Tinglysning ved samlivsophør

 

Står du og din partner i den situation, hvor I ikke længere skal bo sammen i jeres fælleskøbte bolig? Når et forhold er slut, er der meget, der skal tages stilling til i forhold til både økonomi og bolig. Få den hjælp I har brug for til netop jeres situation. Der gælder ikke samme regler for ugifte samlevende ved samlivsophør som for gifte par, der skal skilles eller separeres.  Når man ikke er gift, men har været samlevende, er en af de store udfordringer, at man som udgangspunkt beholder de aktiver, man hver især ejer ved samlivsophævelsen.

 

Bodeling ved samlivsophør

Samlivsophør dækker over, at et ugift par går fra hinanden. Når man som ugift par går fra hinanden, kan det være svært at få opgjort fordelingen i ens fælles ejendele og økonomi. Ugifte par hører ikke under formuefællesskabet, og derfor er der ikke nogen lov, der siger, at ejendele skal deles ligeligt parret imellem. Da man som ugifte samlevende ikke er omfattet ægtefælleloven, skal delingen derfor foregår gennem en almindelig aftale imellem parterne. Er der tale om bodeling i forbindelse med en skilsmisse, gør der sig nogle andre regler gældende, her skal nemlig udarbejdes et skilsmisseskøde.

 

Skal den ene af jer derfor overtage en fælles ejendom, skal der ske en ’handel’ mellem jer, hvor man typisk tager udgangspunkt i markedsprisen. Man kan ikke blot overdrage ejendommen mellem jer til en vilkårlig fastsat pris, idet dette kan risikere at udløse et stort skattesmæk. Derudover hæfter I hver især for jeres egen gæld. Dette gælder både før, under og efter, I har boet sammen.

 

Gæld og gældsovertagelse

Har i fælles gæld, hæfter i fortsat begge for gælden efter samlivsophøret. Fælles gæld er det, I har skrevet under på, at I skylder i fællesskab. Hvis jeres kreditor går med til det, kan det aftales, at hele gælden overtages af den ene af jer – herunder den der skal være eneejer af boligen. Det er dog ikke nok, at I selv indgår en privat aftale om gældsovertagelse, dette skal jeres långiver godkende.

 

Vi hos NEMADVOKAT kan bidrage til, at I får en nem og håndgribelig overgang i jeres samlivsophør. Udfyld vores formular her på siden, så kontakter vi dig, og tager en gratis og uforpligtende samtale om, hvordan vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Få hjælp til tinglysning af samlivsophør
DKK 2.995
Bestil online nu

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

Aftale om den fælles bolig og gæld 

For at kunne lave en bodeling mellem jer som ugifte samlevende, skal der laves en aftale om den fælles bolig, som den ene af jer skal overtage. I denne forbindelse skal I ligeledes sikre jer, at banken eller kreditforeningen kan godkende, at det nu kun er den ene part, som hæfter for hele gælden. Det kræver altså en skriftlig bevilling af gældsovertagelsen fra långiverne.

 

Debitorskifte af ejerpantebrev 

Er tilfældet, at et ejerpantebrev er blevet oprettet eller overdraget, da I oprindeligt købte boligen, skal der som udgangspunkt foretages et debitorskifte. Debitoren kan også omtales som skyldneren, og derfor skal der ske et debitorskifte, når der sker et ejerskifte. Ejerpantebreve oprettes som regel for at stille sikkerhed overfor banken eller realkreditinstituttet, som låner penge til boligen. Og netop derfor skal der ske et debitorskifte, så banken ved hvem der er den reelle debitor.

 

Tinglysning af skødet 

Når alt det foregående er på plads, kan man tinglyse skødet.

Ønsker man, at én part skal overtage den fælles bolig fra den anden part, skal der oprettes et nyt skøde. Skødet ved samlivsophør skal indeholde de grundlæggende oplysninger om ejendommes ejerskifte altså, hvem er det der skal overtage og dermed bliver eneejer. Modsat et normalt boligkøb, hvor man udarbejder en detaljeret købsaftale, vil det være fornuft i forbindelse med en ejendomsoverdragelse mellem samlevende at få udarbejdet en minimal købsaftale.

 

Ligesom alle andre skøder, skal skødet i forbindelse med en ejendomsoverdragelse mellem samlevende også fremgå af det offentlige tinglysningsregister. Prisen på en tinglysning af et skøde dækker en fast afgift til staten på 1.850 kr. (2021), samt en variabel tinglysningsafgift. Vælger man at anvende en advokat til tinglysning, kan der være tilknyttet et beløb for arbejdet med den enkelte sag. Vores kompetente boligadvokater hos NEMADVOKAT udarbejder både skødet, tinglyser dette, og afslutter jeres sag, så i sikre jer en juridisk korrekt proces.

 

Hvad indeholder et skøde?

Oplysningerne som et skøde skal indeholde, er følgende:

  • Hvor stor en del af ejendommen, der skal overdrages
  • Overdragelsesdato af ejendommen
  • Købesummens størrelse
  • Ejendommens adresse
  • Hvem sælger er
  • Hvem køber er

En tinglysning skal ske digitalt på tinglysning.dk. Det betyder derfor også, at man skal underskrive pågældende dokument digitalt ved hjælp af MitID eller digital signatur.

Få hjælp til ændring af skøde

Har du brug for hjælp til ændring af dit skøde? Hos NEMADVOKAT kan vi hjælpe dig med skødeændring, uanset om der er tale om skilsmisse, familieoverdragelse, dødsfald eller justering af ejerandele.

 

Vi sikrer, at de nødvendige informationer er angivet, når skødet skal ændres. Vi står for selve udarbejdelsen af det ændrede skøde samt tinglysning af skøde. På denne måde kan du være sikker op en nem, hurtig korrekt udarbejdet proces.

 

Udfyld formularen herunder, så kontakter vi dig og tager en snak om netop dit behov.

Få hjælp til tinglysning af samlivsophør
DKK 2.995
Bestil online nu

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift