Tinglysning af skifteretsattest

Vi hjælper dig med overdragelse af ejendom til ægtefæller.
Skal du have overdraget en ejendom som følge af et dødsfald, skal du have tinglyst din skifteretsattest. Dermed sker der en ændring af skøde, og du registreres som ejer.

Du skal eksempelvis få foretaget en tinglysning af skifteretsattest, hvis du skal tage lån i ejendommen, få indefrosset ejendomsskatterne eller sælge ejendommen videre.

Vi står klar, som din boligadvokat, til at hjælpe dig med at få overdraget ejendommen ved at tinglyse din skifteretsattest. Gør det nemt med NEMADVOKAT – vi er med dig fra start til slut.

Skifteretsattest

Få hjælp til tinglysning af skifteretsattest i dag
DKK 2.995
start nu

inkl. moms

 

Hvad er en skifteretsattest?

En skifteretsattest er et juridisk dokument, der anvendes, hvis en ejendoms ejer er gået bort, og ejendommen skal overgå til ægtefællen. Skifteretsattesten er et bevis på, at ægtefællen har ret til at råde over afdødes dødsbo.

Skifteretsattester er gratis, og bliver udstedt af Skifteretten. Uden en skifteretsattest må der ikke rådes over afdødes ejendele. Derfor er det vigtigt, at der bliver taget kontakt til Skifteretten, hvis ægtefællen vil råde over afdødes ejendele.

Uden en skifteretsattest må ægtefællen bl.a. ikke fjerne møbler fra afdødes hjem, hæve penge på afdødes bankkonto eller disponere over afdødes kontanter. Skifteretten kan give tilladelse til at ægtefællen rydder boligen, hvis der er enighed herom.

 

Hvorfor tinglyse en skifteretsattest?

Når skifteretsattesten bliver tinglyst, bliver ægtefællen registreret som eneejer af ejendommen. Det er for eksempel nødvendigt, hvis ønsket er at:

  • Belåne ejendommen
  • Få indefrosset ejendomsskatterne
  • Sælge ejendommen

Bemærk: Såfremt der er gæld i den pågældende ejendom, kan det være nødvendigt at få tinglyst skifteretsattesten, for at kunne få rentefradrag.

 

Skifteretsattest uskiftet bo

Hvis du sidder i uskiftet bo, kan det være fordelagtigt at få tinglyst skifteretsattesten som adkomst på ejendommen. Dermed offentliggøres det for alle, at du har rettighederne over og kravet på ejendommen. Dermed er du nu den registrerede ejer af ejendommen.

Tinglysning af skifteretsattesten giver dig mulighed for at tage lån i ejendommen, få indefrosset ejendomsskatter og sælge ejendommen. Det skal dog bemærkes, at der ikke er nogen pligt til at tinglyse sin adkomst. Der medfører dog visse begrænsninger.

Hvis ikke skifteretsattesten bliver tinglyst, har du som ægtefælle ikke mulighed for at disponere over ejendommen. Dermed er det ikke muligt at optage lån i ejendommen, sælge den til tredjemand, eller få indefrosset ejendomsskatter.

 

Tinglysningsafgift

Hvis længstlevende ægtefælle overtager afdøde ægtefælles ejendom for at blive boende, skal der betales en grundafgift på 1.850 kr. (2020-tal) for tinglysning af skifteretsattesten.

Hvis længstlevende ægtefælle overtager afdøde ægtefælles ejendom for at sælge den videre til en 3. part, sker tinglysningen af skifteretsattesten afgiftsfrit (2018-tal).

Hvis andre arvinger end ægtefællen overtager ejendommen, finder en skifteretsattest ikke anvendelse. Der skal derimod tinglyses et nyt skøde.  Se vores skøde produkter her.

Læs mere om tinglysningsafgiften, her.

 

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig

Vi har stor erfaring med tinglysning af skifteretsattester, hvorfor vi kan hjælpe dig med en nem og hurtig sagsbehandling. Det skal vi bruge fra dig:

  • Skifteretsattest
  • CPR nr. på ægtefælle
  • Begrundelse for tinglysningen
  • Ejendommens adresse

Det er desuden en stor fordel, at alle parter har digital signatur. Digital signatur kan bestilles ved at kontakte NemID.

Kontakt os, og få en gratis og uforpligtende samtale om din situation. Husk – det koster ikke noget at spørge!

 

Bestilling af ny skifteretsattest
Har du mistet din skifteretsattest, kan du bestille en ny ved Skifteretten mod betaling af 175 kr. Dermed har du en kopi af skifteretsattest.

 

Få hjælp til tinglysning af skifteretsattest i dag
DKK 2.995
start nu

inkl. moms