Transportskøde

Har du købt en bolig på auktion, f.eks. i forbindelse med en tvangsauktion og ønsker du at sælge boligen videre, så er det en fordel at få lavet et transportskøde i stedet for et auktionsskøde.

 

Hvad er et transportskøde?

Formålet med at bruge et transportskøde i stedet for et almindeligt skøde er, at man ikke skal betale tinglysningsafgift to gange, da transportskødet, som ordet lyder, transporterer skødet fra dig til den næste køber. Du overfører dermed ejendomsrettighederne til næste køber, som derefter skal indsende samtykkeerklæringer og transportskøde til fogedretten med anmodning om en udstedelse af auktionsskødet.

Du kan læse mere om auktionsskødet her og hvad vi ellers kan tilbyde i forbindelse med udarbejdelse af auktionsskøde.

Hvis dit formål med køb af boligen er at sælge den videre inden for kort tid, er det en god idé at benytte et transportskøde og ikke et auktionsskøde. Har du købt en ejendom på tvangsauktion, og ejeren ikke har anmodet om udstedelse af auktionsskøde på ejendommen, kan ejeren transportere sin ejendomsret til en køber af ejendommen ved et transportskøde.

 

Bestil transportskøde
DKK 4.995
Bestil online nu

inkl. moms

 

Transportskøde tinglysning

Et transportskøde skal, i modsætning til alle andre typer skøder, ikke tinglyses, da denne type skøde bruges som et bilag til, når det endelige auktionsskøde skal tinglyses. Dermed skal det heller ikke oprettes i tinglysningssystemet, som de andre skøder skal, da transportskødet bliver lavet som et fysisk dokument.

Du kan læse mere om tinglysning af almindeligt skøde her.

Når der skal udarbejdes et transportskøde er fremgangsmåden, at der laves et skøde i papirform på baggrund af den indgåede købsaftale mellem parterne. Skødet tiltrædes af parterne og sendes til fogedretten i den retskreds, hvor boligen ligger. Sælger skal i denne forbindelse indhente relevante samtykkeerklæringer fra panthaverne, da disse skal medsendes til retten.

Fogedretten udsteder herefter et auktionsskøde i købers navn i papirform, og dette skal endeligt digitaliseres ved tinglysning. Herved er ejendomsretten således endeligt overdraget til køber.
Køberen skal ved denne type handel være opmærksom på, at sagsbehandlingstiden i forbindelse med berigtigelsen af handlen er længere end ved en ”almindelig” berigtigelse.

Du kan læse mere om berigtigelse af din bolighandel her.

 

Tidsfrist på transportskøde

Vær opmærksom på, at der er en tidsfrist på ét år til at anmode om et auktionsskøde for boligen efter auktionen er afsluttet. Det betyder, at du har ét år til at sælge boligen videre og det er dermed køberen, der skal betale afgiften til staten ud fra købesummen.

 

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig

Det kan være svært at forstå de juridiske aspekter i forbindelse med udarbejdelse af transportskøde. Derfor er vi klar til at hjælpe dig, som din boligadvokat, med netop dette.

Hos os får du korrekt udarbejdelse af transportskøde, og vi kan hjælpe dig med blandt andet fremsending af dokumenter til fogedretten samt indhentning af samtykkeerklæringer.

Bestil transportskøde
DKK 4.995
Bestil online nu

inkl. moms