Landbrugsejendom og Landejendom

Drømmer du om at bo på landet? Det er du ikke alene om; flere og flere danskere flytter fra byen og ud på landet i jagten på at komme tættere på den danske natur.

På landet finder du store og små ejendomme med masser af frirum og natur. Vær dog opmærksom på, at der er forskel på at købe landejendomme og ”almindelige” boliger.

Bruger du os som din boligadvokat hjælper din personlige boligrådgiver dig igennem hele handlen fra start til slut, så du kan få en sikker handel i hus. Dermed er du sikret en god og tryg start på dit nye liv på landet.

 

landbrugsejendom eller landejendom

Køb af landbrugsejendom og landejendom

Vores boligrådgivere har stor erfaring med køb af landbrugsejendomme og landejendomme. Derfor er du sikret en tryg og sikker handel.

 • Vi sikrer handelsvilkårene i købsaftalen.
 • Vi gennemgår de fremsendte dokumenter til købsaftalen.
 • Vi hjælper med ansøgning af tilladelse (landbrugserklæring).
 • Vi laver en rådgivningsskrivelse til dig som køber.
 • Vi laver en godkendelsesskrivelse til sælgers repræsentant om evt. forbehold for dokumenter vi vurderer mangler eller lign.
 • Vi varetager al korrespondance med bank, mægler og andre relevante parter.
 • Vi sørger for, at handlen bliver godkendt og forbehold opfyldt.
 • Vi varetager den efterfølgende proces omkring skødet og evt. debitorskifte.
 • Vi sikrer, at alt er på plads til din overtagelse af ejendommen.
 • Vi varetager den efterfølgende proces omkring refusionsopgørelsen, og sikrer, at du evt. får indbetalt dit tilgodehavende.
 • Vi overvåger frigivelsen af købesummen, når der forelægger anmærkningsfrit skøde.
 • Vi er med i hele sagsforløbet indtil handlen afsluttes.
Få rådgivning til Køb af ejendom
DKK 9.000
JA TAK

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

 

Hvad er forskellen på en landbrugsejendom og en landejendom?

 

Hvad er en landbrugsejendom?

En landbrugsejendom er en fast ejendom, der står noteret i Geodatastyrelsens matrikelregister som en landbrugsejendom, og er derfor omfattet af landbrugsloven. Derudover udgør grundarealet mere end 2 hektar, hvilket svarer til 20.000 kvadratmeter eller 3,6 tønder land.

 

Hvad er en landejendom?

En landejendom er et nedlagt landbrug uden landbrugspligt, hvor grundarealet er mindre end 2 hektar, hvilket svarer til 20.000 kvadratmeter eller 3,6 tønder land. Dermed er ejendommen ikke omfattet af landbrugsloven, men i stor grad omfattet af reglerne for almindelige boliger.

 

Tinglysningsafgift

Ved tinglysning af skøde skal der betales en tinglysningsafgiften til staten. Denne afgift består af et fast registreringsgebyr på 1.850 kr. (2020-sats) og en variabel afgift, der afhænger af ejendommens og handlens type.

Tinglysningsafgift ved køb af landbrugsejendom:
Som udgangspunkt bliver tinglysningsafgiften beregnet på baggrund af den højeste værdi af enten købesummen eller den senest offentliggjorte ejendomsvurdering.

Tinglysningsafgift ved køb af landejendom:
Som udgangspunkt beregnes tinglysningsafgiften på baggrund af købesummen. Der gælder dog en række undtagelser; hvis ejendommen anvendes til erhverv f.eks. bortforpagtning af jord eller anden erhvervsmæssig udnyttelse, vil tinglysningsafgiften som udgangspunkt blive beregnet på baggrund af den højeste værdi af enten købesummen eller den senest offentliggjorte ejendomsvurdering.

 

Tilstandsrapport og ejerskifteforsikring

Køb af landbrugsejendom med landbrugspligt
For sådanne ejendomme bliver der ikke udarbejdet en tilstandsrapport eller tegnet en ejerskifteforsikring, som ellers er den typisk fremgangsmåde ved køb af ”almindelige” bolighandler. Sælger vil derfor som hovedregel få indskrevet en ansvarsfraskrivelsesklausul i købsaftalen, hvorved sælger fraskriver sig ethvert fysisk mangelansvar i købsaftalen. Dermed købes landbrugsejendommen som beset. Derfor vil det være hensigtsmæssigt at du som køber, får lavet en professionel teknisk gennemgang af ejendommen, inden handlen bliver endeligt indgået.

Køb af landejendom uden landbrugspligt
For sådanne ejendomme kan der godt blive udarbejdet en tilstandsrapport og tegnet en ejerskifteforsikring, som er den almindelige procedure i forbindelse med ”almindelige” bolighandler. Det forudsætter, at landejendommens grundareal er mindre end 2 hektar, og landbrugspligten er ophævet, således der er tale om et nedlagt landbrug.

Læs mere om tilstandsrapport her.

Læs mere om ejerskifteforsikring her.

 

Byggeteknisk rapport

Da der hverken bliver udarbejdet en tilstandsrapport eller tegnet en ejerskifteforsikring i forbindelse med køb af landbrugsejendomme med landbrugspligt, bør du sikre dig selv på anden vis. Dette kan gøres ved at få foretaget en teknisk gennemgang af landbrugsejendommen, hvor en byggesagkyndig udarbejder en byggeteknisk rapport. På baggrund af rapporten kan du træffe en velovervejet beslutning om at købe eller ej. Derudover kan du i nogle tilfælde benytte rapporten til den endelige prisforhandling.

 

Bopælspligt

Når du køber en landbrugsejendom med landbrugspligt, skal du være opmærksom på, at der er bopælspligt. Du er som udgangspunkt forpligtet til at opfylde bopælskravet inden for 6 måneder efter købet af ejendommen. Såfremt du har arvet en landbrugsejendom med landbrugspligt eller på anden vis overtaget ejendommen fra din familie, er du forpligtet til at opfylde bopælskravet inden for 2 år. Bemærk, du har mulighed for at udleje landbrugsejendommen, hvis ejendommen er under 30 hektar, hvorved bopælspligten opfyldes af en anden person. Bopælspligt for landbrugsejendomme med landbrugspligt ophører efter 10 år.

 

Landbrugspligt

Når du køber en ejendom på landet, bør du være opmærksom på, om ejendommen har landbrugspligt eller ej. Men hvad er landbrugspligt? Som udgangspunkt er der landbrugspligt på ejendomme, der har mere end 2 hektar jord, hvilket svarer til 20.000 kvadratmeter eller 3,6 tønder land. Er der landbrugspligt på ejendommen, er du forpligtet til at vedligeholde arealet, således det ikke gror til. Du er dog ikke forpligtet til at dyrke selve jorden. Bemærk, du kan vælge at forpagte jorden ud, hvorved en anden kan dyrke og vedligeholde jorden.

 

Ophævelse af landbrugspligt

Hvis du ønsker at ophæve landbrugspligten på din ejendom, kan dette gøres ved en erklæring om ophævelse af landbrugspligt. Denne erklæring skal udstedes af en praktiserende landinspektør, som bekræfter at ejendommen overholder en række betingelser. Du er velkommen til at kontakte os på tlf. 70 20 41 61 for at høre mere om disse betingelser.

Få rådgivning til Køb af ejendom
DKK 9.000
JA TAK

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

 

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig

Som din boligadvokat står vi klar til at yde rådgivning til køb af landbrugsejendomme og landejendomme. Få hjælp til køb af landbrugsejendom i dag; kontakt os på telefon 70 20 41 61. Husk – det koster ikke noget at stille spørgsmål.