Auktionsskøde

Skal vi, som din boligadvokat, hjælpe med auktionsskødet? Har du købt en bolig på tvangsauktion, vil du, forinden auktionsskødet udstedes fra Fogedretten, skulle betale auktionsbuddet, størstebeløbet samt auktionsafgift til staten.

Derudover vil du skulle indhente samtlige samtykkeerklæringer fra de respektive pant- og udlægshavere og sørge for, at de har fået udbetalt den del af budsummen, som de har krav på.

Auktionsskøde

Som dokumentation for, at budsummen er indfriet, skal du have fremsendt originale samtykkeerklæringer fra de pant- og udlægshavere, der har fået dækning, samt fra rekvirenten. Disse samtykkeerklæringer skal sendes til fogedretten sammen med en anmodning om, at retten skal udstede auktionsskøde til dig.

Du vil efterfølgende modtage auktionsskødet fra retten i papirform. Det skal herefter digitaliseres, således at du som køber får endelig tinglyst adkomst på ejendommen.

NEMADVOKAT kan hjælpe dig med denne ekspedition. Har du et papirskøde, kan vi hjælpe med at digitalisere skødet for kr. 3.000 inkl. moms.

Har du ikke et papirskøde, kan vi hjælpe med at digitalisere dit auktionsskøde for kr. 3.995 inkl. moms.

Auktionsskøde
Fra DKK 3.995
Bestil online nu

inkl. moms

 

Transportskøde

Har du købt en ejendom på tvangsauktion og ønsker at videresælge boligen hurtigt efterfølgende, vil du stadigvæk skulle betale omkostningerne til retten (se under auktionsskøde), men du vil i første omgang ikke skulle bede om et auktionsskøde fra retten.

Her vil det være mest hensigtsmæssigt at få udarbejdet et transportskøde, idet der på denne måde ikke skal betales tinglysningsafgift to gange af skødet.

Ved et transportskøde kan du transportere din adkomst over ejendommen til en anden part. Sidstnævnte skal efterfølgende sende transportskødet og samtykkeerklæringer til fogedretten med anmodning om udstedelse af auktionsskødet og sørge for digitaliseringen heraf.

Du kan læse mere om Transportskøde her.

Vi kan tilbyde at udarbejde transportskødet samt digitalisering af auktionsskødet for kr. 3.500,- inkl. moms. Ligesom vi gerne hjælper med at fremsende ovenstående dokumenter til retten med anmodning om udstedelse af auktionsskødet.