elinstallationsrapport

Elinstallationsrapport

Elinstallationsrapporten er en del af det huseftersyn, der foretages i forbindelse med et boligsalg. Elinstallationsrapporten bliver udarbejdet af en autoriseret elinstallatør, som gennemgår boligens synlige elinstallationer. I denne artikel kan du læse mere om, hvad en elinstallationsrapport er, hvad den skal indeholde, samt hvem der har ansvaret for, at den bliver udarbejdet.

 

 

Hvad er en elinstallationsrapport?

En elinstallationsrapport er en rapport, som bliver udarbejdet i forbindelse med huseftersynet. I forbindelse med de fleste boligsalg bliver der udført et huseftersyn, som har til formål at afdække boligens stand – herunder også dens elinstallationer.

Elinstallationsrapporten bliver udarbejdet af en autoriseret elinstallatør, og formålet er at vurdere, hvorvidt boligens elinstallationer er lovlige og funktionsdygtige. En elinstallationsrapport er således købers garanti for, at elinstallationerne er i orden.

Samtidig er elinstallationsrapporten sælgers garanti for, at der ikke dukker uventede økonomiske overraskelser op, når boligen er solgt. Elinstallationsrapporten sikrer derfor både køber og sælger i forbindelse med en bolighandel.

Som regel indgås der en ejerskifteforsikring, når en bolig skifter ejer, og her er elinstallationsrapporten essentiel, da den sammen med tilstandsrapporten er en forudsætning for, at der rent faktisk kan tegnes en forsikring.

Alle hustyper kan få udarbejdet en elinstallationsrapport, men det er et krav, at denne bliver udarbejdet af en elinstallatør. Elinstallationsrapporten dækker ikke udelukkende boligen, men også garager, skure og lignende, hvor der er elinstallationer.

I forbindelse med salg af ejerlejligheder, er det sjældent, at der udføres en elinstallationsrapport, da det kræver, at hele ejendommen bliver gennemgået. Det er et krævende arbejde, hvorfor det ikke er kutyme, når det kommer til ejerlejligheder.

Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 2.500,-
Få hjælp af boligadvokat

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

 

Hvad skal en elinstallationsrapport indeholde?

Som nævnt, udarbejdes elinstallationsrapporten af en autoriseret elinstallatør, der udarbejder en detaljeret liste over elinstallationernes tilstand. Der er en række særlige krav til, hvilke informationer der skal fremgå af elinstallationen.

Elinstallationen indeholder kontrol af følgende:

 • Eltavler
 • Materiale bag stikkontakter, lampeudtag og afbrydere
 • Måling af fejlstrømsafbryder(e)
 • Elinstallationer i og udenfor boligen
 • Lavvoltsinstallationer
 • Risiko for elektriske stød ved direkte og indirekte berøring af elinstallationer

Elinstallationsrapporten kontrollerer således alle synlige elinstallationer, ligesom der foretages stikprøver på øvrige elinstallationer i boligen. Der er på baggrund heraf visse elinstallationer, som elinstallationsrapporten ikke inkluderer – eksempelvis skjulte elinstallationer.

 

Hvem har ansvaret for udarbejdelse af elinstallationsrapporten?

Det er sælger, der har ansvaret for, at der bliver udarbejdet en elinstallationsrapport, når han eller hun sætter boligen til salg. Det er samtidig et krav, at sælger vælger en elinstallatør, der er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.

Det er derimod ikke noget krav, at der bliver udarbejdet en elinstallationsrapport, hvorfor dette er op til køber og sælger at beslutte. Hvis der ikke udarbejdes en elinstallationsrapport, kan der ikke tegnes en ejerskifteforsikring, hvorfor både køber og sælger er bedre stillet, hvis der udarbejdes en.

Generelt bør der altid være udarbejdet både en elinstallationsrapport og en tilstandsrapport i forbindelse med et boligsalg. Det sikrer køber, da vedkommende er sikker på, at forholdene er i orden, mens sælger ikke risikerer, at der dukker uforudsete udgifter op, efter boligen er solgt.

Det skal angives i købsaftalen, om der udarbejdes en elinstallationsrapport og en tilstandsrapport, eller om dette undlades. Hvis det ikke er angivet, bør du som køber sikre dig, at det bliver indskrevet i købsaftalen, så du er sikker på, at forholdene er i orden.

 

Hvor lang tid gælder en elinstallationsrapport?

Elinstallationsrapporten har en gyldighed på ét år, efter den er blevet udarbejdet. Der er i visse tilfælde mulighed for at forny den til en reduceret pris, men dette skal aftales indbyrdes med den elinstallatør, der har udarbejdet den.

Prisen for en elinstallationsrapport afhænger af ejendommens alder samt antal kvadratmeter. Fra d. 1. januar 2016 er der ikke længere nogen maksimumgrænse for, hvor meget det må koste at udarbejde en elinstallationsrapport.

Det er således op til elinstallatøren selv at beslutte sig for, hvad det koster at få udarbejdet en elinstallationsrapport. Af samme årsag er det en god idé at indhente tilbud hos flere forskellige elinstallatører, når du skal finde den rette til jobbet.

 

Hvad indeholder elinstallationsrapporten ikke?

Elinstallationsrapporten indeholder ikke en detaljeret oversigt over alle forhold, der er relevante for boligen. Det er for omfattende en opgave, hvorfor den udelukkende forholder sig til de mest væsentlige elinstallationer og -forhold.

Elinstallationsrapporten indeholder ikke oplysninger om følgende:

 • Funktionsdygtighed
 • Utilgængelige og skjulte elinstallationer
 • Udendørs elinstallationer
 • Stand på elinstallationer, som ikke har indflydelse på sikkerheden
 • Hårde hvidevarer og brugsgenstande

Der er flere forhold, som elinstallationsrapporten ikke dækker. Dette gælder for forhold, der kan defineres som værende under bagatelgrænsen – og som derfor ikke har nogen reel indflydelse på den samlede vurdering.

 

Hvordan vurderes elinstallationerne i elinstallationsrapporten?

Elinstallationsrapporten beskriver ikke udelukkende elinstallationerne, men inddeler dem også i et karaktersystem, som har til formål at beskrive, hvorvidt elinstallationen er lovlig, har fejl og mangler eller ingen af delene.

Der anvendes en række særlige betegnelser i karaktersystemet, som indikerer statussen på de enkelte forhold. Herudover anvendes der en fire symboler, der angiver vurderingen af konsekvensen ved en fejl.

Symbolerne ved fejl er følgende:

 • Gul: Ulovlige elinstallationer, der kan forårsage elektriske stød.
 • Rød: Ulovlige elinstallationer, der kan forårsage brand.
 • Forbudssymbol: Elinstallationer, der ikke lever op til de gældende lovkrav på det tidspunkt, hvor installationen blev udført.
 • Spørgsmålstegn: Der er forhold ved elinstallationen, der skal undersøges nærmere for at vurdere, om der er tale om en fejl.

 

Kan køber få udarbejdet en elinstallationsrapport?

Hvis du som køber ønsker at få udarbejdet din egen elinstallationsrapport, står det dig frit for. Der er intet krav til, at der skal udarbejdes en elinstallationsrapport, medmindre der skal tegnes en ejerskifteforsikring.

Vælger du som køber ikke at tegne en ejerskifteforsikring, kan det alligevel være en god idé at få gennemgået elinstallationerne af en elinstallatør. Alligevel anbefales det, at du får tegnet en ejerskifteforsikring, da denne udgør en minimal del af den samlede købesum.

Samtidig er du sikret, hvis det viser sig, at der på tidspunktet for overtagelsen var fejl og mangler på boligen og dens elinstallationer. Det er i dén forbindelse værd at være opmærksom på, at køber og sælger typisk deler udgifterne til forsikringen.

Hvis du mener, at der er behov for at få set det oprindelige eleftersyn efter i sømmene, kan du vælge at hyre din egen elinstallatør til at gennemgå boligens elinstallationer på baggrund af elinstallationsrapporten.

 

Skal vi hjælpe med dit boligsalg eller boligkøb?

Som din boligadvokat kan vi hjælpe dig når du skal købe eller sælge din bolig. Med vores køberrådgivning er du sikret et trygt og sikkert boligkøb og med vores sælgerpakke til selvsalg sparer du udgifterne til ejendomsmægleren. Kontakt os i dag og få en uforpligtende samtale. Det koster ikke noget at spørge.

Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 2.500,-
Få hjælp af boligadvokat

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

Læs også