Køb af erhvervsejendom

En erhvervsejendom er en fast ejendom, der eksempelvis anvendes til kontorer. Dermed sker der ikke en produktion af vare på sådanne ejendomme, men udelukkende salg.

Erhvervsejendomme kan anvendes til at drive virksomhed fra eller til at opnå et økonomisk afkast via udlejning af erhvervslejemål eller ved videresalg.

Inden du sætter din underskrift på købsaftalen, bør du kontakte en boligadvokat, der kan vejlede dig igennem det juridiske dokument.  Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig i forbindelse med køb af erhvervsejendom.

Koeb af erhvervsejendom

Få rådgivning til køb af erhvervsejendom
DKK 12.000
Bestil online nu

ekskl. moms og gebyrer

Rådgivning til køb af erhvervsejendom

Med NEMADVOKAT er du sikret en tryg og sikker handel, i samarbejde med din personlige, tildelte boligrådgiver. Vi hos NEMADVOKAT varetager hele handlen, så du kan holde fokus på din forretning. I forbindelse med rådgivning til køb af erhvervsejendom tilbyder vi:

  • Sikring af handelsvilkårene i købsaftalen
  • Gennemgang af fremsendte dokumenter
  • Udarbejdelse af rådgivningsskrivelse til dig som køber
  • Udarbejdelse af godkendelsesskrivelse til sælgers repræsentant, der indeholder eventuelle forbehold for dokumenter vi vurderer mangler eller lign.
  • Varetagning af al dialog med bank, mægler mv.
  • Varetagning af refusionsopgørelsen
  • Overvågning af frigivelse af købesummen

 

Gode råd til køb af erhvervsejendomme

Gennemgang af købsaftale

Første step består i at undersøge købsaftalen og dertilhørende dokumenter nøje. Er der eventuelt noget som ikke stemmer overens med dine og sælgers aftaler? Af købsaftalen bør handlens vilkår fremgå, hvorfor det netop er essentielt at du forstår indholdet heraf. Det anbefales at søge professionel rådgivning til gennemgang af købsaftalen, da en købsaftale kan være vanskelig og tidskrævende for individer uden juridisk erfaring. En rådgiver kan hertil vejlede dig, såfremt der mangler noget i købsaftalen. NEMADVOKATs boligrådgivere har fokus på de forhold der er uden for kontrakten – så du som køber ikke bliver snydt.

 

Lokalplan og servitutter

Du bør undersøge kommunens lokalplan og ejendommens tinglyste servitutter. Dermed kan du sikre dig, at du må drive din virksomhed på ejendommen. Lokalplaner og servitutter kan sætte begrænsninger for din virksomhed, hvorfor det er vigtigt at undersøge dem. Der er eksempelvis strenge krav til støjende og forurenende virksomheder. Derudover kan en tinglyst servitut på ejendommen i nogle tilfælde forhindre dig at drive virksomheden, medmindre den kan ophæves.

 

Byggeteknisk rapport

Ved køb af en erhvervsejendom udarbejdes der ikke en tilstandsrapport eller tegnes en ejerskifteforsikring, som man ellers kender det, ved køb af private boliger. Som hovedregel vil sælger derfor få indskrevet en ansvarsskrivelsesklausul. På den måde fraskriver sælger sig al fysisk mangelansvar i købsaftalen, og ejendommen købes derfor som beset. Det vil i sådan en situation være hensigtsmæssigt, at du som køber får udarbejdet en professionel teknisk gennemgang af ejendommen, inden handlen bliver underskrevet. Dermed kan du få et grundigt indblik i ejendommen, som du kan træffe din endelige købsbeslutning på baggrund af. Du vil derudover kunne bruge den tekniske rapport til forhandling af prisen med sælger.

 

Lejeaftaler og erhvervslejeaftaler

Såfremt du køber en erhvervsejendom, hvor der allerede er tilknyttet lejere i dele af ejendommen, er det vigtigt at undersøge, hvilke forpligtelser og hvilket ansvar du overtager i forbindelse med køb af ejendommen. Derudover er det vigtigt at kigge nærmere på, hvordan du er stillet, såfremt du senere ønsker at komme ud af de eksisterende lejeaftaler.

 

Personligt køb VS. virksomhedskøb

Du bør tage stilling til, hvem der juridisk set skal stå som ejer af erhvervsejendommen. Denne beslutning bør træffes på baggrund af, hvordan din virksomhed er indrettet, og om virksomheden drives som en personlig virksomhed (dvs. enkeltmandsvirksomhed eller I/S) eller et selskab (dvs. IVS, ApS eller A/S). Der er mange erhvervsdrivende, som stifter et ejendomsselskab til at købe erhvervsejendommen med, hvorefter ejendommen udlejes til virksomheden. Dermed kan du sikre, at du ikke mister erhvervsejendommen i tilfælde af, at din virksomhed skulle gå konkurs. Derudover bliver din virksomhed ikke påvirket af, at du foretager en stor ejendomsinvestering, da det i nogle tilfælde kan vanskeliggøre et generationsskifte senere hen.

 

Indretning

Du kan få gavn af at gøre dig en række indretningsmæssige overvejelser, inden du lægger dig fast på en bestemt ejendom. Det kan eksempelvis være en god idé at vurdere, om ejendommen er stor nok på længere sigt, således der er plads til fremtidige medarbejdere og eventuelle mødelokaler. I forlængelse af dette kan det samtidig være en god idé at vurdere, om kontorlandskabet passer til virksomhedens behov, således der kan være en passende indretning af afdelinger. Derudover bør du overveje, om det er et sted, hvor der løbende vil komme erhvervspartnere og kunder forbi til møder og aftaler. Såfremt dette er tilfældet, kan det være en god idé at overveje, hvorvidt stedet er præsentabelt, og om det afspejler din virksomhed udadtil.

 

Beliggenhed

Det kan være en god idé at overveje erhvervsejendommens beliggenhed. Du kan eksempelvis overveje, om ejendommens beliggenhed gør det nemt for dine medarbejdere at komme til og fra arbejde ved at undersøge, om der er p-pladser, tæt til togstationer eller andre nemme transportmuligheder i nærheden. Derudover kan du overveje, om ejendommen er placeret i et skummelt område, der ikke afspejler virksomhedens værdier, da dette kan have en negativ indvirkning på kunders og erhvervspartneres opfattelse af virksomheden. Derudover bør du overveje, om ejendommen ligger tæt på kunderne og erhvervspartnerne, såfremt du forventer, at de løbende vil besøge ejendommen af den ene eller anden årsag. Dette kan gøre det nemmere at fastholde en god relation, da I nemt og hurtigt vil kunne mødes.

Få rådgivning til køb af erhvervsejendom
DKK 12.000
Bestil online nu

ekskl. moms og gebyrer

 

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig

NEMADVOKAT tager hånd om hele processen. Du får dermed til at kunne fokusere på alt andet end købet af din erhvervsejendom. Vores boligrådgivere sikrer dig en sikker og tryg handel. Ved yderligere spørgsmål, kan vi kontaktes på telefon 70 20 41 61, til en gratis og uforpligtende samtale.