Ad-words misbrug - NEMADVOKAT

Ad-words misbrug

Hvis dit varemærke bruges af andre i Google

70 20 41 61
Vi sidder klar ved telefonen

9.00-21.00
Vores åbningstid i dag

9.00-21.00
Vores åbningstid alle hverdage

Når konkurrenten bruger dit navn til at skabe trafik

Annoncerer din virksomhed online, er det overvejende sandsynligt, at I benytter jer af Googles annonceringsværktøj, Google Ad-words. Er dette tilfældet, er det lige så sandsynligt, at andre i jeres branche, herunder leverandører og konkurrenter også anvender den samme kanal til markedsføring.

Herved kan I pludselig være mange aktører om de samme søgeord, navne og kendetegn, hvilket kan resultere i konflikt, hvis rettigheder overskrides i bestræbelserne på at vinde kunder eller brugere.

NEMADVOKAT kan hjælpe dig, hvis dit forretningsnavn og varemærke anvendes som søgeord i konkurrentens Ad-words kampagne. Dette uden at det fordyrer processen med lange brevudvekslinger og dyre retssager. Løsningen hedder NEMvarsling og løber som et abonnement over det/de valgte varemærker.

Du har os med på sidelinjen hele vejen og kan altid
ringe eller skrive, når du har brug for svar!

Kr. 7.995,-
ekskl. moms

Proces og indhold

Inden abonnementet tegnes foretager vi en gratis vurdering af styrken på mærket, da der kan være tilfælde, hvor selv et registreret varemærke ikke kan beskyttes i forhold til Ad-words. Hvis varemærket har den nødvendige styrke, kan der tegnes et NEMvarslings-abonnement, der bl.a. giver adgang til:

  • Tilpasset advarselsmail, der kan sendes uden NEMADVOKATs mellemkomst
  • Advokatvurdering af eventuelle krænkelser (495,00 pr. gang)
  • Brev fra NEMADVOKAT til krænker, hvis der findes grundlag herfor (995,00 pr. gang)
  • Yderligere brevudveksling med krænker (495,00 pr. gang)

Mere om Ad-words misbrug

Måtte sagen ikke blive løst ved korrespondance mellem NEMADVOKAT og krænker, kan sagen fremmes til fogedretten.  Hvis der gives medhold, vil fogedretten kunne nedlægge et fogedforbud mod den krænkende adfærd.

Priser for dette ultimative skridt aftales på forhånd med tegning af et NEMvarslings abonnement, således at omkostningerne er taget behørigt i betragtning i alle tilfælde.


Kr. 7.995,-
ekskl. moms