Køb af bolig med en boligadvokat på din side af handlen!

Boligadvokat

Ingen handel - Ingen regning

70 20 41 61
Vi sidder klar ved telefonen

9.00-21.00
Vores åbningstid i dag

9.00-21.00
Vores åbningstid alle hverdage

Skal du på jagt efter dit nye hjem i påsken?

Vi sidder parate på chat og telefon skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag.

En bolighandel kan være en stor mundfuld

Der er mange juridiske og økonomiske dokumenter, og mange personer er indblandet.

Du har meget at tænke på i hele bolighandlen og har derfor behov for en erfaren boligadvokat, der tager sig af hele den juridiske proces for dig!

Vi tager os af alt det praktiske, alle detaljer og al korrespondance – den komplette sikring af dine interesser. Med køberpakken får du både Køberrådgivning og Berigtigelse af boglighandlen, det vil sige en fuld dækning af din bolighandel fra start til slut.

Skulle handlen af en eller anden grund alligevel ikke blive til noget, så får du naturligvis ingen regning fra os.
Husk et advokatforbehold i købsaftalen

Ejendomsmægler er sælgers repræsentant, så du skal sørge for altid for at have en boligadvokat på din side af handlen. Hent et forbehold med det samme her og få NEMADVOKAT til at sikre dine interesser. Få tilsendt et gratis forbehold

Køberpakken trin for trin

Ved valg af køberpakken bliver din bolighandel gennemført fra A-Z.

  • Vi sikrer handelsvilkårene i købsaftalen
  • Vi gennemgår de fremsendte dokumenter til købsaftalen
  • Vi laver en rådgivningsskrivelse til dig som køber
  • Vi udarbejder vores godkendelsesskrivelse til sælgers repræsentant om evt. forbehold
  • Vi sørger for, at handlen bliver godkendt og forbehold opfyldt
  • Vi udarbejder skødet og evt. debitorskifte
  • Vi vil sikre, at alt er på plads til din overtagelse af boligen
  • Vi udarbejder refusionsopgørelsen og sørger for godkendelse heraf
  • Vi frigiver købesummen når der forelægger anmærkningsfrit skøde og afslutter handlen
  • Når handlen er afsluttet, vil du altid kunne kontakte din NEMADVOKAT rådgiver, såfremt du har andre spørgsmål eller har opdaget fejl eller mangler ved boligen, som skal vurderes og evt. krav skal stilles mod sælger


Kr. 6.995,-
inkl. moms og ekskl. tinglysningsafgift

Hvorfor er en boligadvokat vigtig?

For dig som køber er det vigtigt at få undersøgt det egentlige indhold af købsaftalen, herunder bl.a. hvilke servitutter, der er tinglyst på ejendommen – eksempelvis om der er forkøbsret, hjemfaldspligt til kommunen eller andre begrænsninger for dig som køber.

Det er ligeledes vigtigt at få undersøgt, om der er nedgravede olietanke, jordforurening, forhold omkring evt. ejerforeningen eller grundejerforening, tilstandsrapporten, energimærke, ejerskifteforsikring m.m.

Har du ikke styr på overstående, risikerer du let at købe katten i sækken.

Når du vælger NEMADVOKAT, får du din egen personlige rådgiver, som varetager dine interesser. 

Vi sikrer, at handelsvilkårene er anført som aftalt i købsaftalen og sørger for at gennemgå alle dokumenter vedrørende boligkøbet. Ligeledes har vi dialogen med din bank og andre relevante parter.

Efter at alle eventuelle forbehold er afklaret godkendes handlen endeligt overfor de involverede parter.

Såfremt der skulle vise sig forhold ved boligen, som gør, at du alligevel ikke ønsker at købe den, kan vi via advokatforbeholdet frafalde handlen således, at dette sker, uden at du har nogen omkostning til sælger.

Boligkøbere

Du vælger selv

Du kan som køber vælge at underskrive en købsaftale udarbejdet af sælgers rådgiver, inden du lader handlen gennemgå af NEMADVOKAT.

Her skal du blot sikre dig, at der i købsaftalen er indsat frist for bank og rådgivers endelige godkendelse af handlen i sin helhed. Eller du kan som køber vælge at lade handlen gennemgå af en rådgiver forinden underskrift, således at evt. rettelser samt forhold kan blive afklaret med sælger, inden du som køber underskriver købsaftalen.

Når du vælger NEMADVOKAT, får du din egen personlige rådgiver som varetager dine interesser. Vi sikrer, at handelsvilkårene er anført som aftalt i købsaftalen og sørger for at gennemgå alle dokumenter vedrørende boligkøbet.

Ligeledes har vi dialogen med din bank og andre relevante parter. Når alle eventuelle forbehold er afklaret, godkendes handlen endeligt overfor de involverede parter.

Såfremt der skulle vise sig forhold ved boligen, som gør, at du alligevel ikke ønsker at købe den, kan vi via advokatforbeholdet frafalde handlen således, at dette sker uden omkostning for dig.


Kr. 6.995,-
inkl. moms og ekskl. tinglysningsafgift

Berigtigelse af handelen

Når der er styr på aftalen og handlen af din nye bolig, så skal du have den berigtiget.
Det vil sige, at vi indenfor de nævnte frister jf. købsaftalen udarbejder skødet, som vi sørger for bliver godkendt af sælgers repræsentant, forinden parterne underskriver skødet og vi sender det til tinglysning.

Når skødet er tinglyst sørger vi for, at bankerne korrigerer aflysning og tinglysning af lån således, at køber opnår et anmærkningsfrit skøde og sælger kan få frigivet købesummen med evt. tilbageholdelse af et beløb til refusionsopgørelsen.

Vi sørger for, at du som køber får husket at tegne hus- og ejerskifteforsikring inden dispositions/overtagelsesdagen, sådan at forsikringen rent faktisk er gældende. Vi står til rådighed, såfremt der er forhold pr. overtagelsesdagen i form af skader eller manglende funktionsdygtighed, der skal afklares med mægler/sælger.

I den sidste del af berigtigelsen bliver refusionsopgørelsen udarbejdet. Det er en økonomisk opgørelse af, hvad henholdsvis sælger og køber har betalt af udgifter vedrørende ejendommen hen over overtagelsesdagen. Eks. udgifter til ejendomsskat, vand, evt. ejendomsskat, fællesudgifter og grundejerforeningskontingent.

Opgørelsen bliver sendt til parternes godkendelse og underskrift, hvorefter evt. restkøbesum frigives og handlen afsluttes.

Når handlen er afsluttet, er du altid velkommen til at kontakte din NEMADVOKAT rådgiver, såfremt du har andre spørgsmål eller har opdaget fejl eller mangler ved boligen, som skal vurderes og evt. krav skal stilles mod sælger.

Debitorskifte

Når du køber en ejerlejlighed, er der oftest en sikkerhed til ejerforeningen. Dette kan bestå af enten tinglyst ejerpantebrev, skadesløsbrev eller tinglyste vedtægter. Er der tale om et ejerpantebrev, skal der foretages et debitorskifte af ejerpantebrevet. Det kan ske, at der også skal foretages forhøjelse eller aflysning. Denne ekspedition er inkluderet i køberpakken, dog afholder du selv afgiften til staten som beløber sig i kr. 1.660 inkl. moms.


Kr. 6.995,-
inkl. moms og ekskl. tinglysningsafgift