Alkoholbevilling

Regler for alkoholbevilling

 

Hvad er en alkoholbevilling?

Hvis du har en restaurantionsvirksomhed, som skal servere alkohol, gælder der særlige regler for dette. Restaurationsloven har fastsat særlige regler vedrørende alkoholbevilling, åbningstider og forbud mod at servere alkohol til unge under 18 år. Skal dit selskab søge alkoholbevilling, skal du derfor oplyse NEMADVOKAT om dette når du bestiller dit selskab.

 

Skal mit selskab have en alkoholbevilling?

Restaurationsloven omfatter virksomheder, der servere drikkevarer med en alkoholprocent på 2,8% eller derover, som indtages på eller ved salgsstedet. Det er derfor påkrævet efter lov at have en alkoholbevilling, hvis en virksomhed ønsker at servere stærk alkohol.

 

Hvordan ansøger jeg om en alkoholbevilling?

For at ansøge om en alkoholbevilling, skal ansøgningen sendes til det danske politi. Politiet har ansøgningsblanketter til dette formål og forbereder sagen. Derefter udstedes alkoholbevillingen af bevillingsmyndigheden, som kan enten kan være kommunen eller et bevillingsnævn, som er nedsat af kommunen.

 

Krav til alkoholbevilling

Der stilles forskellige krav til personen, der søger om bevillingen – personen skal:

 • Være fyldt 21 år (undtagelse: 18 år hvis ansøgeren er uddannet inden for hotel- eller restaurationsfaget)
 • Ikke være under rekonstruktionsbehandling eller konkurs
 • Ikke være umyndig eller under værgemål
 • Ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover, som stammer fra driften af en restaurationsvirksomhed
 • Ikke være straffet, hvis det indebærer nærliggende risiko for misbrug af erhvervet

 

Derudover stilles der en række krav til virksomheden:

 • Virksomheden må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.
 • Der må ikke ligge forhold, som er til hinder for meddelelse af bevilling.
 • Direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal opfylde betingelserne nævnt ovenfor vedrørende alder, umyndighed og værgemål samt forfalden gæld til det offentlige.
 • Direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne må ikke være straffet, hvis det indebærer nærliggende risiko for misbrug af hvervet.

 

Omsætningsbegrænsning

Skal selskabet søge en alkoholbevilling, kræver restaurationsloven, at en særlig omsætningsbegrænsning fremgår af vedtægterne. Omsætningsbegrænsningen har til formål at forhindre forhandlere af alkohol i at eje anparter eller yde indflydelse i selskabet uden tilladelse fra Erhvervsstyrelsen.

 

Unge personers beskæftigelse

Det er ikke lovligt for personer under 18 år at arbejde i serveringslokaler, garderober eller toiletter i åbningstiden, hvis der serveres stærke drikke (alkoholprocent på 2,8% og derover).

Fra 1. juli 2017 blev det indført, at personer mellem 15 og 18 år, som ikke er omfattet af undervisningspligten, må arbejde i følgende tidsrum:

 • Kl. 6.00-20.00: Hvis personen er uddannet eller under uddannelse i tjenerfaget, eller hvis der er tale om restauratørens børn eller børnebørn.
 • Kl. 6.00-22.00: Hvis personen udelukkende er beskæftiget med afrydning, opdækning, rengøringsarbejde, modtagelse af bestillinger eller servering af stærke drikke under opsyn af personer over 18 år på serveringssteder, hvor hovedformålet er servering af mad, og hvor alkoholservering sker i forbindelse med dette.

 

Servering af alkohol ved særarrangementer

I tilfælde af at en virksomhed ønsker at servere stærke drikke ved et enkeltstående arrangement, f.eks. en fest eller et møde, og dette ikke finder sted i en restauration, er det ikke nødvendigt at søge om en alkoholbevilling. Derimod skal der søges om en lejlighedstilladelse til at servere stærke drikkevare, hvilket gøres igennem politiet. Serveringen skal endvidere forestås af en person (ikke selskab mv.).

 

Læs mere om alkoholbevilling HER.

Kilde:
Erhvervsstyrelsen.dk
Læs også