X Covid-19 Vi holder fortsat åben og ser frem til at hjælpe dig.

Transportskøde

Et transportskøde er et skøde, som bruges, når man køber en bolig på auktion, hvorefter man sælger boligen videre. Formålet med at bruge et transportskøde i stedet for et almindeligt skøde er, at man ikke skal betale tinglysningsafgift to gange, da skødet transporteres fra dig til den næste køber.

transportskødetransportskøde

Hvis du har købt en ejendom på tvangsauktion, og ejeren ikke har anmodet om udstedelse af auktionsskøde på ejendommen, kan ejeren transportere sin ejendomsret til en køber af ejendommen ved et transportskøde.

Fremgangsmåden er, at der laves et skøde i papirform på baggrund af den mellem parterne indgåede købsaftalen. Skødet tiltrædes af parterne og sendes til fogedretten i den retskreds, hvor boligen ligger. Sælger skal i denne forbindelse indhente relevante samtykkeerklæringer fra panthaverne, da disse skal medsendes til retten.

Fogedretten udsteder herefter et auktionsskøde i købers navn i papirform, og dette skal endeligt digitaliseres ved tinglysning. Herved er ejendomsretten således endeligt overdraget til køber.

Køberen skal ved denne type handel være opmærksom på, at sagsbehandlingstiden i forbindelse med berigtigelsen af handlen er længere end ved en ”almindelig” berigtigelse.

Bestil transportskøde