Hvad er et driftsbudget?

Driftsbudget

Et driftsbudget er en oversigt over indtægter og udgifter – ikke bare nu, men også fremadrettet. Det er vigtigt at udarbejde et realistisk driftsbudget, da det tegner et billede af virksomhedens økonomi i fremtiden. I denne artikel får du mere at vide om, hvordan du udarbejder et driftsbudget, samt hvorfor det er essentielt, når du driver virksomhed.

 

 

Når du driver en forretning, er det nødvendigt, at du har et overblik over virksomhedens indtægter og udgifter. Det giver en bedre forståelse for, hvordan virksomhedens økonomi er skruet sammen på nuværende tidspunkt, men også i fremtiden.

Driftsbudgettet er altså en estimering af de fremtidige aktiviteter i virksomheden. Punkterne i driftsbudgettet udarbejdes ofte på baggrund af de oplysninger, der fremgår i forretningsplanen eller i regnskabet.

Formålet med driftsbudgettet er at sikre, at virksomheden kan generere overskud. Hvis det ikke ser ud til, at der kan genereres et overskud, kan det være væsentligt, at der udføres korrigerende tiltag i forbindelse med forretningen.

I denne artikel får du vigtig viden omkring, hvordan du udarbejder et driftsbudget, samt hvad du skal være opmærksom på, når du udarbejder det. Der er visse faldgruber, som det er essentielt at navigere udenom.

 

Hvorfor udarbejde et driftsbudget?

Driftsbudgettet har til formål at vise dig, hvad virksomhedens over- eller underskud er løbende, når alle udgifterne er betalt. Når du lægger et driftsbudget, får du et overblik over virksomhedens økonomi. Dette er essentielt, hvis den skal være bæredygtig og generere overskud fremadrettet.

I driftsbudgettet opstiller du virksomhedens forventede omsætning, hvilke omkostninger der er forbundet med produktion, samt hvilke faste udgifter der er forbundet med virksomhedens drift. Du skal estimere, hvor meget du forventer, der bliver brugt på de enkelte drifts- og produktionsomkostninger, samt hvor stor en omsætning, du forventer, virksomheden har på sigt.

Ud fra dine estimeringer vil du kunne se, hvorvidt virksomheden kommer til at give over- eller underskud. Det er essentielt, at du ved det, når du skal udarbejde en strategi for, hvordan virksomheden skal agere fremadrettet.

Opret dit selskab med NEMADVOKAT
Nemt, hurtigt og sikkert
Se priser

 

Hvad er forskellen på et regnskab og et driftsbudget?

Den primære forskel på regnskabet og driftsbudgettet er, at regnskabet danner overblik over de hidtidige økonomiske aktiviteter indtil nu. Driftsbudgettet er derimod et estimat over de fremtidige aktiviteter. Regnskabet er bagudrettet, mens driftsbudgettet er fremadrettet.

Driftsbudgettet bliver ofte udarbejdet på baggrund af et regnskab og/eller en forretningsplan. Formålet er at skabe et overblik over virksomhedens fremtidige økonomi. Det er nødvendigt, at selskabet har likviditet nok til de udgifter, der er løbende. Derudover kan det være essentielt at se, hvorvidt der er råd til at investere penge, eller om der derimod skal skæres ned for udgifterne.

 

Få et overblik over den fremtidige bundlinje

Et driftsbudget kan lægges for hele virksomheden på én gang eller blot for en enkelt afdeling af virksomheden. Det udarbejdes ofte med henblik på at danne overblik over ét år ad gangen, så det kan vurderes, hvad der skal til for at drifte virksomheden. Dertil også, hvor stort et over- eller underskud, der forventes.

Det er ikke hensigtsmæssigt at drive en virksomhed, uden der bliver lagt et driftsbudget. Uden et driftsbudget vil det reelt set ikke være muligt at estimere, hvorvidt der er nok likviditet til at dække eventuelle driftsomkostninger. Det gør sig i særdeleshed gældende, hvis man heller ikke udarbejder et likviditetsbudget, som har til formål at afspejle kassetræk og -beholdning.

Driftsbudgettet baseres ofte på data fra tidligere regnskabsår, hvorfor de tal, der indgår i regnskabet og driftsbudgettet langt hen ad vejen vil være de samme. Dog ikke hvis der løbende sker markante ændringer i forudsætningerne herfor.

Forskellen er, at driftsbudgettet ikke afspejler perioden op til nu, men i stedet har et fremadrettet fokus, der tager højde for de forventede indtægter og omkostninger. Driftsbudgettet afspejler således den forventede bundlinje indenfor en afgrænset periode. Derudover gives der et realistisk bud på, hvordan virksomhedens resultatopgørelse for det resterende år vil se ud.

Hvis der fremadrettet opstår behov for flere ressourcer i forbindelse med eksempelvis produktionen, vil det også fremgå af driftsbudgettet. Dermed er det muligt at udarbejde en strategi, der imødekommer dette. Ledelsen kan således navigere efter driftsbudgettet, så der er mulighed for at korrigere, såfremt det vurderes nødvendigt.

 

Driftsbudgettet kan bruges i forbindelse med strategi

Det er ofte de mindre virksomheder, der ikke afsætter ressourcer til at udarbejde et driftsbudget. Dog er det en fornuftig idé at udarbejde et, uanset størrelsen på virksomheden, da det ofte vil være både tiden og ressourcerne værd at udarbejde et driftsbudget.

Driftsbudgettet afspejler ikke nødvendigvis sandheden, og man behøver ikke at følge det fra punkt til prikke, da det kan opdateres løbende. Dette gør sig eksempelvis gældende, hvis der opstår uventede udgifter eller indtægter, som man ikke havde regnet ind i det.

Det kan dog give ro i maven, da der på baggrund af driftsbudgettet er styr på økonomien, hvorfor det er lettere at træffe beslutninger, der har indflydelse på virksomhedens fremtid. Driftsbudgettet er således et effektivt redskab i forbindelse med at styre virksomhedens dispositioner og korrigere, såfremt det skulle blive nødvendigt.

Opret dit selskab med NEMADVOKAT
Nemt, hurtigt og sikkert
Se priser

 

Driftsbudgettet varsler om faresignaler

Når du har lagt et realistisk driftsbudget, vil du være i stand til at træffe de rigtige beslutninger på vegne af din virksomhed. Driftsbudgettet aflæser de fleste faresignaler i forhold til virksomhedens fremtidige økonomi, så du er i stand til at korrigere, hvis det skulle blive nødvendigt.

Hvis driftsbudgettet viser, at der på sigt vil komme stigninger i forhold til produktionsomkostninger eller lignende, kan du nå at omstrukturere din virksomhed i god tid, så du tilpasser dig de nye omkostninger. På den måde undgår virksomheden et scenarie, hvor der ikke er råd til driften, fordi udgifterne stiger.

Driftsbudgettet er således et kig ind i fremtiden, så du får mulighed for at korrigere og rette ind i god tid. Det gør det muligt at navigere uden om eventuelle farer, der lurer ude i fremtiden. Af samme årsag er det vigtigt, at det lægges kræfter i at udarbejde et retvisende og realistisk driftsbudget.

 

Hvordan udarbejdes et realistisk driftsbudget?

Når du skal lægge et driftsbudget, er det en god idé at lægge det for en periode på 12 måneder ad gangen. Det bør følge regnskabsåret, da det giver dig det bedste overblik over økonomien i din virksomhed.

Et realistisk og gennemarbejdet driftsbudget bør indeholde følgende punkter:

  • Indtægter: Alle de indtægter, virksomheden genererer, skal indgå under dette punkt.
  • Faste udgifter: Alle faste omkostninger til eksempelvis husleje, løn, markedsføring og internet skal indgå i dette punkt.
  • Variable udgifter: Alle omkostninger, der relaterer sig til produktionen, skal indgå i dette punkt.
  • Renter: Alle renter i forbindelse med lån eller kassekredit i forbindelse med opstart af virksomheden eller til den løbende drift noteres her.
  • Afskrivninger: Køber du større ting ind til din virksomhed, skal du notere, hvor meget disse bliver afskrevet med om året.

 

Hvad er forskellen på et driftsbudget og et likviditetsbudget?

Der er forskel på et drifts- og et likviditetsbudget. Driftsbudgettet tager udgangspunkt i budgettet for hele året. Omvendt er likviditetsbudgettets formål at skabe oversigt over likviditeten for de enkelte måneder.

Selvom der i gennemsnit vil være overskud i årsregnskabet, er det ikke sikkert, at det gælder for de enkelte måneder. Hvis der er én eller flere måneder med underskud, er det ikke sikkert, at virksomheden kan leve op til sine gældsforpligtelser.

Det kan resultere i, at virksomheden kommer under konkursbegæring, selvom det ifølge driftsbudgettet ser ud til, at der vil være overskud, når året er slut. Det er derfor vigtigt både at udarbejde et driftsbudget og et likviditetsbudget.

Læs mere om likviditetsbudget her.

 

Hvad er forskellen på et driftsbudget og etableringsbudget?

Et etableringsbudget er det budget, der skal bruges i forbindelse med opstarten af en virksomhed. Der vil ofte være flere udgifter forbundet med opstarten af en virksomhed end i forbindelse med driften på sigt.

Etableringsbudgettet indeholder derfor flere punkter, som ikke indgår af driftsbudgettet. Udgifterne til produktions- og driftsmateriel vil i mange tilfælde være størst i forbindelse med virksomhedens opstart, da mange af udgifterne kun skal foretages én gang.

Læs mere om etableringsbudget her.

 

Bør alle virksomheder udarbejde et driftsbudget?

Der er naturligvis en bagatelgrænse for, hvornår der bør udarbejdes et driftsbudget. Som udgangspunkt vil det være en god idé for alle typer af virksomheder. Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, hvor du fungerer som konsulent, og der ikke er de store omkostninger i forbindelse med driften, er det ikke altid nødvendigt.

Du bør gøre op med dig selv, om der er behov for at udarbejde et driftsbudget. Når du har ansatte og større udgifter forbundet med driften af din virksomhed, er det dog i langt de fleste tilfælde nødvendigt, hvis du vil have de bedste forudsætninger for at sikre et overskud ved årets udgang.

Opret dit selskab med NEMADVOKAT
Nemt, hurtigt og sikkert
Se priser

 

Læs også