Hvad er en fortrolighedserklæring? (NDA)?Hvad er en fortrolighedserklæring? (NDA)?

Hvad er en fortrolighedserklæring (NDA)?

Fortrolighedserklæring (NDA) En fortrolighedserklæring kaldes også for en fortrolighedsaftale, hemmeligholdelsesaftale eller en NDA, som er en forkortelse for Non Disclosure Agreement. Fortrolighedserklæringens formål er at beskytte mod vid…
Hvad er en kurator?Hvad er en kurator?

Hvad er en kurator?

Kurator En kurator er titlen på den person, der står for at afvikle en konkursramt virksomhed på en forsvarlig måde. Kurator sælger eksempelvis virksomhedens aktiver, så disse fordeles til kreditorerne. I denne artikel får du indblik i alt,…
insolventinsolvent

Hvad betyder det at være insolvent?

Insolvent At være insolvent betyder, at du ikke har nok værdier i virksomheden til at kunne betale kreditorer. I praksis er det fogedretten, som tager stilling til, hvorvidt du skal erklæres insolvent eller ej.   Hvad betyder det at være in…
Hvad er rekonstruktion?Hvad er rekonstruktion?

Hvad er rekonstruktion?

Rekonstruktion En rekonstruktion har til formål at rette op på økonomien i et kriseramt selskab i samarbejde med skifteretten og kreditorerne. Hensigten er at genoprette selskabets sundhed, så det igen bliver solvent. Hvis ikke det lykkes,…
Hvad er et joint venture?Hvad er et joint venture?

Hvad er et joint venture?

Joint venture Et joint venture er en konstellation, hvor to eller flere virksomheder etablerer et samarbejde, som gør det muligt at drage nytte af hinandens styrker og fordele. Typisk er hensigten med et joint venture at opnå et specifikt k…
likvidationsregnskablikvidationsregnskab

Hvad er et likvidationsregnskab?

Likvidationsregnskab Når et selskab træder i likvidation, skal der udarbejdes et likvidationsregnskab, som danner overblik over de indvirkninger, likvidationen har. I denne artikel får du indblik i, hvad du skal være opmærksom på, når du ud…
Værdiansættelse af virksomhedVærdiansættelse af virksomhed

Hvad er min virksomhed værd?

Værdiansættelse af virksomhed Hvis du vil sælge din virksomhed, eller hvis du ønsker at overdrage den – eksempelvis i forbindelse med et generationsskifte – er det relevant at vide, hvordan du værdiansætter din virksomhed. I denne artikel f…
Salg af virksomhed skatSalg af virksomhed skat

Guide: Beskatning ved salg af virksomhed

Beskatning ved salg af virksomhed Når du sælger din virksomhed og overdrager denne til køber, vil der være skattemæssige konsekvenser, som du bør være opmærksom på. Beskatning ved salg af virksomhed gælder for både køber og sælger. I denne…
LikvidatorLikvidator

Hvad er en likvidator?

Likvidator En likvidator er betegnelsen for den person, som står for at lukke en virksomhed, når det lukkes frivilligt. Likvidatorens job er at stå for alt det praktiske i forbindelse med lukningen, herunder salg af aktiver, betaling af eve…
Lukke firma med gældLukke firma med gæld

Lukke firma med og uden gæld

Lukke firma med eller uden gæld Har du besluttet dig for at lukke dit firma, er der flere juridiske aspekter, du bør være opmærksom på. Det er først og fremmest vigtigt, at du vælger den rigtige måde at lukke virksomheden på, så du ikke end…
Ny frist IVSNy frist IVS

Politisk aftale skal hjælpe iværksættere: Ny frist…

Politisk aftale skal hjælpe iværksættere: Ny frist for omregistrering   Regeringen vil i fællesskab med Folketinget hjælpe landets iværksættere ved at give bedre mulighed for at omregistrere iværksætterselskaber til anpartsselskaber. Det er…
hensigtserklæringhensigtserklæring

Hvad er en hensigtserklæring?

Hvad er en hensigtserklæring? En hensigtserklæring – også kaldet Letter Of Intent på engelsk – er et dokument mellem en køber og en sælger i en virksomhedshandel. Man støder oftest på en hensigtserklæring i forbindelse med forhandlingerne i…
Ejeraftale og vedtægterEjeraftale og vedtægter

Ejeraftale og vedtægter – Hvad skrives hvor?

Ejeraftale og vedtægter – Hvad skrives hvor? Når man skal stifte et kapitalselskab, eksempelvis et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S) er der især to regelsæt, som man skal være opmærksom på. Disse regelsæt er vedtægterne og ej…
Hvordan lukker jeg min virksomhedHvordan lukker jeg min virksomhed

Hvordan lukker jeg min virksomhed?

Hvordan lukker jeg min virksomhed? Når du vælger at lukke din virksomhed, er der flere juridiske ting du skal være opmærksom på. Der findes nemlig flere forskellige måde at lukke sin virksomhed på, og det er derfor afgørende, at man vælger…
due diligencedue diligence

Hvad er due diligence?

Due diligence   Hvad er Due diligence? Due diligence bliver anvendt i forbindelse med en virksomhedshandel, og er en betegnelse for den undersøgelse, der foretages af en potentiel køber i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse/virksomhe…
overdragelsesaftaleoverdragelsesaftale

Hvad er en overdragelsesaftale?

Overdragelsesaftale En overdragelsesaftale kan eksempelvis finde sted i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Her udarbejdes der en overdragelsesaftale mellem køber og sælger, der skal sikre betingelser og vilkår i virksomhedshandlen.…
virksomhedsoverdragelsevirksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Ved en virksomhedsoverdragelse, er der tale om en virksomhed eller en del af en virksomhed, der overdrages fra én juridisk person til en anden. Der er også tale om virksomhedsoverdragelse, hvis der sker udlicitering…
Skærmbillede 2020-07-22 kl. 12.32.54Skærmbillede 2020-07-22 kl. 12.32.54

Alt du bør vide om konkursbo

Konkursbo Når en virksomhed eller privatperson begæres konkurs på baggrund af økonomiske udfordringer, registreres det som værende under konkursbehandling. Alle ejendele/værdier knyttet til virksomheden bliver i den forbindelse til et konku…
hvad er en kundeklausulhvad er en kundeklausul

Hvad er en kundeklausul?

Kundeklausul   Hvad er en kundeklausul? En kundeklausul er en aftale mellem en medarbejder og en arbejdsgiver om, at medarbejderen, efter at have fratrådt sin stilling i virksomheden, ikke må have forretningsmæssig forbindelse til vedkommen…
guide til flere ejere i anpartsselskab apsguide til flere ejere i anpartsselskab aps

Guide til flere ejere i anpartsselskab ApS

Guide til flere ejere i anpartsselskab ApS Der kan være både fordele og ulemper ved at indgå i et partnerskab i forbindelse et anpartsselskab (ApS). De positive sider af oprettelse af et ApS består blandt andet af: Begrænset hæftelse, de sk…
Hvad er en egenbegæringHvad er en egenbegæring

Hvad er en egenbegæring?

Egenbegæring Begrebet Egenbegæring ses i forbindelse med konkursbegæring. Egenbegæring er betinget af, at der forekommer nogle økonomiske vanskeligheder hos en fysisk eller juridisk person, der gør, at vedkommende erklærer sig konkurs.   Hv…
Hvad betyder konkursHvad betyder konkurs

Hvad betyder konkurs?

Konkurs   Hvad betyder konkurs? Kort fortalt er konkurs en betegnelse for den juridiske proces, der går i gang, når en virksomhed ikke er i stand til at betale sine kreditorer. Her kan du læse mere om hvad konkurs er, hvad processen er samt…
hvad er betalingsstandsninghvad er betalingsstandsning

Hvad er betalingsstandsning?

Betalingsstandsning Hvis en virksomhed er i økonomiske problemer, og derfor ikke kan betale det, de skylder deres kreditorer, kan de vælge at gå i betalingsstandsning. Nedenfor kan du læse mere om hvad betalingsstandsning er.   Hvad er beta…
VedtægtsændringerVedtægtsændringer

Vedtægtsændringer i selskab

Vedtægtsændringer I forbindelse med et selskabs udvikling, levetid og evt. vækst, kan der opstå et behov for at ændre vedtægterne i selskabet. Det kan i nogle tilfælde være en lang og uoverskuelig proces at skulle lave vedtægtsændringer i s…
Hvad er vedtægter?Hvad er vedtægter?

Hvad er vedtægter?

Vedtægter Når du skal stifte et anpartsselskab (ApS), aktieselskab (A/S) eller et iværksætterselskab (IVS), skal der i den forbindelse udarbejdes vedtægter for selskabet.   Hvad er vedtægter? Et selskabs vedtægter er de regler, der bestemme…
Hvad er likvidation?Hvad er likvidation?

Likvidation af selskab

Likvidation af selskab Ønsker ejeren/ejerne af et selskab ikke længere at fortsætte driften af selskabet, kan det opløses på flere forskellige måder. Er selskabet insolvent kan det ske ved konkurs eller tvangsopløsning. Er selskabet solvent…
Hvad er en konkursbegæring?Hvad er en konkursbegæring?

Hvad er en konkursbegæring?

Konkursbegæring Har du eller en kreditor indgivet en konkursbegæring, med ønske om at din virksomhed skal gå konkurs – så er det en god idé at tage kontakt til en advokat med erfaring indenfor konkurssager. Her kan du læse om, hvad en konku…
EjerbogEjerbog

Hvad er en ejerbog?

Ejerbog En ejerbog er en oversigt over, hvem der er ejerne i et selskab. Ejerbogen beskriver altså ejerforholdene i et selskab. Nedenfor kan du læse mere om hvad ejerbogen er, hvordan du registrerer ejerskabet i selskabet og hvad ejerbogen…
Hvordan påvirker pandemien iværksætterselskaberne?Hvordan påvirker pandemien iværksætterselskaberne?

COVID-19: Hvordan påvirker pandemien iværksætterse…

Hvordan påvirker COVID-19 iværksætterselskaberne?  COVID-19, i daglig tale også kaldet Corona, har lige nu grebet om Danmark. Det betyder, at både Danmark, danskerne og økonomien er sat på pause. For mange mindre virksomheder og iværksætter…
Coronavirus og hvad det betyder for generalforsamlingenCoronavirus og hvad det betyder for generalforsamlingen

Coronavirus: Hvordan påvirker regeringens nye forb…

Coronavirus: Hvordan påvirker regeringens nye forbud virksomhedernes generalforsamling?   Mange virksomheder skal snart til at holde ordinær generalforsamling, hvor blandt andet virksomhedens årsregnskab skal godkendes. Regeringen har den 1…
Hvad er en arbejdshaveroverenskomstHvad er en arbejdshaveroverenskomst

Hvad er en anpartshaveroverenskomst?

Anpartshaveroverenskomst En anpartshaveroverenskomst, også kaldet ejeraftale, er en aftale mellem to eller flere ejere af et anpartsselskab (ApS). Ejeraftaler benyttes også til aktieselskaber og interessentselskaber, hvor de i denne sammenh…
Hvad er skjult reklame?Hvad er skjult reklame?

Hvad er skjult reklame?

Skjult reklame – Guide til lovlig markedsføring   Overholder dit indhold på sociale medier, blogs og lignende markedsføringsloven? Når du er erhvervsdrivende, er det uhyre vigtigt, at du kender de danske regler for markedsføring og reklame…
VirksomhedstyperVirksomhedstyper

Forstå de forskellige virksomhedstyper og selskabs…

Virksomhedstyper og selskabsformer Når man skal starte virksomhed, er det vigtigt at have kendskab til de forskellige virksomhedstyper og selskabsformer, som vi har i Danmark. Der er nemlig en del overvejelser at gøre sig, inden man kan træ…
KonkurrenceklausulKonkurrenceklausul

Alt du skal vide om konkurrenceklausuler

Konkurrenceklausul En konkurrenceklausul er en juridisk aftale, der i nogle tilfælde indgås mellem en arbejdsgiver og en medarbejder, som forhindrer medarbejderen i at arbejde for en konkurrent efter sin fratrædelse eller starte sin egen ko…
KapitalgodkendelseKapitalgodkendelse

Hvad er kapitalgodkendelse?

Kapitalgodkendelse ved stiftelse af anpartsselskab Står du overfor at skulle stifte et anpartsselskab eller måske flere, er der givetvis en lang række spørgsmål og ikke mindst faldgruber. For eksempel tager bankerne ofte et betragteligt geb…
Reelle ejereReelle ejere

Hvad er reelle ejere?

Hvad er reelle ejere? Virksomhedens reelle ejere er de fysiske personer, der direkte eller indirekte (gennem andre selskaber) har kontrol over virksomheden. Personer, der råder over mere end 25% af anpartskapitalen eller stemmerne, enten di…
Hvad er udbytte?Hvad er udbytte?

Hvad er udbytte?

Hvad er udbytte? Udbytte er betegnelsen for, når virksomheden vælger at udlodde udbytte til ejerne/aktionærerne. Disse beløb kan både udbetales og geninvesteres.   Hvordan foregår udlodning af udbytte? Et selskabs anpartshaver har ret til a…
Hvad er et stiftelsesdokument?Hvad er et stiftelsesdokument?

Hvad er et stiftelsesdokument?

Hvad er et stiftelsesdokument? Et stiftelsesdokument er et juridisk dokument, der bekræfter stiftelsen af et selskab. Dokumentet indeholder en række oplysninger om selskabet og dets stiftere. Et stiftelsesdokument laves ved at nedskrive de…
Hvad er selskabets navn og binavn?Hvad er selskabets navn og binavn?

Hvad er et selskabets navn og binavn?

Selskabets navn og binavne   Hvad må man kalde sin virksomhed? Alle selskaber skal have deres eget navn. Det er op til virksomhedens ejere, hvad virksomhedsnavnet skal være. Navnet skal dog overholde visse regler.   Regler for virksomhedsna…
Hvad er startkapital?Hvad er startkapital?

Hvad er startkapital?

Selskabets startkapital Når man tegner anparter eller aktier i et kapitalselskab, skal man indskyde et beløb, som udgør selskabets startkapital. For det nu afskaffede iværksætterselskaber krævede det et indskud af minimum kr. 1,00, mens der…
RevisionspligtRevisionspligt

Hvad er revisionspligt?

Revisionspligt Alle selskaber skal indlevere en årsrapport. Når et selskab er underlagt revisionspligt, skal denne årsrapport dog revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor – hvilken en afhænger af størrelsen på selskabet. S…
ReklamebeskyttelseReklamebeskyttelse

Hvad er reklamebeskyttelse?

Reklamebeskyttelse   Hvad er reklamebeskyttelse? Det er muligt for selskaber at blive registreret for reklamebeskyttelse, således at man som virksomhed ikke modtager reklamehenvendelser. Alle brugere af CVR-registret skal respektere denne r…
Registret for bekæmpelse af hvidvaskRegistret for bekæmpelse af hvidvask

Hvad er registret til bekæmpelse af hvidvask?

Registret til bekæmpelse af hvidvask Driver man virksomhed i bestemte brancher, kan man være omfattet af en særlig registreringspligt efter hvidvaskloven. Det er f.eks. valutavekslingsvirksomhed, fondsforvaltere, professionelle aktionærer m…
NemID medarbejdersignaturNemID medarbejdersignatur

Hvad er NemID medarbejdersignatur?

NemID medarbejdersignatur   Hvad er NemID? NemID er ét fælles log-in til både offentlige og private selvbetjeningsløsninger og til din netbank.   Hvad kan jeg bruge det til? For at kunne håndtere og administrere en række forhold om selskabe…
AlkoholbevillingAlkoholbevilling

Hvad er en alkoholbevilling?

Regler for alkoholbevilling   Hvad er en alkoholbevilling? Hvis du har en restaurantionsvirksomhed, som skal servere alkohol, gælder der særlige regler for dette. Restaurationsloven har fastsat særlige regler vedrørende alkoholbevilling, åb…
Hvad er momsregistrering?Hvad er momsregistrering?

Hvad er momsregistrering?

Momsregistrering De fleste danske virksomheder er momsregistrerede. Når du bliver momsregistreret, er du forpligtet til at pålægge moms på dine varer og ydelser. Til gengæld har du også mulighed for at fradrage momsen på de varer og ydelser…
Hvad er en kapitalforhøjelse?Hvad er en kapitalforhøjelse?

Hvad er en kapitalforhøjelse?

Hvad er en kapitalforhøjelse? Kapitalforhøjelse betyder, at der tilføres ny kapital til et selskab, hvorved kapitalen øges. Dette gøres typisk i situationer, hvor de eksisterende anpartshavere selv ønsker at tilføre selskabet mere likvidite…
Importregistrering og eksportregistreringImportregistrering og eksportregistrering

Hvad er importregistrering og eksportregistrering?

Import/Eksport registrering Danske virksomheder, der vil udføre varer, skal registreres for import, eksport og/eller andre toldaktiviteter i Danmark hos Erhvervsstyrelsen. En importregistrering kræver næsten altid en eksportregistrering, da…
Gebyrer til erhvervsstyrelsenGebyrer til erhvervsstyrelsen

Gebyrer til Erhvervsstyrelsen

Gebyrer til Erhvervsstyrelsen   Hvad er et gebyr? Et gebyr er et pengebeløb, der kræves af enten privatpersoner, firmaer eller offentlige virksomheder for en tjeneste eller ydelse.   Takster for registrering og ændringer Visse registreringe…
Hvad er en erhvervskonto?Hvad er en erhvervskonto?

Hvad er en erhvervskonto?

Erhvervskonto   Hvad er en erhvervskonto? En erhvervskonto er en særlig form for konto i et pengeinstitut. Erhvervskontoen er tilknyttet selskabets CVR-nummer og holder dermed ejerens privatkonto adskilt fra selskabets.   Hvorfor skal jeg h…
Forkøbsret i ejeraftaleForkøbsret i ejeraftale

Guide om forkøbsret af anparter i et selskab

Forkøbsret af anparter i et selskab Hvad er forkøbsret? Forkøbsret er en medejer af et selskabs førsteret til køb af anparter eller aktier, som en udgående eller frasælgende ejer måtte ønske at sælge. For at medejerne kan gøre brug af forkø…
Huskeliste til opstart af virksomhedHuskeliste til opstart af virksomhed

Huskeliste til opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed – Tjekliste Sådan bliver du iværksætter: Her får du de bedste råd til opstart af egen virksomhed Går du med tankerne om at føre din iværksætterdrøm ud i livet? Så læs med her, hvor du får de bedste råd til at bygge en…
Artikel af NEMADVOKATArtikel af NEMADVOKAT

Genoptagelse efter tvangsopløsning

Genoptagelse af selskab, der er under tvangsopløsning Hvis et selskab er sendt til tvangsopløsning hos skifteretten, har generalforsamlingen mulighed for at indgive anmeldelse om, at skifteretsbehandlingen skal afbrydes, og at selskabet ska…
Artikel af NEMADVOKATArtikel af NEMADVOKAT

Guide til ansættelse af medarbejdere

Guide til ansættelse af medarbejdere Når man står over for at ansætte sin første medarbejder, er der nogle overvejelser, man skal gøre sig. Denne guide gennemgår de forskellige trin, som du som kommende arbejdsgiver skal gå igennem.   Regis…
Artikel af NEMADVOKATArtikel af NEMADVOKAT

Erhvervsadvokat

NEMADVOKAT hjælper dig igennem alle erhvervssager Erhvervssager kan komme i mange forskellige typer og former – og de er ikke alle lige nemme at komme igennem uden besvær og problemer. Det kan være de helt almindelige erhvervssager til de s…
Skattefri virksomhedsomdannelseSkattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse En skattefri virksomhedsomdannelse gør det muligt at omdanne en enkeltmandsvirksomhed til et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S). Fordelen ved at lave en virksomhedsomdannelse fremfor at lukke en…
Hvad er et skuffeselskab?Hvad er et skuffeselskab?

Hvad er et skuffeselskab?

Hvad er et skuffeselskab? Ordet ’skuffeselskab’ stammer fra dengang, hvor selskaber blev opbevaret i skufferne hos diverse advokatfirmaer, mens de ventede på at blive overdraget til en køber. Formelt betegnes et skuffeselskab som et færdigr…