forældrekøb regler

Hvilke regler er der i forbindelse med et forældrekøb?

Et forældrekøb kan ofte være en rigtig god investering, hvis man vil sikre sig, at ens barn har et sted at bo f.eks. under uddannelse. Dog findes der mange regler i forbindelse med et forældrekøb, hvorfor det er en god idé at sætte sig ind i disse, inden man bare køber en bolig. Nedenfor giver vi dig overblik over, hvilke regler du skal være opmærksom på, hvis du vil foretage et forældrekøb.

 

 

Hvad er et forældrekøb?

Når en forælder køber en bolig, som vedkommende derefter udlejer til sit barn, er der tale om et forældrekøb. Forældrene køber altså boligen med henblik på at udleje denne til barnet.

Ofte kan et forældrekøb betale sig, hvis barnet skal til at studere i en af de store studiebyer, hvor der ofte er rift om boligerne. Forældrene kan nemlig sætte huslejen så lavt, som loven tillader det, hvilket kan være en stor fordel for barnet, som dermed har et sted at bo til en god pris.

Du kan læse mere om, hvad et forældrekøb er, her. 

Få hjælp til dit forældrekøb i dag
DKK 6.000
Læs mere

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

 

Forældrekøb regler

Som sagt findes der mange regler, som man skal være opmærksom på, hvis man vil foretage et forældrekøb. Det gælder eksempelvis i forhold til salg af forældrekøbet og skat.

Du skal desuden være opmærksom på, at det ikke er alle boliger, der tillader forældrekøb. Der findes f.eks. flere andelsboligforeninger, som ikke tillader forældrekøb til køb af andelslejlighederne. Derfor er det vigtigt, at du undersøger dette, inden du går videre i processen.

Når man foretager et forældrekøb, vil det juridisk set kunne sidestilles med en udlejningsvirksomhed. Det betyder, at man som udlejer bliver beskattet af indkomsten. På den anden side betyder det også, at man kan trække driftsudgifterne fra i skat.

Dertil er det også vigtigt, at man er bekendt med både fordelene og ulemperne ved et forældrekøb, inden man foretager et. På den måde kan man sikre sig, at et forældrekøb er det rigtige valg i ens situation.

 

Hvad er fordelene ved et forældrekøb?

Der findes mange fordele ved et forældrekøb – både for barnet og forældrene. Nedenfor har vi lavet en oversigt over, hvilke fordele der er for barnet samt hvilke fordele, der er for forældrene.

 

Fordele for barnet

Der findes flere fordele for barnet i forbindelse med et forældrekøb. Nedenfor har vi givet en oversigt over nogle af de fordele, et barn kan opnå, hvis forældrene køber en bolig til vedkommende.

 

Et sted at bo

En af de helt store fordele ved et forældrekøb for barnet er, at barnet har et sted at bo. I de store studiebyer som eksempelvis Århus, Odense og København, er der ofte rift om studieboligerne, hvorfor det kan være svært for den studerende at finde en bolig til en rimelig pris.

Dog skal du som forælder være opmærksom på, at huslejen skal svare til markedsværdien. Du skal altså ikke sætte huslejen hverken for højt eller for lavt.

 

Boligsikring

Ved et forældrekøb har barnet mulighed for at modtage boligsikring (også kaldet boligstøtte i dag). Da jeres barn bor til leje, kan vedkommende dermed søge om boligstøtte. Det kræver dog, at vedkommende bor i en bolig med køkken hele året.

Hvor meget barnet kan få i boligstøtte, kommer an på flere forskellige faktorer. Det afhænger blandt af, hvor mange der bor på adressen, hvor mange kvadratmeter lejligheden er, og hvad lejerens økonomi er – herunder hvor mange udgifter vedkommende har til f.eks. vand, el og varme.

Borger.dk kan I selv beregne, ca. hvor meget boligstøtte dit barn kan få.

 

Mulighed for fremleje af dele af boligen

En tredje fordel ved et forældrekøb er, at man har mulighed for at fremleje et ekstra værelse. På den måde kan barnet f.eks. fremleje det ekstra værelse til en ven eller bekendt og dermed få et tilskud i økonomien.

Indtægten herved vil være skattefri for barnet, såfremt lejeindtægten for fremlejen udgør mindre end 2/3 af den samlede husleje. Dertil skal man ved fremleje være opmærksom på følgende:

  • Ved fremleje nedsættes boligstøtten.
  • Det er fornuftigt at udarbejde en fremlejekontrakt, så der er klare regler for fremlejen.
  • Barnet fungerer som udlejer i forbindelse med fremleje, hvorfor vedkommende er ansvarlig for eventuelle skader, som lejeren måtte lave på boligen.

 

Fordele for forældrene

Udover fordelene ved et forældrekøb for barnet, findes der også et par fordele for forældrene. Dem kan du se nedenfor.

 

Ens barn er sikret

En fordel ved forældrekøb for forældrene er, at de ved at købe en bolig, som de udlejer til deres barn, er sikre på, at deres barn har et sted at bo.

 

Ofte en god investering

Hvis boligpriserne stiger, kan forældrene ofte opnå en god gevinst, såfremt de skal sælge forældrekøbet, efter barnet er flyttet ud.

Hvis I som forældre investerer i en større bolig med flere værelser, som ligger centralt i de store studiebyer, vil det ofte være lettere for jer at leje boligen ud. Det vil ofte også være lettere at sælge boligen igen.

Få hjælp til dit forældrekøb i dag
DKK 6.000
Læs mere

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

 

Ulemper ved et forældrekøb

Selvom der findes flere fordele ved et forældrekøb, kan man ikke komme uden om, at der også findes flere ulemper ved denne form for boligkøb.

En af ulemperne er blandt andet, at I som forældre aldrig kan vide jer sikre på, hvordan boligmarkedet udvikler sig. Derfor kan I både være heldige, hvis boligpriserne stiger og I derfor kan opnå en gevinst heraf. På den anden side kan I være uheldige, at boligpriserne falder, hvorfor I ikke vil opnå nogen gevinst ved eventuelt salg.

En anden ulempe er, at I som udlejere af boligen har ansvaret for vedligeholdelsesomkostninger mv. Dertil skal I være opmærksomme på, at I via et forældrekøb kommer til at have en ekstra månedlig udgift.

 

Skatteregler forældrekøb

Når man foretager et forældrekøb, skal man være særlig opmærksom på de gældende skatteregler herom. Når du udlejer en bolig til dit barn, vil det blive betragtet som en selvstændig udlejningsvirksomhed. Derfor skal du beskattes af det overskud, du får i forbindelse med udlejningen. Du skal altså betale skat af huslejeindtægten.

I forbindelse med et forældrekøb har du mulighed for at vælge mellem tre forskellige beskatningsmetoder:

Du kan læse mere om de forskellige beskatningsmetoder på skats hjemmeside.

 

Regler for salg af forældrekøb

I tilfælde af at jeres barn ikke længere skal bo i boligen, kan I som forældre vælge at sælge boligen enten til jeres barn eller til en helt anden.

Uanset hvem boligen sælges til, gælder det, at I bliver beskattet af den fortjeneste, I opnår ved salget. Det vil sige differencen mellem prisen for boligen, da I købte den i første omgang, og det I tjener på salget. Det skyldes, at I som forældrene ikke selv har boet i boligen, og I vil derfor ikke opfylde kravene til parcelhusreglen.

Dog afhænger beskatningen af, hvilken form for beskatning I har valgt til beskatning af overskuddet i forbindelse med udlejning af boligen.

Hvis I vælger at sælge boligen til jeres barn, har I mulighed for, at salget kan ske til en pris, som svarer til den seneste offentlige ejendomsvurdering minus 15 %.

 

Dokumentkrav til forældrekøb

I forbindelse med et forældrekøb er der flere dokumenter, som man skal have styr på. Det er f.eks. dokumenter såsom lejekontrakt, købsaftale og skøde.

I den forbindelse kan det være en god idé at få hjælp af en advokat, der kan gennemgå dokumenterne for dig. På den måde sikre du dig, at indholdet i de forskellige dokumenter er korrekt.

 

Lejekontrakt

Det er ikke lovpligtigt, at der udarbejdes en lejekontrakt i forbindelse med et forældrekøb. Det er dog ofte en rigtig god idé. Det skyldes blandt andet, at SKAT kan bede om at se dokumentation for udlejningen, hvilket du kan fremvise, hvis du har en lejekontrakt.

Derudover kan dit barn ikke søge om boligstøtte, uden der fremlægges en lejekontrakt, hvorfor en lejekontrakt ofte er fornuftig at få udarbejdet.

 

Købsaftale

I forbindelse med en bolighandel – om det så er forældrekøb eller ej – skal der udarbejdes en købsaftale.

Ofte vil det være sælgers ejendomsmægler, der udarbejder købsaftalen. På baggrund af dette er det ofte en god idé at få en advokat til at gennemgå købsaftalen for dig, da ejendomsmægleren er sælgers mand. I forbindelse med købsaftalen er det en rigtig god idé, samtidig at få indskrevet et advokatforbehold og et bankforbehold.

Dertil kan indholdet i en købsaftale ofte være svært at få et overblik over, hvorfor en advokat, som har erfaring med købsaftaler, vil kunne sikre dig de bedste vilkår for handlen.

 

Skøde

Når din boligrådgiver har godkendt købsaftalen, og både du og sælger har underskrevet dokumentet, skal der udarbejdes et skøde.

Skødet viser, at du nu er ejeren af boligen. Igen kan det være fornuftigt at få en advokat til at udarbejde skødet for dig og samtidig tinglyse det. I forbindelse med tinglysning af skøde, skal der betales en tinglysningsafgift til staten.

Udover ovenstående dokumenter kan en boligadvokat også hjælpe dig med andre elementer når du vælger at få køberrådgivning – eksempelvis refusionsopgørelsen, udarbejdelse af rådgivningsskrivelse og godkendelsesskrivelse m.m.

Få hjælp til dit forældrekøb i dag
DKK 6.000
Læs mere

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

 

Kilde:
Borger.dk
Skat.dk
Læs også