varemærkebeskyttelse

Varemærkebeskyttelse

Har du et logo, et slogan eller lignende, som du synes har særpræg, så er det en rigtig god idé at beskytte dit varemærke, så andre ikke bare kan kopiere det. I denne artikel forklarer vi nærmere om varemærkebeskyttelse.

 

 

Hvad er et varemærke?

Et varemærke er en virksomheds særlige kendetegn, som adskiller din virksomhed fra andre virksomheder. Et varemærke kan f.eks. være et logo, et navn eller et slogan og kan desuden både være varer eller tjenesteydelser.

Varemærker bruges ofte i forbindelse med markedsføring, hvor en virksomhed kan bruge sit varemærke til at skabe genkendelighed blandt forbrugerne. Dertil kan varemærket bruges til at skille sig ud fra ens konkurrenter, hvorfor varemærket har stor værdi for din virksomhed.

Du kan læse mere om, hvad et varemærke er, her.

Registrér og beskyt dit varemærke
Gratis forundersøgelse
Læs mere

 

Har du et produkt, som har et bestemt udseende og udformning, kan du beskytte det ved at lave en designregistrering. Du kan altså beskytte dit produkts visuelle udformning når du laver en designbeskyttelse af dit produkt.

Du kan læse mere om, hvad designbeskyttelse indebærer, her.

 

Varemærkeregistrering

Den bedste måde, hvorpå du kan beskytte dit varemærke, er at lade det varemærkeregistrere. Registrere du dit varemærke, vil andre ikke bare kunne kopiere dit brands kendetegn, uden at det har konsekvenser for dem.

Fordelene ved at registrere dit varemærke er blandt andet:

 • Du kan vente op til 5 år med at tage dit varemærke i brug, hvis det er registreret, uden at du mister rettighederne til det.
 • Du kan opnå beskyttelse for varer og tjenester, som mærket ikke tidligere har været anvendt for.
 • Du vil via en varemærkeregistrering stå langt bedre i en eventuel retssag om krænkelse af dit varemærke.
 • Du skiller dig ud fra dine konkurrenter ved at have et særligt kendetegn.

Når du registrerer et varemærke i Danmark, opnår du varemærkeret ved ibrugtagningen af varemærket. Dog skal du kunne dokumentere brugen af varemærket, hvilket bliver svært, såfremt du ikke har registret dit varemærke. Det er derfor en rigtig god idé at registrere dit varemærke, så du opnår den bedste beskyttelse af din virksomheds kendetegn.

Læs mere om varemærkeregistrering i Danmark, her.

 

Varemærkebeskyttelse regler

For at kunne beskytte dit varemærke i Danmark på almindelig vis, skal du som sagt bare tage det i brug. Dog skal du kunne dokumentere, at du bruger varemærket, hvilket kan føre til udfordringer i forhold til bevisførelsen.

Ønsker du, at dit varemærke beskyttes yderligere, skal du registrere det hos Patent- og Varemærkestyrelsen.

I forbindelse med en varemærkeregistrering, skal dit varemærke opfylde følgende krav, for at kunne blive registreret:

 • Dit varemærke må ikke vildlede forbrugeren.
 • Dit varemærke må ikke være i strid med dansk lovgivning.
 • Dit varemærke må ikke indeholde officielle statskendetegn – medmindre du har fået tilladelse til dette.
 • Dit varemærke må ikke være beskrivende (f.eks. “blødt tæppe”).
Registrér og beskyt dit varemærke
Gratis forundersøgelse
Læs mere

Ønsker du at beskytte dit varemærke i andre lande end Danmark, gælder der andre regler for varemærkeregistrering. I EU gælder det f.eks., at du ikke kan erhverve et EU-varemærke blot ved ibrugtagning, som du kan i Danmark. I stedet er det nødvendigt, at du foretager en registrering af dit varemærke, hvis du ønsker, at beskyttelsen skal gælde i f.eks. EU.

Læs mere om varemærkeregistrering i Norge, her.

Læs mere om varemærkeregistrering i EU, her.

Læs mere om varemærkeregistrering i USA, her.

 

Hvad koster varemærkeregistrering?

Prisen for at registrere et varemærke kommer an på, hvor du ønsker, dit varemærke skal gælde samt om du skal ansøge om én vareklasse eller flere.

Dertil kommer det også an på, om du ønsker hjælp til din varemærkeregistrering i form af f.eks. en advokat, som skal have et salær for vedkommendes arbejde.

 

Krænkelse af varemærke

Registrerer du dit varemærke vil du være bedre beskyttet, såfremt nogen krænker dit varemærke. Som indehaver af et varemærke kan du forbyde andre at bruge dit varemærke, medmindre du har givet tilladelse til, at de må bruge det. Netop derfor er varemærkebeskyttelse i form af varemærkeregistrering en rigtig god idé.

Skulle det alligevel ske, at andre misbruger og krænker dit varemærke, vil det oftest ende ud i, at den krænkende part skal betale erstatning for den skade, som krænkelsen har forvoldt.

Hvis den anden part dømmes for krænkelse af varemærke, kan domstolen på begæring beslutte, hvad der skal ske med den krænkende parts vare, som krænker din varemærkeret.
Domstolen kan f.eks. beslutte, at varen skal:

 • Tilintetgøres
 • Udleveres til forurettede
 • Tilbagekaldes
 • Have fjernet de ulovlige varemærker.

Er du i tvivl, om andre misbruger og krænker dit varemærke, er det en rigtig god idé at tage kontakt til en advokat hurtigst muligt. Advokaten kan rådgive dig og eventuelt hjælpe med selve sagsførelsen, såfremt det skulle komme så langt.

 

Fornyelse af varemærke

Når du registrerer dit varemærke, vil beskyttelsen automatisk gælde i 10 år. Du kan dog, såfremt du ønsker det, forny beskyttelsen i yderligere 10 år. Du kan altså forny din varemærkebeskyttelse i 10 år ad gangen.

Såfremt du ikke fornyer din varemærkebeskyttelse efter 10 år, vil registreringen automatisk ophøre og beskyttelsen bortfalde.

Når du fornyer dit varemærke, skal du betale et fornyelsesgebyr til Patent- og Varemærkestyrelsen.

 

Få hjælp til din varemærkeregistrering

Har du besluttet dig for at registrere dit varemærke, så lad NEMADVOKAT hjælpe dig med registreringen.

Vores professionelle rådgivere har mange års erfaring med varemærkeregistrering og vi ved derfor, hvad man skal være opmærksom på i den forbindelse.

Dertil tilbyder vi altid en gratis forundersøgelse af din sag, hvor vi vurderer, om der er risiko for indsigelser fra andre rettighedshavere i ansøgningsprocessen.

Registrér og beskyt dit varemærke
Gratis forundersøgelse
Læs mere
Kilde:
Dkpto.dk
Læs også