Debitorskifte

Et debitorskifte er en overførsel af et ejerpantebrev mellem to parter. Typisk i forbindelse med salg og køb af bolig, hvor både bank og ejerforening ofte har pant i ejendommen. Debitorskifte er blot en juridisk proces hvor et ejerpantebrev flyttes fra sælger til køber. Afgiften på et nyt pantebrev er på 1,5% af pantebrevets værdi samt fast afgift på 1.850 kr. Ved debitorskifte betaler du kun en fast afgift på 1.850,- medmindre pantebrevet skal forhøjes.

Bestil dit debitorskifte her
DKK 2.000
Bestil online nu

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

 

Debitorskifte ved sikkerhed til ejerforeningen

Skal du til at overtage en ejendom, så bør du overveje at få juridisk bistand i forbindelse med debitorskiftet. Et debitorskifte foretager man, når en ejendom skifter ejer. Skiftet resulterer i, at den nye ejer af ejendommen står angivet som debitor i forhold til ejerforeningens, bankens eller en øvrig parts underpantsætning.

Hvis der eksempelvis købes en ejerlejlighed, skal der som oftest stilles sikkerhed til ejerforeningen. Dette kan bestå af enten et tinglyst ejerpantebrev, skadesløsbrev eller tinglyste vedtægter. Er der tale om et ejerpantebrev eller skadesløsbrev, skal der foretages et debitorskifte heraf.

 

Debitorskifte – trin for trin

  • Vi indhenter og indtaster alle nødvendige oplysninger i tinglysningssystemet.
  • Vi sikrer dig en juridisk korrekt udførsel af debitorskiftet.
  • Vi sørger for at tinglyse debitorskiftet på ejendommen.
  • Vi sørger for at de relevante parter får meddelelse omkring tinglysning af debitorskiftet.
  • Vi er med dig fra start til slut.

 

Vi klarer alt det praktiske

Vi sørger for at tinglyse debitorskiftet, som sikrer ejerforeningen deres korrekte sikkerhed. Sikkerheden betyder, at man i foreningen vil sikre, at man ved evt. tvangsauktion kan få dækket fællesudgifter til foreningerne i op til et år, hvilket er standard procedure for lejligheder. Sikkerheden skal have 1. prioritet frem for købers lån, hvilket gør, at købers pant i lejligheden kommer på de efterfølgende prioriteter. Pengeinstitutterne er som oftest bekendt med dette og vil indregne det i købers godkendelse og oprettelse af efterfølgende lån. Dette vil vi naturligvis følge op på med købers bank.

 

Hvad betyder et debitorskifte i forbindelse med en bolighandel?

Som sagt er et debitorskifte en overførsel af et ejerpantebrev mellem to ejere. En debitor er altså en person, som skylder en anden penge. Dog kan en debitor også være en person, som har en forpligtelse til at levere en bestemt ydelse eller vare på grund af en bindende aftale.

I forbindelse med en bolighandel vil man blive debitor, hvis man f.eks. låner penge til finasiering af sit boligkøb, da man dermed kommer til at skylde penge til banken og/eller realkreditinstituttet. Banken og/eller realkreditinstituttet vil dermed betegnes som kreditor.

Et debitorskifte betyder, at der sker en overdragelse af gælden fra en debitor til en anden. Den person der overtager gælden, vil også overtage alle de vilkår, betingelser og krav, som gjaldt for den tidligere debitor. Dertil er det et krav, at både sælger af ejendommen samt den nye køber underskriver debitorskiftet.

Bestil dit debitorskifte her
DKK 2.000
Bestil online nu

inkl. moms og ekskl. gebyrer.