Stiftelse af IVS

Stiftelse af IVS

Du sparer både tid og penge ved at lade NEMADVOKAT stå for stiftelsen af dit nye iværksætterselskab. Vores pris for selskabsstiftelse inkluderer kapitalgodkendelse, som er nødvendig for at stifte et selskab. En kapitalgodkendelse koster typisk flere tusinde kroner, hvorfor der er mange penge at spare.

Gør det nemt med NEMADVOKAT – vi får dig nemt og hurtigt i gang med oprettelse af IVS. Vores advokater har stor erfaring, og kender alle de bedste løsninger, da vi årligt stifter mere end 2000 selskaber.

For at sikre din absolutte sikkerhed mht. dine oplysninger og din data, fremsender vi alle dokumenter via Ownr.dk. Der er ingen ekstra omkostninger forbundet med denne service.

 

BEMÆRK!

Fra 1. juli er der indført et lovkrav om, at der skal registreres reelle ejere ved stiftelse af IVS. Derfor får du naturligvis denne service med, når du stifter selskab via NEMADVOKAT.
Har du spørgsmål hertil, er du velkommen til rette henvendelse – alternativt besvarer vi alle spørgsmål ved bestilling.

 

Hvad er et IVS?

IVS står for iværksætterselskab, som er en særlig type anpartsselskab med én eller flere ejere, som har begrænset hæftelse.
I videoen herunder kan du se mere om forløbet, og hvad vi tager hånd om for dig. 

 

 

Hvorfor skal jeg vælge et iværksætterselskab?

Lavt krav til selskabskapitalen 

Den største fordel ved et IVS er det lave krav til selskabskapitalen. Du kan nemlig stifte et IVS for kun 1 kr. Ved stiftelsen af et IVS skal der indskydes mellem 1,00 kr. og 49.999 kr., som stilles som sikkerhed til selskabets kreditorer. Herefter er du forpligtet til at opspare mindst 25% af det årlige overskud, indtil selskabskapitalen samlet udgør 50.000 kr. Først når en selskabskapital på 50.000 kr. er opnået, kan du tage overskud ud af selskabet. Selskabskapitalen kan kun indskydes i form af kontanter, og dermed udelukkes apportindskud med f.eks. maskiner eller andet udstyr.

 

Minimal grad af personlig risiko

Som ejer af at IVS har du en minimal grad af personlig risiko. Ejerne har nemlig begrænset hæftelse, hvilket betyder, at de ikke personligt hæfter for selskabets forpligtelser. Dermed hæfter ejerne kun for det beløb, som de har indskudt i selskabskapitalen, hvis selskabet skulle dreje nøglen om. Derudover kan du omdanne dit IVS til et ApS helt skattefrit, når en egenkapital på 50.000 kr. er opnået.

 

Nemt at overdrage ejerandele til andre

Derudover er det en stor fordel ved et IVS, at det er nemt at overdrage ejerandele til andre personer. Dette er især relevant i tilfælde af, at du ønsker at inddrage en ny medejer eller investor i dit selskab. Slutteligt er det også en fordel i tilfælde af, at du en dag skulle sælge din virksomhed.

 

Stiftelse af IVS
DKK 695
Bestil online nu

ekskl. moms og gebyrer

 

Stiftelse af IVS

Et IVS skal registreres hos Erhvervsstyrelsen, før selskabet kan drive virksomhed i Danmark. Denne proces kaldes selskabets stiftelse. I selskabsloven er der opstillet en række krav til papirarbejdet, dokumentation og registreringen af virksomheden, som skal opfyldes. Der skal bl.a. udarbejdes og indsendes et stiftelsesdokument og et sæt vedtægter til Erhvervsstyrelsen.

Stiftelsesdokumenter

Stiftelsesdokumentet bekræfter dannelsen af selskabet, og indeholder grundlæggende informationer om f.eks. hvem anpartshaverne er, selskabets form og startkapital. Det danner grundlaget for stiftelsen og anvendes ved registreringen af selskabet. Dokumentet skal underskrives af alle stiftere.

Selskabets vedtægter

Selskabets vedtægter indeholder information om blandt andet selskabets navn, formål, anparter og regnskabsår. Derudover selskabets regler for f.eks. afholdelse af generalforsamling, omsætningsbegrænsninger for anparterne mv. Vedtægter er dermed, sammen med Selskabsloven, regelsættet for selskabet.

 

Hvordan opretter jeg et IVS?

For at dit nye selskab er gyldigt og dermed kan drive virksomhed i Danmark, skal du igennem en række juridiske steps, før du er i stand til at påbegynde registreringen hos Erhvervsstyrelsen.

Hvis du ønsker selv at oprette dit IVS, skal du være særligt opmærksom på følgende:   
  • Stiftere: Der er en række juridiske krav til stifterne, der gør sig gældende, før næste step af oprettelsen kan tilgås. Disse finder du HER
  • Stiftelsesdokument: Det skal indeholde oplysninger om b.la. kapitalselskabets stiftere, tegningskursen for kapitalandelene, retsvirkning og anslåede omkostninger ved stiftelsen
  • Vedtægter: De skal indeholde oplysninger om b.la. kapitalselskabets formål, kapitalandelenes pålydende værdi og rettigheder, ledelsesorganer og ledelsesstruktur
  • Tegning af selskabskapital: Dette skal ske på stiftelsesdokumentet med eventuelle bilag. Kapitalandele kan dog ikke tegnes under forbehold eller til underkurs
  • Indbetaling af selskabskapital: En advokat, revisor eller bank skal godkende selskabskapitalens tilstedeværelse ved stiftelsen. Dette er inkluderet i NEMADVOKATs priser for selskabsstiftelse
  • Valg af ledelse og evt. revisor: Sker som udgangspunkt ved den stiftende generalforsamling
  • Registrering: Registrering af selskabet skal ske senest 2 uger fra stiftelsesdatoen

 

Husk at virksomheder skal registrere oplysninger om deres reelle ejere og deres rettigheder på VIRK/Indberet. Du kan læse mere om registrering af reelle ejere HER.

Vi anbefaler, at du sætter dig godt ind i de selskabsretlige regler, hvis du foretager selskabsstiftelsen selv. Hvis de juridiske dokumenter ikke udarbejdes i overensstemmelse med selskabsloven, kan registreringen ikke finde sted.

 

 

Lad NEMADVOKAT gøre det hele for dig

Du kan sikre dig en hurtig og sikker selskabsstiftelse ved at lade NEMADVOKAT gøre det hele for dig. Så nemt kan det gøres:

✔️Udfyld vores online formular på 2 min.
✔️Vi sætter os ind i dine behov.
✔️Vi opretter selskab Samt udarbejder alle dokumenter.
✔️Du godkender dokumenter med NEMID.
✔️Du modtager alle dokumenter digitalt via Ownr®
✔️
Dit selskab er nu oprettet.

 

Hos NEMADVOKAT sikrer vi, at disse dokumenter bliver udarbejdet korrekt og registreret digitalt hos Erhvervsstyrelsen. På den måde undgår du juridiske uoverensstemmelser, og sikrer dig en gnidningsfri start med dit nye iværksætterselskab.
Af hensyn til datasikkerhed og den nye data forordning modtager du alle dokumenter via Ownr.dk

Stiftelse af IVS
DKK 695
Bestil online nu

ekskl. moms og gebyrer

Senere omdannelse til ApS

Selvom et iværksætterselskab har mange fordele, oplever nogen et senere behov for at lade det omregistrere til ApS. Dette skyldes som udgangspunkt, at et ApS er mere anerkendt blandt samarbejdspartnere, kunder og leverandører, grundet den højere registrerede kapital, der skaber en større sikkerhed for tredjeparter.

Hvis du allerede fra start har en kapital på 50.000 kr. kan du med det samme stifte et ApS. Dette gør sig også gældende, hvis du har værdier. I dette tilfælde kan du lave en værdistiftelse af et ApS.

For at selskabet kan omregistreres til et ApS, kræver det først og fremmest at der afholdes en ekstraordinærgeneralforsamling. Her skal det med stemmeflertal besluttes, at selskabet lader sig omregistrere til et ApS. På dette beslutningstidspunkt skal selskabets kapitalgrundlag minimum udgøre kr. 50.000 kr.

Som en betingelse for omdannelse, skal der udarbejdes en revisorerklæring om, at kapitalen er til stede i selskabet. Herefter foretages en vedtægtsændring, hvori det fremgår, at selskabet omdannes til et ApS samt, at kapitalen ændres fra f.eks. 1 kr. til 50.000 kr. Slutteligt gennemføres en almindelig anmeldelse hos Erhvervsstyrelsen.

 

Vi er med dig hele vejen

I løbet af processen vil du sandsynligvis opleve at have spørgsmål til små og store forhold i forbindelse med stiftelsen – og her er vi med dig hele vejen. Du er altid velkommen til at bruge vores rådgivning på både telefon, e-mail og chatten her på siden. Dette gælder både før, under og efter stiftelsen af dit selskab.

 

Er du i tvivl, om du skal oprette et IVS eller en anden form for selskab? Så ring til os og få en uforpligtende snak med en af vores kompetente advokater.

 

Stiftelse af IVS
DKK 695
Bestil online nu

ekskl. moms og gebyrer

NEMADVOKAT kan være behjælpelig med omdannelse af dit IVS for kr. 2.995 ekskl. moms og gebyr til staten.

Dette forudsat, at der er indhentet en vurderingsberetning hos en revisor – enten kan din egen revisor hjælpe med dette, eller vi kan henvise dig til en revisor med de rette kompetencer.

Kontakt os for mere information om en omdannelse af IVS.