Mortifikation af ejerpantebrev

Har du mistet eller ødelagt dit ejerpantebrev i papirform? Læs, hvordan du får et nyt
Siden 2009 er ejerpantebreve blevet digitaliserede, men måske har du et pantebrev fra før den tid? I så fald vil du have et fysisk pantebrev i papirform liggende et sted.

Hvis du har mistet dit tinglyste ejerpantebrev, der er i papirform, kan du løbe ind i store problemer, hvis du f.eks. gerne vil sælge dit hus eller optage lån i ejendommen.

Som din boligadvokat hjælper vi dig med mortifikation af ejerpantebrev og aflysning af ejerpantebrev. Vi tager os af hele processen, så du ikke skal tænke på noget som helst.

Mortifikation af ejerpantebrev advokat

Få hjælp til mortifikation i dag
DKK 8.000
bestil nu

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

Mortifikation af bortkomne pantebreve

Som din advokat klarer vi din mortifikationssag. Efterfølgende kan du få udstedt et digitalt erstatningspantebrev eller få det slettet/aflyst. Læs mere herom længere nede på siden.

 • Vi indhenter oplysninger om det pantebrev, der skal mortificeres.
 • Vi anmoder retten om mortifikation.
 • Vi varetager al korrespondancen med retten, Statstidende m.fl.
 • Vi sørger for, at pantebrevet bliver mortificeret.
 • Vi er med dig fra start til slut.

Pris: 8.000 kr. inkl. moms og ekskl. gebyrer

 

Hvad koster mortifikation af pantebrev?

Vores pris for mortifikation af ejerpantebreve ligger på 6.250 kr. inkl. moms og ekskl. gebyrer. Vi tilbyder altid en gratis og uforpligtende samtale inden en evt. mortifikationssag indledes, hvor du kan høre mere om mortifikation og stille spørgsmål.

I tillæg til din rådgivers salær må der påregnes nedenstående gebyrer:

 • Annonce i Statstidende: 225 kr. ekskl. moms..
 • Retsafgift: 750 kr.
 • Evt. ankepåtegning: 175 kr.

 

Hvad er mortifikation?

Mortifikation er en retsafgørelse, der medfører, at et dokument ikke længere er gyldigt. Det betyder, at hvis du har mistet eller ødelagt et gammelt pantebrev i papirform, kan løsningen være at få det mortificeret. Dermed erklæres det ”dødt og magtesløst”.

Hvis din rettighed fortsat skal være gældende, kan du få bevis for den ved at bruge din mortifikationsdom til at få udstedt et erstatningsdokument. Dermed får du et nyt pantebrev, der erstatter det gamle, som du kan bruge som bevis for din rettighed.

Dette nye pantebrev kan du bruge til eksempelvis at optage lån i din ejendom, eller du kan bruge det i forbindelse med salg af din bolig. Derimod er det mortificerede pantebrev ikke længere gyldigt. Hvis du finder det igen, kan du dermed ikke benytte dig af det.

 

Hvorfor skal jeg mortificere?

Registreringsprocessen af ejerpantebreve i tingbogen er i dag digital. Dog eksisterer der stadig ikke-digitaliserede pantebreve i papirform. Hvis et ikke-digitaliseret pantebrev er bortkommet, kan der opstå problemer. Det vil nemlig ofte være et krav fra en ny panthaver, at du får udslettet et gammelt pantebrev. Dette kan du løse ved mortifikation af pantebrevet.

Få hjælp til mortifikation i dag
DKK 8.000
bestil nu

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

 

Hvordan sletter jeg et pantebrev?

 

Tinglysningsloven §20

Mortifikation er en omfattende proces, hvorfor det er en god idé at overveje, om det er muligt at få slettet dokumentet ifølge Tinglysningsloven §20. Hvis det er mere end ca. 20 år siden, at det sidste afdrag er betalt, vil Tinglysningsretten som oftest slette pantebrevet. Denne bestemmelse kan også bruges til aflysning af servitutter, der er ophørt efter deres eget indhold f.eks. hvis en berettiget er afgået ved døden. Det skal dog bemærkes, at bestemmelsen ikke kan bruges, hvis der er tale om et ejerpantebrev – dette kræver mortifikation.

 

Anmodning om mortifikation

Hvis ikke sagen lever op til betingelserne for anvendelse af Tinglysningslovens §20, er det muligt at anmode byretten om mortifikation. Dette gøres ved at begære retten i den pågældende retskreds om mortifikation af gældsbrevet. Dette tager typisk omkring 1 år, men kan også ske med forkortet varsel på 3 måneder. I tilfælde af forkortet varsel, skal der stilles bankgaranti på hovedstolen samt et års rente.

Fra tidspunktet for indrykning i Statstidende til retten afsiger mortifikationsdom, kan eventuelle kreditorer, der mener at have ret i henhold til pantebrevet melde sig. Tinglysningsretten aflyser pantebrevet, når mortifikationsdommen er afsagt, og den almindelige ankefrist på 4 uger er udløbet.

 

Når pantebrevet er slettet

Når pantebrevet er slettet fra Tingbogen, kan du vælge at få et digitalt erstatningspantebrev. Dette dokument er et juridisk bevis på din tinglyste rettighed. Du har dog også mulighed for at lade pantebrevet forblive slettet, således det ikke har nogen juridisk virkning, hvis du ikke har brug for et nyt.

   

  Hvor lang tid tager en mortifikation? 

  Det første step i processen er at indsende en anmodning om mortifikation til byretten. Herefter indleder retten en mortifikationssag med en annoncering i Statstidende.

  Samtidig meddeles Tinglysningsretten om den påbegyndte mortifikationssag, hvorefter dette noteres på den pågældende ejendoms blad i tingbogen.

  Ved en annonce i Statstidende opfordres alle, der mener at have ret til pantebrevet eller betaling herfor, til at give lyd fra sig. Herefter vil sagen blive behandlet.

  Normalt går der et år, fra annoncen i Statstidende er blevet publiceret, til at ejerpantebrevet kan blive mortificeret ved dom.

  Når retten har konstateret, at der ikke er nogen rettighedshavere, der har mere ret til pantebrevet end anmoderen, vil retten afsige dommen om mortifikation.

  Under visse omstændigheder kan sagen afkortes med 3 måneder mod sikkerhedsstillelse. Såfremt du har spørgsmål hertil, kan du tage en uforpligtende snak med vores advokater.

   

  Aflysning af ejerpantebrev i Tingbogen

  Når dit bortkomne pantebrev er mortificeret, kan du vælge at få det aflyst. Såfremt du har et indfriet pantebrev, kan det tit og ofte være en god idé at få det aflyst i tingbogen. Dermed kan du optage nye lån i ejendommen og opnå et anmærkningsfrit skøde.

  Som din advokat hjælper vi dig med aflysning af pantebrev. Dermed sikres du at det hele forløber sig gnidningsfrit og juridisk korrekt. I den forbindelse har vi sammensat et godt tilbud på aflysning af ejerpantebreve:

  Du får 50% rabat på aflysning af pantebrev i tingbogen, når du bestiller mortifikation. Samlet pris for mortifikation og aflysning: 7.750 kr. / Normalpris: 9.250 kr. ekskl. gebyrer.

   

  Lad NEMADVOKAT hjælpe dig

  Vi har stor erfaring med mortifikation. Mortifikationssager er typisk omfattende og langvarige, hvorfor det kan være en stor fordel at overlade ansvaret til en professionel.

  Vi sikrer dig en nem og overskuelig sagsbehandling med kompetent advokatrådgivning. Kontakt os i dag på tlf. 70 20 41 61, og få en uforpligtende samtale om din sag.

  Få hjælp til mortifikation i dag
  DKK 8.000
  bestil nu

  inkl. moms og ekskl. gebyrer.