjælpe dig, hvis du har modtaget et brev om konkurskarantæne. Skriv til mha@nemadvokat.dk eller ring til tlf. 70 20 41 61. Vi står klar til at hjælpe dig.

Fået brev om konkurskarantæne?

Ring mig op