Hvad er vedtægter?Hvad er vedtægter?

Vedtægter

 

Hvad er vedtægter?

Et selskabs vedtægter indeholder information om blandt andet selskabets navn, formål, anparter og regnskabsår. Derudover indeholder det også selskabets regler for f.eks. afholdelse af generalforsamling, omsætningsbegrænsninger for anparterne mv. Vedtægter er dermed, sammen med Selskabsloven, regelsættet for selskabet.

 

Hvad indeholder vedtægter?

Vedtægterne indeholder en række oplysninger, herunder:
  • Navnet på selskabet (og eventuelle binavne)
  • Formålet med selskabet
  • Størrelsen på selskabskapitalen og antallet af kapitalandele (eller pålydende værdi)
  • Rettighederne som er forbundet med ejerskabet af kapitalandele
  • Selskabets ledelse, herunder om selskabet har en bestyrelse eller kun direktion
  • Frister og formelle krav ved indkaldelse til generalforsamling
  • Selskabets regnskabsår

 

Hvordan gør jeg?

Et selskabs sæt vedtægter skal indsendes til Erhvervsstyrelsen. Derefter bliver de offentliggjort på CVR. I tilfælde af at der sker ændringer i selskabets vedtægter, skal vedtægterne indsendes i deres nye form til Erhvervsstyrelsen før de er gyldige.

Læs mere om selskabsstiftelse her.