Køb af erhvervsejendom

En erhvervsejendom er en fast ejendom, der eksempelvis anvendes til kontorer. Dermed sker der ikke en produktion af vare på sådanne ejendomme, men udelukkende salg.

Erhvervsejendomme kan anvendes til at drive virksomhed fra eller til at opnå et økonomisk afkast via udlejning af erhvervslejemål eller ved videresalg.

Inden du skriver under på en købsaftale, bør du gøre dig en række overvejelser. Læs mere om disse, og hvordan vi, som din rådgiver, kan hjælpe dig under billedet.

Få rådgivning til køb af erhvervsejendom
DKK 7.995
Bestil online nu

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

Rådgivning til køb af erhvervsejendom

Du er sikret en tryg og sikker handel med din personlige boligrådgiver ved din side. Vi tager os af hele handlen, så du kan holde fokus på din forretning.

 • Vi sikrer handelsvilkårene i købsaftalen
 • Vi gennemgår de fremsendte dokumenter til købsaftalen
 • Vi laver en rådgivningsskrivelse til dig som køber
 • Vi laver en godkendelsesskrivelse til sælgers repræsentant om evt. forbehold for dokumenter vi vurderer mangler eller lign.
 • Vi varetager al dialog med bank, mægler og andre relevante parter
 • Vi sørger for, at handlen bliver godkendt og forbehold opfyldt
 • Vi varetager den efterfølgende proces omkring skødet og evt. debitorskifte
 • Vi sikrer, at alt er på plads til din overtagelse af ejendommen
 • Vi varetager den efterfølgende proces omkring refusionsopgørelsen og sikre at du evt. får indbetalt dit tilgodehavende.
 • Vi overvåger frigivelsen af købesummen, når der forelægger anmærkningsfrit skøde
 • Vi er med i hele sagsforløbet indtil handlen afsluttes

 

Gode råd til køb af erhvervsejendomme

Gennemgang af købsaftale
Du bør først og fremmest undersøge købsaftalen og dertilhørende dokumenter grundigt. Heri finder du handlens vilkår, hvorfor det er vigtigt, at du forstår indholdet heraf. Det anbefales at søge professionel rådgivning til gennemgang af købsaftalen, da det kan være vanskeligt og tidskrævende for personer uden en juridisk baggrund at få et overblik over købsaftalen – og ikke mindst, hvilke forhold, der ikke er nævnt. En professionel rådgiver har blandt andet fokus på de forhold, der er uden for kontrakten, således du som køber ikke bliver taget ved næsen af sælger.

 

Lokalplan og servitutter
Du bør undersøge kommunens lokalplan og ejendommens tinglyste servitutter. Dermed kan du sikre dig, at du må drive din virksomhed på ejendommen. Lokalplaner og servitutter kan sætte begrænsninger for din virksomhed, hvorfor det er vigtigt at undersøge dem. Der er eksempelvis strenge krav til støjende og forurenende virksomheder. Derudover kan en tinglyst servitut på ejendommen i nogle tilfælde forhindre dig at drive virksomheden, medmindre den kan ophæves.

 

Byggeteknisk rapport
Ved køb af erhvervsejendomme udarbejdes der ikke en tilstandsrapport eller tegnes en ejerskifteforsikring, som ellers er den typiske fremgangsmåde ved køb af private boliger. Sælger vil derfor som hovedregel få indskrevet en ansvarsfraskrivelsesklausul i købsaftalen, hvorved sælger fraskriver sig ethvert fysisk mangelansvar i købsaftalen. Dermed købes ejendommen som beset. Derfor vil det være hensigtsmæssigt at du som køber, får lavet en professionel teknisk gennemgang af ejendommen, inden handlen bliver endeligt indgået. Dermed kan du få et grundigt indblik i ejendommen, som du kan træffe din endelige købsbeslutning på baggrund af. Du vil derudover kunne bruge den tekniske rapport til forhandling af prisen med sælger.

 

Lejeaftaler og erhvervslejeaftaler
Såfremt du køber en erhvervsejendom, hvor der allerede er lejere i hele eller dele af ejendommen, bør du undersøge, hvilke forpligtelser du overtager ved købet. Derudover er det en god idé at undersøge, hvordan du er stillet, såfremt du ønsker at komme ud af de eksisterende lejeaftaler.

 

Personligt køb VS. virksomhedskøb
Du bør tage stilling til, hvem der juridisk set skal stå som ejer af erhvervsejendommen. Denne beslutning bør træffes på baggrund af, hvordan din virksomhed er indrettet, og om virksomheden drives som en personlig virksomhed (dvs. enkeltmandsvirksomhed eller I/S) eller et selskab (dvs. IVS, ApS eller A/S). Der er mange erhvervsdrivende, som stifter et ejendomsselskab til at købe erhvervsejendommen med, hvorefter ejendommen udlejes til virksomheden. Dermed kan du sikre, at du ikke mister erhvervsejendommen, i tilfælde af at din virksomhed skulle gå konkurs. Derudover bliver din virksomhed ikke påvirket af, at du foretager en stor ejendomsinvestering, da det i nogle tilfælde kan vanskeliggøre et generationsskifte senere hen.

 

Indretning
Du kan få gavn af at gøre dig en række indretningsmæssige overvejelser, inden du lægger dig fast på en bestemt ejendom. Det kan eksempelvis være en god idé at vurdere, om ejendommen er stor nok på længere sigt, således der er plads til fremtidige medarbejdere og eventuelle mødelokaler. I forlængelse af dette kan det samtidig være en god idé at vurdere, om kontorlandskabet passer til virksomhedens behov, således der kan være en passende indretning af afdelinger. Derudover bør du overveje, om det er et sted, hvor der løbende vil komme erhvervspartnere og kunder forbi til møder og aftaler. Såfremt dette er tilfældet, kan det være en god idé at overveje, hvorvidt stedet er præsentabelt, og om det afspejler din virksomhed udadtil.

 

Beliggenhed
Det kan være en god idé at overveje erhvervsejendommens beliggenhed. Du kan eksempelvis overveje, om ejendommens beliggenhed gør det nemt for dine medarbejdere at komme til og fra arbejde ved at undersøge, om der er p-pladser, tæt til togstationer eller andre nemme transportmuligheder i nærheden. Derudover kan du overveje, om ejendommen er placeret i et skummelt område, der ikke afspejler virksomhedens værdier, da dette kan have en negativ indvirkning på kunders og erhvervspartneres opfattelse af virksomheden. Derudover bør du overveje, om ejendommen ligger tæt på kunderne og erhvervspartnerne, såfremt du forventer, at de løbende vil besøge ejendommen af den ene eller anden årsag. Dette kan gøre det nemmere at fastholde en god relation, da I nemt og hurtigt vil kunne mødes.

 

Få rådgivning til køb af erhvervsejendom
DKK 7.995
Bestil online nu

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

 

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig

Som din personlige boligrådgiver tager vi hånd om hele processen for dig. Dermed får du tid til udelukkende at fokusere på din forretning, samtidig med at du får en sikker og tryg handel gennemført. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til gratis at kontakte os på telefon 70 20 41 61, så svarer vi gerne på dine spørgsmål helt uforpligtende. Ring i dag, og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få en sikker handel i hus.