Aktionæroverenskomst

Er du aktionær i et aktieselskab? – Så har du mulighed for at lave en aktionæroverenskomst, der regulerer dine rettigheder i selskabet. Sammen med anpartshaveroverenskomsten, kaldes aktionæroverenskomsten oftest for en ejeraftale.

Det frarådes at gå på kompromis med en aktionæroverenskomst. Det anbefales derfor at alliere sig med en juridisk rådgiver, der kan bistå jer gennem hele sagens forløb. Der er en lang række forhold, der skal behandles i en aktionæroverenskomst, og trods nogle af punkterne kan virke fjernt, er det en god idé at inkorporere de langsigtede såvel som utænkelige situationer, for at mindske muligheden for konflikter i fremtiden.

Lad NEMADVOKAT bistå jer med oprettelsen af en aktionæroverenskomst. Med hjælp fra vores kompetente rådgivere, opretter vi sagen i fællesskab, når vi har talt om, hvordan vi bedst muligt møder jeres behov og ønsker. Kontakt os på tlf. 70 71 99 23 for at høre mere.

 

Ejeraftale advokat

Bestil uforpligtende tilbud her

 

Opret aktionæroverenskomst

Som udgangspunkt kan ejerne frit bestemme indholdet i en ejeraftale. Netop derfor får de fleste hjælp til at fastlægge ejernes rettigheder og forpligtelser, således ejeraftalen udformes på en måde, der sikrer selskabet og ejerne på bedste vis.

Vi hjælper jer med:

 • Juridisk rådgivning til ejeraftalens indhold
 • Komplet udarbejdelse af ejeraftale
 • Afsluttende gennemgang af aftalens vilkår

 

Aktionæroverenskomst pris

Vi gennemgår forholdene, der er vigtige i jeres situation. Derefter udformes aktionæroverenskomsten, der afspejler jeres unikke behov. Vi sikrer, at alle parter er indforståede med indholdet.

 

Bestil tilbud her, eller kontakt os på tlf. 70 71 99 23 for yderligere spørgsmål. Hos NEMADVOKAT tilbyder vi altid en uforpligtende samtale om jeres behov, inden vi tager de næste skridt.

 

Hvad er en aktionæroverenskomst?

En aktionæroverenskomst, også kaldet en ejeraftale, er en aftale mellem to eller flere ejere i et selskab. Denne form for aftale, benyttes også i forbindelse med anpartsselskaber og interessentselskaber – Heraf en anpartsoverenskomst og en interessentskabskontrakt.

Med en aktionæroverenskomst, er det muligt for ejerne i selskabet at kunne aftale blandt andet forkøbsret, konkurrenceklausuler og afstemme indbyrdes indsats.

Aktionæroverenskomst ændrede formelt navn til ejeraftale, da den nye selskabslov blev indført i 2009.

Læs mere om ejeraftale her

Der er ingen regler for, hvornår man behøver at indgå i en aktionæroverenskomst. Det er ej heller i lovkrav. Det er dog kutyme, at man opretter én samtidig med, at selskabet bliver stiftet. På den måde, er der mindst mulig chance for, at ejerne løber ind i uforudsete konflikter, som ikke kan løses, pga. de ikke har en aktionæroverenskomst at kigge tilbage på.

 

Hvad indeholder en aktionæroverenskomst?

En aktionæroverenskomst dækker ejerne ind og hjælper med, hvad end der skulle ske i fremtiden, der kan have konsekvenser for selskabets arbejdsgang. Det er de færreste aktionæroverenskomster, der er lig hinanden. Alle aktionæroverenskomster skræddersyes specifikt til netop jeres behov og ønsker.

Aftalen kan eksempelvis udformes således:

 • Vilkår om fortrolighed
  Vilkår om fortrolighed dækker over alle de fortrolige oplysninger, og at de skal behandles som ønsket.

 

 • Immaterielle rettigheder
  Immaterielle rettigheder dækker over, at undgå udnyttelse selskabets rettigheder til egen vinding fra en partner. Det kan være rettigheder såsom koncepter, softwarekode, varemærker, copyrights, patenterrettigheder eller eventuelle opfindelser.

 

 • Konkurrenceklausuler
  Punktet for konkurrenceklausuler omfatter, at en partner ikke starter egen konkurrerende virksomhed, eller skifter job til en konkurrent.

 

 • Kundeklausuler
  Punktet for kundeklausuler skal forhindre en ejer i at få arbejde hos selskabets forbindelser.

 

 • Kapitalindskud og finansiering
  Kapitalindskud og finansiering omfatter, hvor meget kapital hver ejer skal indskyde i virksomheden ved stiftelsen. Ejerne kan heraf have forskellige holdninger til, hvor mange penge der skal indskydes i virksomheden – både fra start af og i fremtiden.

 

 • Disponering af overskud
  Punktet for disponering af overskud kan omfatte, hvad der skal ske med overskuddet i virksomheden og hvornår der skal betales udbytte til ejerne.

 

 • Ledelse og beslutninger
  Under ledelse og beslutninger, beskrives der hvordan diverse beslutninger i virksomheden træffes. Ifølge selskabsloven træffes beslutninger, som udgangspunkt, med simpelt flertal.

 

 • Bestyrelse og direktion
  Bestyrelse og direktion omfatter, hvem der skal indgå i selskabets direktion og evt. bestyrelse. Aktieselskaber (A/S) er forpligtede til at indsætte en bestyrelse og en direktion, hvorimod anpartsselskaber (ApS) og virksomheder (fx enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber) kun er forpligtet til at indsætte en direktion. En direktion skal minimum bestå af én person, og en bestyrelse i et aktieselskab skal minimum bestå af tre medlemmer.

 

 • Arbejdsforpligtelser
  Punktet arbejdsforpligtelser kan igen varierer for den givne arbejdsplads situation. Her kan det indgå, hvor mange timer hver partner skal lægge i arbejdet, og hvilke arbejdsopgaver der skal varetages.

 

 • Salg af ejerandele
  Salg og ejerandele kan omfatte, hvorvidt der bør være begrænsninger for ejernes salg af deres ejerandele. Er der ikke aftale noget mellem parterne, står det en ejer frit at sælge sin ejerandel til, hvem som helst uden samtykke eller indflydelse fra de resterende ejere.

 

 • Forkøbsret
  Forkøbsret omfatter, hvorvidt de tilbageværende ejere skal have førsteret til at købe den udgåendes ejers andele ved for eksempel død eller konkurs.

 

 • Medsalgsret
  Heraf hvorvidt minoritetsejere skal have ret til at sælge sine andele, såfremt en ejer med majoritetsejeren beslutter sig for at sælge virksomheden til ny ejer.

 

 • Medsalgspligt
  I forhold til medsalgspligt, overvejer de involverede parter, hvorvidt ejerne med mindre ejerandele skal være forpligtede til at sælge deres ejerandele, såfremt en ejer med over 50% af ejerandele ønsker at sælge virksomheden til ny ejer.

 

 • Tavshedspligt og oplysningspligt
  Tavshedspligt og oplysningspligt kan indbefatte, hvorvidt der er oplysninger i virksomheden, som ejerne ønsker skal forblive fortrolige, kan der indgås aftale om tavshedspligt.

 

 • Misligholdelse
  Misligholdelse omfatter, hvad konsekvenserne skal være, såfremt en ejer i selskabet bryder aftalen – og hvornår der er tale om et brud.

 

 • Uoverensstemmelser
  Det er en god idé at inkorporere et punkt som ‘uoverensstemmelser’, der beskriver, hvordan ejerne forholder sig i forbindelse med konflikter eller uoverensstemmelser.

 

 • Dødsfald og umyndiggørelse
  Et punkt der forhåbentlig ikke behøves at tages i brug, men som også er essentielt, er ‘dødsfald og umyndiggørelse’. Det omfatter, at såfremt en ejer dør eller på anden vis ikke længere er i stand til at være partner i selskabet, at der er en særlig regel, der løser problemet i dette tilfælde.

 

Bestil uforpligtende tilbud her

 

Fordele ved en aktionæroverenskomst

Ligesom en ejeraftale, er en aktionæroverenskomst vigtig at have på hånden, såfremt der skulle opstå uenigheder blandt ejerne i selskabet. Af aktionæroverenskomsten indgår der et sæt regler for de forskellige parter, så alle er indforståede med deres position, ansvarsområder og vilkår.

Aktionæroverenskomsten i et aktieselskab er altså fundamentet for et trygt og sikkert samarbejde samt arbejdsmiljø blandt de involverede.

Lad NEMADVOKAT hjælpe jer med at skabe rammerne for et godt samarbejde. Ved at oprette en aktionæroverenskomst igennem os, bliver din sag påbegyndt blot 2 timer efter sagens oprettelse. Vi opretter sagen i fællesskab, når vi har talt om, hvordan vi bedst muligt møder jeres behov. Kontakt os på tlf. 70 71 99 23 for at høre mere.