Køb af byggegrund / Hus til nedrivning

Når du køber en byggegrund, er der mange faktorer, der bør indgå i dine overvejelser. Særligt pris og beliggenhed vejer tungt, men disse faktorer bør ikke stå alene.

Du bør være mindst lige så opmærksom på de juridiske forhold, da begrænsende rettigheder, lokalplaner og servitutter kan spænde ben for at realisere dine boligdrømme.

Vores rådgivere hjælper dig med at undersøge alle væsentlige aspekter af grunden og handlen. Dermed kan du vide dig sikker på, at grunden er egnet til dine ønsker og behov.

Bestil rådgivning til køb af byggegrund
DKK 6.495
bestil her

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

Køberrådgivning

Din boligrådgiver sikrer dig et nemt og trygt forløb, så du får erhvervet dig en byggegrund, der passer til dine ønsker og behov.

 • Vi sikrer handelsvilkårene i købsaftalen
 • Vi gennemgår de fremsendte dokumenter til købsaftalen
 • Vi laver en rådgivningsskrivelse til dig som køber
 • Vi laver en godkendelsesskrivelse til sælgers repræsentant om evt. forbehold for dokumenter vi vurderer mangler eller lign.
 • Vi varetager al dialog med bank, mægler og andre relevante parter
 • Vi sørger for, at handlen bliver godkendt og forbehold opfyldt
 • Vi varetager den efterfølgende proces omkring skødet og evt. debitorskifte
 • Vi sikrer, at alt er på plads til din overtagelse af ejendommen
 • Vi varetager den efterfølgende proces omkring refusionsopgørelsen, og sikrer, at du evt. får indbetalt dit tilgodehavende.
 • Vi overvåger frigivelsen af købesummen, når der forelægger anmærkningsfrit skøde
 • Vi er med i hele sagsforløbet indtil handlen afsluttes

Pris: 6.495 kr. inkl. moms og ekskl. gebyrer

 

Tinglysningsafgift

Ved køb af byggegrund eller køb af grund med hus til nedrivning, skal der betales en tinglysningsafgift til staten. Afgifterne er obligatoriske, og kan derfor ikke undgås.

Tinglysningsafgiften består af en fast afgift og en variabel afgift. Den faste afgift udgør 1.660 kr. (2016-sats), og den variable afgift udgør normalt 0,6% af købesummen.
Prøv vores beregner til højre på siden.

Tinglysning er i bund og grund en sikringsakt, hvor rettighedshaveren sikrer sin rettighed (ejendomsret, pant mv.) mod andre rettigheder, der stiftes efterfølgende, og som strider mod ens egen rettighed. Dermed er tinglysning en offentlig registrering af rettigheder.

 

Inden du køber en grund

Din rådgiver gennemgår byggegrundens dokumenter, og giver dig på baggrund af dette et grundigt indblik i, hvad det er, du køber. Såfremt du selv ønsker at stå for hele handlen uden vores hjælp, giver vi dig her en række gode råd, så du kan få en sikker handel i hus.

 

Lokalplaner

Hver kommune i landet har sin egen lokalplan, som fastlægger reglerne for bebyggelse. Det er derfor en god idé at undersøge kommunens lokalplan, inden du køber en grund. Dermed sikrer du, at der ikke er nogen regulerede forhold af afgørende betydning for dit kommende byggeprojekt. Du kan eksempelvis være opmærksom på begrænsninger i forhold til byggehøjden, byggeprocenten, materialer og til hvad bygninger må anvendes til.

 

Servitutter

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Derfor bør du undersøge, om der hviler nogle servitutter på grunden. Dermed er du sikret, at der ikke er nogen servitutter af afgørende betydning, der kunne spænde ben for dit kommende byggeprojekt. En servitut kan eksempelvis begrænse byggehøjden på grunden, begrænse hvor du må bygge henne eller indeholde bestemmelser om, at ejendommen skal holdes i en bestemt stand.

 

Jordbundsundersøgelse

En jordbundsundersøgelse giver dig et indblik i forholdene i jordbunden på byggegrunden. Dermed kan du finde ud af, om grunden har den rette fundering, der sikrer, at jordbunden kan bære vægten af et hus. Såfremt der ikke er tilstrækkelig fundering under huset, kan det blandt andet føre til sætningsskader, hvilket er dybe revner i fundamentet, gulvet og murværket. Hvis grunden har behov for ekstrafundering, løber det typisk op i mange tusinde kroner, hvorfor en jordbundsundersøgelse kan spare jer for uforudsete udgifter.

 

Miljøundersøgelse

Det anbefales at få foretaget en miljøundersøgelse af grunden. Dette er for at sikre, at der ikke er forurening i jorden. Forurenet jord bør fjernes, inden du bygger nyt på området, da det kan være skadeligt for både mennesker og miljø, da det kan forurene via drikkevand, ophold på jorden og gennem bygninger placeret på forurenet jord. Jordforurening kan komme fra forskellige steder, og det kan blandt andet komme fra eksempelvis spild, gamle olietanke, ulykker, tidligere belægninger, industri og generel forurening af bynær jord.

 

Byggemodning

Der er stor forskel på, om en grund er byggemodnet eller ikke byggemodnet. Med en byggemodnet grund kan du straks gå i gang med dit nybyggeri, da grunden er klar til bebyggelse. Installationer, forsyninger, afløb og kloaker er ført frem til grunden, og den har sit eget matrikelnummer, hvorved den er registreret i kommunens oversigter. Hvis grunden ikke er byggemodnet, bør du undersøge, om du har mulighed for at byggemodne grunden, og ikke mindst hvad det vil koste i kroner og øre.

 

Særlige regler

Ved køb af grund med hus til nedrivning skal du være opmærksom på, at der gælder en række regler, som du er forpligtet til at overholde. Du skal blandt andet sørge for at undersøge kommunens regler for affaldshåndtering. Derudover skal du undersøge, om det, du har tænkt dig at rive ned, tidligere har haft krævet en byggetilladelse at opføre, da du i så fald skal søge tilladelse til at rive det ned. Kommunen kan også have opsat særlige miljøkrav såsom anmeldelse af byggeaffald og støjforhold i forbindelse med selve nedrivningsarbejdet.

 

Bestil rådgivning til køb af byggegrund
DKK 6.495
bestil her

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

 

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig

Som din rådgiver står vi klar til at tage hånd om hele processen for dig. Dermed er du sikret, at alle væsentlige forhold bliver belyst, således du nemt og trygt kan få fingrene i en byggegrund, der passer til lige netop dine ønsker og behov. Samtidig er du sikret, at dit nybyggeri kan leve op til dine ønsker, og ikke blive fejet af banen på grund af en begrænsning, du ikke var klar over.

Vi kan ligeledes hjælpe dig med gennemgang af entreprisekontrakten, når du har valgt det byggefirma, du ønsker at bygge dit nye drømmehus med. Således sikrer du dig selv og din familie i den spændende rejse fra køb af grunden til jeres nyopførte ejendom.
Læs mere om gennemgang af entreprisekontrakt HER.

Kontakt os i dag på telefon 70 20 41 61, og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få en sikker handel i hus. Har du spørgsmål? Så er du mere end velkommen til at kontakte os – så hjælper vi dig helt uforpligtende.