Hvad er en bebyggelsesprocent?

Bebyggelsesprocent

Når du planlægger at bygge nyt eller at bygge til, skal du være opmærksom på bebyggelsesprocenten. For parcelhuse er bebyggelsesprocenten som regel på 30 procent, men der kan være undtagelser, som du skal tage højde for. I denne artikel kan du læse mere om, hvad bebyggelsesprocenten er og hvad du skal være opmærksom på, før du påbegynder et byggeprojekt.

Hvis du planlægger at bygge et nyt hus eller at opføre en tilbygning, skal du være opmærksom på, at du ikke må overskride grundens bebyggelsesprocent. Det er bebyggelsesprocenten der afgør, om du overhovedet må gå i gang med dit byggeprojekt.

 

 

Herunder kan du læse mere om, hvordan bebyggelsesprocenten defineres samt hvordan du sikrer, at du overholder den. Hvis du ikke overholder reglerne omkring bebyggelsesprocent, kan du risikere, at du skal rive hele eller dele af dit byggeri ned igen for at lovliggøre det.

 

Hvad er bebyggelsesprocent?

Bebyggelsesprocenten er en betegnelse for, hvor stor en procentdel af en grund, bebyggelsen maksimalt må udgøre. Hvis du har en grund, hvor bebyggelsesprocenten er på 30 %, må byggeriets kvadratmeter maksimalt udgøre 30 % af grundens samlede areal.

Formålet med bebyggelsesprocenten er at regulere tætheden af byggerier, så der eksempelvis i tætbeboede områder bevares friarealer, som er med til at sikre et sundt og velfungerende miljø.

I sommerhusområder er bebyggelsesprocenten ofte på 15 %, så områdets natur bevares bedst muligt. I parcelhuskvarterer er bebyggelsesprocenten typisk på 30 %, og i andre områder er der igen andre regler, der gør sig gældende.

Uanset, om du planlægger at bygge en tilbygning, carport, udestue eller noget helt fjerde, er det vigtigt, at du er opmærksom på, hvor stor en bebyggelsesprocent, der er for netop din grund. Al bebyggelse på grunden tæller med i beregningen af bebyggelsesprocenten, men der er dog visse undtagelser.

I visse tilfælde kan du eksempelvis fratrække de første 50 m2 af terrasse, carport og lignende, når du skal udregne bebyggelsesprocenten. Det gør, at bebyggelsesprocenten reelt set kan være højere, men det afhænger af, hvilken grund du planlægger at bygge på.

Det er alene dit ansvar at sikre, at du ikke overskrider bebyggelsesprocenten. Hvis den overskrides, kan kommunen kræve, at du nedriver hele eller dele af det byggeri, der overskrider bebyggelsesprocenten.

Du bør derfor altid sætte dig grundigt ind i, hvor stor din grund er samt hvilken bebyggelsesprocent, der gør sig gældende for netop dette område, før du igangsætter et byggeprojekt på grunden.

Få rådgivning til køb af byggegrund
DKK 5.000
Læs mere her

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

 

Hvilken bebyggelsesprocent gælder for min grund?

Bebyggelsesprocenten for forskellige grundtyper fremgår af bygningsreglementet. Her er fastsat nogle generelle procentsatser, som man skal overholde. Du bør dog være opmærksom på, at dette er generelle procentsatser, hvorfor disse kan variere i forhold til lige din grund.

De generelle procentsatser i bygningsreglementet er følgende:

  • Bebyggelsesprocent for rækkehuse og dobbelthuse: 40 %
  • Bebyggelsesprocent for fritliggende enfamiliehuse og tofamiliehuse: 30 %
  • Bebyggelsesprocent for lejligheder (etagebebyggelse): 60 %
  • Bebyggelsesprocent for sommerhuse: 15 %
  • Bebyggelsesprocent for erhverv eller institutioner: 45 %

Ovenstående er de generelle satser for bebyggelsesprocent, hvorfor du ikke kan være sikker på, at de gælder for netop din grund. De præcise procentsatser fremgår typisk af kommune- eller lokalplanen og det er disse, du skal forholde dig til.

Du bør også undersøge ejendommens tinglyste servitutter, da disse ligeledes kan have indflydelse på, hvor meget der må bygges på grunden. Hvis du vil være på den sikre side, bør du altid forhøre dig hos kommunen, som kan hjælpe dig med at finde information omkring bebyggelsesprocenten for din grund.

 

Hvordan beregner jeg bebyggelsesprocenten for min grund?

Hvis du vil regne ud, hvor stor bebyggelsesprocenten er for din grund, skal du sammenligne det samlede boligareal med grundens størrelse. Bebyggelsesprocenten for en ejendom beregnes på baggrund af etagearealet i procent af grundens areal.

Vær opmærksom på, at du kan fratrække de første 50 m2 af terrasse, carport og lignende fra, når du udregner bebyggelsesprocenten, hvis du har et enfamiliehus. Hvis der er tale om et rækkehus, gælder dette dog udelukkende de første 20 m2.

Eksempel på beregning af bebyggelsesprocent:

Du ejer et enfamiliehus med et etageareal på 180 m2. Herudover har grunden en carport på 30 m2 og en overdækket terrasse på 20 m2. Grundens samlede areal er 1.000 m2.

Du beregner bebyggelsesprocenten på følgende måde:

180 + ((30 + 20)) – 50 = 180 m2
(180 x 100) / 1000 = 18 %

I ovenstående eksempel svarer bebyggelsesprocenten til 15 %. Ifølge de generelle procentsatser må der bygges på 30 % af grundens areal, hvorfor der er mulighed for at opføre byggeri i en størrelse, der svarer til 12 % af grundarealet.

 

Bebyggelsesprocenten beregnes på baggrund af etagearealet

Hvis du har en ejendom i flere etager, beregnes bebyggelsesprocenten på baggrund af etagearealet – altså summen af bruttoarealet for alle etager. Bebyggelsesprocenten er således den procentdel, bruttoarealet udgør af grundens areal.

Som udgangspunkt skal sekundære bygninger, der kan indrettes til personophold, medregnes i etagearealet. Det gælder eksempelvis udestuer, annekser, overdækkede gårde, lukkede altaner og lignende.

Grundens areal dækker over det areal, der er angivet på matrikelnummeret. Hvis du er i tvivl om, hvor stor grunden er, kan du slå det op i BBR-meddelelsen. Den kan du finde ved at indtaste din kommune og adresse på OIS.dk.

Sådan finder du grundarealet på OIS.dk:

  1. Gå til OIS.dk.
  2. Indtast adresse og kommune på den grund, du ønsker at slå op.
  3. Klik på ‘Søg’ og vælg adressen.
  4. Klik på ‘Jordstykke’
  5. Under ‘Matrikulært areal’ kan du nu se grundens samlede areal.

 

Hvilken betydning har bebyggelsesprocenten?

Bebyggelsesprocenten er, som tidligere nævnt, vigtig, hvis du ønsker at opføre et nyt hus eller bygge til. Det er en arealmæssig begrænsning, som du ikke må overskride. Hvis byggeriet alligevel overskrider den tilladte bebyggelsesprocent, risikerer du, at du skal rive hele eller dele af byggeriet ned, så det ikke er større end den maksimalt tilladte grænse.

Selvom du hyrer en totalentreprenør, håndværker eller anden form for håndværkervirksomhed, er det alene dit ansvar, at bebyggelsesprocenten overholdes. Sekundære bygninger som carporte, udhuse, garager, overdækkede arealer og lignende tæller også med i regnestykket og har derfor også indflydelse på bebyggelsesprocenten.

For et fritliggende enfamiliehus er det arealet af sekundære bygninger, som overstiger 50 m2, der skal regnes med i det samlede areal, mens sekundære bygninger, der overstiger 20 m2, skal medregnes for sammenbyggede dobbelthuse, rækkehuse og klyngehuse.

 

Skal vi hjælpe dig med din bolighandel?

Som din boligadvokat ved køb af byggegrund sikrer vi dig en tryg og sikker bolighandel. Vi rådgiver dig blandt andet om eventuelle begrænsninger for dine byggeplaner – herunder om der er servitutter, lokalplaner eller rettigheder, som du bør være opmærksom på. Derudover hjælper vi dig med at gennemgå købsaftalen, så du er sikker på, at du ved, hvad du skriver under på.

Såfremt du skal til at købe en grund med hus til nedrivning, kan vi også hjælpe dig med dette. Vi tager hånd om hele processen for dig, og prisen for rådgivning hertil, er den samme som til køb af byggegrund.

 

Skal vi hjælpe dig med din entreprisekontrakt?

Når du skal bygge nyt, er det vigtigt, at du indgår en entreprisekontrakt med entreprenøren. Kontrakten kan nemlig sikre både dig og entreprenøren, da den udspecificerer hvilke rettigheder og pligter, begge parter har i forbindelse med byggeprojektet.

NEMADVOKATs rådgivere gennemgår kontrakten for dig og rådgiver dig om indholdet. Derudover udarbejder vi en allonge til kontrakten med vores tilføjelser og/eller ændringer. Du er dermed sikret en entreprisekontrakt, som tager højde for dine behov og ønsker.

Her kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med din entreprisekontrakt.

Få rådgivning til køb af byggegrund
DKK 5.000
Læs mere her

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

 

Læs også