holdingselskab skat

Hvordan er skattereglerne i et holdingselskab?

Der findes mange forskellige skatteregler afhængigt af, hvilken selskabsform man stifter. Ved at stifte et holdingselskab kan man opnå en række skatte- og forretningsmæssige fordele. I denne artikel kan du læse mere om, hvilke skatteregler der gælder for et holdingselskab – bl.a. i forhold til udbytteskat og privatbeskatning.

 

 

Hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab er ikke en egentlig selskabsform. Det er i stedet betegnelsen på et selskab, hvis formål det er at eje aktier eller anparter i et andet selskab. Holdingselskabet kan enten være et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S).

En holdingstruktur består af et driftsselskab og et holdingselskab. Holdingselskabet ejer dermed enten anparter eller aktier i driftsselskabet. Holdingselskabet har ikke nogen drift, hvorfor det adskiller sig fra de fleste andre selskabsformer.

Det er i stedet driftsselskabet, som står for den daglige drift. Det betyder, at holdingselskabet er 100 % afhængig af de selskaber, som det har ejerandele i, i forhold til dets indtjening.

Læs mere om, hvad et holdingselskab er, og hvordan du kan få hjælp til at stifte et, her.

 

Fordele ved et holdingselskab

Der findes mange gode grunde til at stifte et holdingselskab. Som sagt vil man blandt andet opnå en række skatte- og forretningsmæssige fordele. Fordelene ved et holdingselskab er blandt andet:

 

Generationsskifte

Et generationsskifte betyder, at den virksomhed eller det selskab, man ejer, overdrages til den næste generation. Hvis en forælder ønsker at videregive sin forretning til sit barn, kan vedkommende benytte sig af et generationsskifte.

Såfremt man ikke har et holdingselskab, vil det være ejeren selv, der sælger aktierne eller anparterne i selskabet, hvorefter ejeren vil blive beskattet af avancen. Omvendt betyder det, at hvis man har et holdingselskab, er det holdingselskabet der sælger anparterne eller aktierne, hvorfor der ikke skal betales skat af avancen.

Førend holdingselskabet kan sælge aktierne eller anparterne skattefrit, skal dette have ejet aktierne eller anparterne i tre år.

Læs mere om beskatning ved salg af virksomhed, her. 

Holdingstrukturen skaber dermed mulighed for, at man kan slanke driftsselskabet inden frasalg. På den måde skal de nye ejere ikke betale for det opsparede overskud, som man har opsparet fra tidligere år i driftsselskabet. Det skattefrie frasalg medfører desuden, at man kan gennemføre et langt mere gnidningsfrit og mindre likviditetskrævende generationsskifte.

 

Flere ejere

En holdingstruktur kan oftest være en fordel, såfremt der er flere ejere af et selskab. Det skyldes, at holdingstrukturen giver mere fleksibilitet i situationer, hvor ejerne kan have forskellige behov for at trække penge ud til sig selv privat. Dog skal ejerne af et driftsselskab være enige om, hvor meget udbytte, der skal udloddes fra driftsselskabet til holdingselskaberne.

Læs mere om udbytteskat nedenfor.

 

Risikominimering

Hvis et af de driftsselskaber, som holdingselskabet har ejerandele i, skulle gå konkurs, vil dette ikke påvirke holdingselskabet. Det skyldes, at al udbytte, som er overført til holdingselskabet, er sikret i holdingselskabet. Det er dermed kun den berørte virksomhed, der går konkurs.

Holdingselskabet kan derefter vælge at bruge de overførte penge fra driftsselskabet til at investere i andre aktiviteter – f.eks. aktier eller ejendomme.

 

Skattebesparelser

En af de helt store fordele ved et holdingselskab er, at der er flere skattemæssige fordele. Hvis man ejer et driftsselskab gennem et holdingselskab, vil man kunne overføre overskuddet fra driftsselskabet til holdingselskabet skattefrit. Dog skal der først betales en selskabsskat på 22 % (2021-sats). Dertil er der den betingelse, at holdingselskabet skal eje minimum 10 % af driftsselskabet, førend man kan benytte sig af denne løsning.

Overfører man overskuddet fra driftsselskabet til holdingselskabet, vil man altså kunne opbevare overskuddet sikkert her, såfremt driftsselskabet skulle komme i økonomiske problemer. Fordelen ved dette er, at driftsselskabets kreditorer som hovedregel ikke kan gøre krav mod holdingselskabets formue f.eks. i tilfælde af konkurs.

Beskyt din formue Opret holdingselskab her
Fra DKK 1.295
Bestil online nu

ekskl. moms og gebyrer

 

Hvad er udbytte?

Såfremt dit selskab generer overskud, kan beløbet udloddes til selskabets ejere eller aktionærer. Når et beløb udloddes, betyder det, at overskuddet fordeles mellem ejerne eller aktionærerne. Det er dette beløb, der kaldes for udbytte.

Hvis der skal betales udbytte til ejerne i et selskab, skal dette besluttes på en generalforsamling. Typisk vil man udbetale ordinært udbytte. Denne form for udbytte udbetales i forbindelse med selskabets ordinære generalforsamling – deraf navnet ordinært udbytte. Dette sker samtidig med, at årsregnskabet skal godkendes af ejerne på generalforsamlingen.

Dog gælder der følgende betingelser for, at udbyttet kan udbetales:

Udbyttet må ikke udbetales, såfremt det vurderes, at udbetalingen kan være til skade for selskabet eller dets kreditorer.

Udbyttet må alene betales af det overskud, som fremgår af selskabets seneste godkendte årsregnskab. Såfremt der ikke er noget overskud, kan der ikke betales udbytte.

Beslutningen, om der skal betales udbytte til ejerne eller aktionærerne, skal vedtages af et flertal på generalforsamlingen i selskabet og desuden kunne godkendes af selskabets ledelse (bestyrelse eller direktion).

Læs mere om udbytte, her. 

 

Holdingselskab skat

Som sagt er den helt store fordel ved et holdingselskab de skattemæssige fordele.

Hvis man ønsker at overføre overskuddet fra driftsselskabet til holdingselskabet, skal der som sagt først betales en selskabsskat på 22 %. Alle selskaber er underlagt at betale selskabsskat, hvorfor driftsselskabet også skal gøre det, førend det resterende beløb kan overføres til holdingselskabet.

Læs mere om selskabsskat, her. 

 

Udbytteskat

Hvis du har et holdingselskab, som ejer aktier eller anparter i et andet selskab, hvor du modtager udbytte af virksomhedens afkast hvert år, skal du som udgangspunkt betale udbytteskat af overskuddet.

Dog kan holdingselskaber som sagt slippe for at betale udbytteskat, såfremt holdingselskabet ejer mere end 10 % af ejerandelene i driftsselskabet.

 

Privatbeskatning

Dog gælder det, at hvis du gerne vil have udbetalt det udbytte, som dit holdingselskab har modtaget fra et andet selskab, til dig selv, skal du betale udbytteskat af dette beløb. Dette kaldes for privatbeskatning og skyldes, at din private økonomi er adskilt fra holdingselskabets økonomi, hvorfor du som privatperson og dit holdingselskab bliver beskattet forskelligt.

Satsen for udbytte op til 56.500 kr. ligger på 27 % (2021-sats), mens satsen for den del af udbyttet som overstiger de 56.500 kr. ligger på 42 %. Dermed bliver udbyttet beskattet, som var det aktieindkomst.

Beskyt din formue Opret holdingselskab her
Fra DKK 1.295
Bestil online nu

ekskl. moms og gebyrer

 

Holdingselskab moms

Som udgangspunkt skal holdingselskaber ikke momsregistreres. Det skyldes, at de fleste holdingselskaber ikke har anden aktivitet end blot at eje kapitalandele i andre selskaber.

Det er kun selskaber, som udfører momspligtig aktivitet, der skal momsregistreres. Det er f.eks. detailhandlen eller konsulentydelser.

Læs mere om, hvad moms er, her.

 

Få hjælp af en advokat

Går du med tanker om at oprette et holdingselskab, er det en rigtig god idé at få hjælp af en advokat.

Der gælder mange indviklede regler for et holdingselskab – især i forhold til beskatning. En advokat kender til reglerne og kan nemt og hurtigt klare tingene for dig.

Hos NEMADVOKAT har vi meget erfaring med stiftelse af holdingselskaber, hvorfor vi har et godt kendskab til de gældende regler herom.

Du kan derfor trygt benytte dig af vores hjælp, hvis du ønsker at stifte et holdingselskab. Vi hjælper dig med selve stiftelsen af selskabet samt registrering ved Erhvervsstyrelsen. Dertil udarbejder vi både stiftelsesdokumentet, vedtægter og ejerbog samt godkender kapitalen.

Ring til os i dag på tlf. 70 20 41 61 og få en uforpligtende samtale med en af vores rådgivere.

 

Beskyt din formue Opret holdingselskab her
Fra DKK 1.295
Bestil online nu

ekskl. moms og gebyrer

Kilde:
Skm.dk
Læs også