Skifteretsattest

Skifteretsattest

En skifteretsattest benyttes, hvis en ejendoms ejer er gået bort og ejendommen skal overgå til de retmæssige arvinger. Ved tinglysning af skifteretsattesten bliver arving(er) eller ægtefælle registreret som medejer eller eneejer af ejendommen. Dette er for eksempel nødvendigt, hvis ønsket er at:

  • Belåne ejendommen
  • Få indefrosset ejendomsskatterne eller
  • Sælge ejendommen

Er der gæld i den pågældende ejendom, kan det være nødvendigt at få tinglyst skifteretsattesten for at kunne få rentefradrag.

Hvad skal vi bruge fra dig?

  • Skifteretsattest
  • Cpr. nr. på samtlige arvinger
  • Begrundelse for tinglysningen
  • Ejendommens adresse

Det er desuden en stor fordel, at alle parter har digital signatur. Digital signatur kan bestilles ved at kontakte NemID.

Du har os med på sidelinjen hele vejen og kan altid ringe eller skrive, når du har brug for svar.

Skifteretsattest
DKK 2.295
Bestil online nu

inkl. moms