kontoplan

Kontoplan

En kontoplan er en liste over de forskellige konti, som en virksomhed anvender i forbindelse med bogføringen. En kontoplan består af en resultatopgørelse og en balance, som skaber overblik over virksomhedens økonomiske aktiviteter. I denne artikel kan du læse mere om, hvordan man opretter en kontoplan, og hvad du kan bruge den til.

 

 

Hvad er en kontoplan?

Kontoplanen er praktisk, hvis du som virksomhedsejer ønsker at opdele de økonomiske aktiviteter, så det bliver nemmere at danne dig et overblik over den overordnede økonomi i virksomheden. Det kan eksempelvis være, at du sælger telefoner og computere.

Her kan det være praktisk at oprette en konto til hvert produkt, så det tydeligt fremgår, hvor meget du har solgt af de enkelte kategorier. Hvis du udelukkende opretter én konto til salg af elektronik, vil du ikke kunne se, hvor meget du har solgt af hvert produkt.

Ovenstående er en simplificeret forklaring, da kontoplanen tilpasses den specifikke virksomhed. De enkelte konti kan således også dække administrationsomkostninger, investeringer og lignende afhængigt af formålet med kontoplanen.

Opret dit selskab med NEMADVOKAT
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere

 

Hvordan opbygges en kontoplan?

En kontoplan er opbygget af virksomhedens forskellige konti, som er inddelt i kategorier. Det kan eksempelvis være, at en konto indeholder posteringer, der relaterer sig til rejseomkostninger – f.eks. benzin, billeje, togbilletter, hoteller, fly og lignende.

Dette er mere overordnede kategorier, som inddeles i mere specifikke kategorier – eksempelvis “togbilletter”. Her skal det udelukkende være de posteringer, der relaterer sig til togbilletter, som fremgår.

De forskellige konti får et nummer, som indikerer, hvor de er placeret i den overordnede kontoplan. Det er op til den enkelte virksomhed, hvilke numre der anvendes til formålet. Herudover skal man også vælge, om de hører under resultatopgørelsen eller balancen.

 

Er det et krav, at der udarbejdes en kontoplan?

Ifølge bogføringsloven er det et krav, at du har en hensigtsmæssig kontoplan, men det er op til den enkelte virksomhed, hvordan kontoplanen opbygges, og hvad den indeholder, så længe den overholder de specifikke regler i forhold til momsregnskabet.

En kontoplan skal som minimum indeholde:

  • Indgående moms (købsmoms)
  • Udgående moms (salgsmoms)

Udover ovenstående er det op til den enkelte virksomhed, hvordan kontoplanen skal udarbejdes. Det er således muligt at udarbejde en kontoplan, der matcher virksomhedens individuelle behov.

Når du starter en virksomhed, er du derfor ikke tvunget til at udarbejde en kontoplan, som dækker over mere end indgående og udgående moms. Du kan dog vælge at gøre det, hvis du føler, det vil skabe et bedre regnskabsmæssigt overblik over din virksomheds økonomi.

Alle virksomheder er forskellige, og derfor vil en kontoplan variere fra virksomhed til virksomhed. Det er dog væsentligt, at du holder styr på kontoplanen, når først du har udarbejdet den, så du kan holde styr på dine udgifter og indtægter og levere et fornuftigt årsregnskab.

 

Hvad er forskellen på en kontoplan og en bankkonto?

En kontoplan og en bankkonto er ikke det samme, da de enkelte kategorier i kontoplanen ikke tilhører forskellige bankkonti. I stedet er en konto i dette en kategori, hvor et køb eller salg kan registreres, så virksomheden kan holde styr på sin økonomi.

Formålet med kontoplanen er at have en fast struktur i de forskellige konti, som bliver oprettet af bogholderiet. Ofte inddeles den i konti, der danner overblik over den daglige drift i virksomheden, aktiverne i virksomheden og passiverne.

Dette gør det muligt at have fingeren på pulsen i forhold til virksomhedens samlede økonomi. De fleste regnskabsprogrammer har en indbygget kontoplan, som følger en simpel struktur, som dog kan tilpasses, så den matcher virksomheden.

En kontoplan opdeles typisk i følgende konti:

  • Daglig drift: Danner overblik over virksomhedens indtægter og udgifter.
  • Aktiver: Danner overblik over, hvor meget virksomheden er værd.
  • Passiver: Danner overblik over, hvor meget virksomheden skylder.

Opret dit selskab med NEMADVOKAT
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere

 

Eksempel på kontoplan

Som nævnt, er det op til den enkelte virksomhed, hvordan de vil opbygge deres kontoplan, så den danner et retvisende overblik over virksomhedens økonomi. Herunder følger et overblik over, hvordan en simpel kontoplan kan se ud.

Drift Aktiver Passiver
Omsætning

Personaleomkostninger

Vareforbrug

Markedsføring

Lokaler

Renteindtægter

Renteudgifter

Inventar

Driftsmateriel

Grunde og bygninger

Tilgodehavender

Varebeholdning og lager

Likvide beholdninger

Egenkapital

Bankgæld

Langfristet gæld

Moms

Gæld til leverandører

Lønrelateret gæld

I de fleste regnskabsprogrammer har du mulighed for at udarbejde din egen kontoplan. Vælger du ikke at gøre det, tages der udgangspunkt i en standardkontoplan, som indeholder alle de gængse konti.

Du kan også hente en skabelon til en standardkontoplan hos Erhvervsstyrelsen.

Læs mere om egenkapital, her.

 

Hvad er en konto?

En konto er som nævnt en måde, hvorpå du kan inddele dine posteringer – altså, bogføring af salgs- og købsfakturaer. Når du skal opstille dit årsregnskab, er det nødvendigt, at du samler de poster, som ligner hinanden, på én konto.

Du kan eksempelvis vælge at oprette én konto, som hedder “3100 – Lokaleomkostninger”, hvor du posterer all dine udgifter til leje af kontor. Det vil give dig et klart indblik i, hvor mange penge der er gået til husleje.

Jo flere konti, du vælger at inddele dine posteringer i, desto bedre overblik vil du have over, hvordan dine indtægter og udgifter fordeler sig. Det giver dig en sund indsigt i din virksomheds økonomi, så du kan se, hvor mange penge du bruger på de enkelte dele.

Hvis du eksempelvis vil vide, hvor meget din virksomhed bruger på markedsføring om året, kan du oprette en konto, som hedder “3200 – Markedsføring”. Ønsker du at vide, hvor meget du specifikt bruger på Facebook-annoncering, kan du oprette en konto, som hører under denne, som hedder “3210 – Facebook-annoncering”.

Du styrer selv, hvor meget du ønsker at inddele de forskellige posteringer, så du får et overblik, der giver mening for din virksomhed. Det er langt fra alle virksomheder, der har behov for et så detaljeret indblik i, hvordan deres pengestrømme fordeler sig.

 

Hvem bruger kontoplaner?

Typisk er det virksomheder, som anvender kontoplaner i forbindelse med virksomhedens interne regnskab. Der kan både være tale om både produktionsvirksomheder, handelsvirksomheder og alle andre typer af virksomheder.

Kontoplanen bygges op af virksomhedens forskellige konti, som deles op i forskellige kategorier. Det er med til at skabe et overblik over, hvor der bliver brugt penge, og hvordan det overordnede forbrug fordeler sig.

I det endelige regnskab er det muligt at se, om der er nogle konti, som er tungere end andre. Det gør det muligt at optimere virksomhedens omkostninger, så der afsættes færre penge til de konti, som har et større forbrug end andre, men måske ikke er strengt nødvendige.

Som udgangspunkt er det primært større virksomheder, som har mest glæde af at anvende udvidede kontoplaner, som ikke blot er opbygget på baggrund af de standardkrav, der stilles. Hvis du driver en enkeltmandsvirksomhed uden de store udgifter, vil du typisk ikke få den store gavn af at udarbejde en udvidet kontoplan.

 

Kan jeg oprette kontoplaner i mit regnskabsprogram?

Det er en god idé at anvende et regnskabsprogram til at føre regnskab over din virksomheds økonomi. Ikke alene er det nemmere, men du har også mulighed for at udarbejde din egen kontoplan på en langt mere overskuelig måde.

I alle de gængse regnskabsprogrammer kan du udarbejde forskellige kontoplaner. Du kan enten vælge at tage udgangspunkt i en standardkontoplan, hvor der er opsat en række forskellige indstillinger for dig.

Du kan også vælge at lave din egen kontoplan, som du tilpasser, så den matcher din virksomheds konkrete behov. Det er dog forskelligt fra regnskabsprogram til regnskabsprogram, hvordan du tilpasser din kontoplan.

Opret dit selskab med NEMADVOKAT
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere

 

Kilde:
Retsinformation.dk
Erhvervsstyrelsen.dk
Læs også