Uskiftet bo

Hvad er uskiftet bo, hvad er fordelene og ulemperne, og hvordan gør man?
Når en person afgår ved døden, skal afdødes formue normalt fordeles mellem arvingerne. Det er også hvad man i fagsprog kalder for et “skifte” af boet.

Hvis man er gift, kan man dog undgå at udbetale arv til afdødes børn med det samme, hvis man opfylder visse betingelser. Dette kaldes i fagsprog at sidde i uskiftet bo.

Hvis man ønsker at sidde i uskiftet bo, skal det gøres klart, at arvingerne ikke bliver gjort arveløse. Udbetalingen af arven bliver bare udskudt til fx længstlevende ægtefælle dør.

uskiftet bo

Vi tilbyder altid en gratis vurdering

 

Hvad er uskiftet bo?

Hvis man sidder i uskiftet bo, har man overtaget sin afdøde ægtefælles formue og ejendele. Det kan eksempelvis være et hus, en bil, smykker og gæld.

Det betyder, at arvingerne ikke har fået udbetalt arven – endnu. Men når afdødes fx ægtefælle dør, eller bliver gift igen, skal arven fordeles og udbetales til arvingerne.

Uskiftet bo betyder altså, at et dødsbo ikke bliver ”skiftet”, og dermed fordeles arven ikke blandt arvingerne med det samme, men først senere hen.

 

Hvem kan sidde i uskiftet bo?

Kun ægtefæller kan sidde i uskiftet bo – og kun med afdødes børn. Hvis der er særlige livsarvinger, skal de give deres samtykke til at længstlevende kan sidde i uskiftet bo.

Særlige livsarvinger kaldes også for særbørn. Dette er børn uden for ægteskabet. Det betyder, at kun den ene ægtefælle er den biologiske forældre til barnet.

Vi anbefaler at få vurderet behovet for en forhåndssamtykkeerklæring, hvis der er særbørn. Du kan tit spare dig selv for både økonomiske og tidskrævende konsekvenser.

 

Fordele ved at sidde i uskiftet bo

 • Længstlevende kan blive boende i den fælles bolig
 • Længstlevende overtager afdødes formue og ejendele
 • Længstlevende kan næsten bruge formuen, som de vil
 • Længstlevende skal ikke udbetale arv til afdødes børn straks

 

Den største fordel ved at sidde i uskiftet bo er, at længstlevende ægtefælle overtager afdøde ægtefælles formue og ejendele. Dermed udskydes udbetalingen af arv til afdødes børn. Dette giver også længstlevende ægtefælle større mulighed for at blive boende i boligen. Længstlevende beholder rådigheden over alle midlerne, og kan stort set frit bruge midlerne på forbrug, rejser m.v. Man må som længstlevende eksempelvis også gerne sælge boligen og flytte.

 

 

Ulemper ved uskiftet bo

 • Særbørn skal give samtykke til, at du skal sidde i uskiftet bo
 • Du har begrænset adgang til at bruge afdødes formue
 • Du har begrænsede muligheder for at oprette et testamente
 • Du kan ikke blive gift igen, medmindre boet skiftes
 • Alt hvad du tjener, kommer til at indgå i det uskiftede bo
 • Du bliver holdt ansvarlig for afdødes gældsforpligtelser

 

Uskiftet bo med særbørn
Hvis din ægtefælle har særbørn, skal du have en samtykkeerklæring fra dem, hvorved de giver tilladelse til, at du sidder i uskiftet bo. Erfaring viser dog, at det kan være svært at få særbørnenes samtykke til uskiftet bo efter et dødsfald, hvorfor det kan være en god idé at få udarbejdet en forhåndssamtykkeerklæring. Ring ind til os nu, og hør nærmere.

 

Misbrug af uskiftet bo
Du har begrænsede muligheder for at bruge afdødes formue. Der er for eksempel begrænsninger for, hvor meget du må give væk af overdådige gaver, arveforskud, pengebeløb og lignende. Det er dog tilladt at bruge formuen til at give sædvanlige gaver, på almindeligt forbrug og lignende.

 

Uskiftet bo testamente
Hvis du gerne vil oprette et testamente, kan du kun inkludere de ejendele og den formue, der falder i arv efter dig. Du kan derfor ikke inkludere din afdøde ægtefælles formue og ejendele i dit testamente. Afdødes formue tilfalder nemlig afdødes arvinger.

 

Indgåelse af nyt ægteskab
Du kan ikke blive gift med en ny person, medmindre det uskiftede bo skiftes. Det betyder, at afdødes formue og ejendele skal fordeles og udbetales til arvingerne. Det kan i visse tilfælde betyde, at du kan blive nødsaget til at fraflytte jeres fælles bolig.

 

Din indkomst bliver en del af boet
Når du sidder i uskiftet bo, vil alt hvad du tjener indgå i boet. Det betyder, at noget af din indkomst vil gå til afdødes arvinger, hvis boet skal skiftes, mens du stadig lever. Det kan som eksempel skyldes, at du bliver gift på ny.

 

Afdødes gældsforpligtelser
Når du sidder i uskiftet bo, kommer du til at overtage din afdøde ægtefælles gældsforpligtelser. Ved din ægtefælles død bliver der indrykket en meddelelse i Statstidende, som gør kreditorer opmærksom på, at de skal meddele, hvis de har pengekrav mod din ægtefælle. Herefter beslutter du, om du vil sidde i uskiftet bo eller ej.

 

Regler for uskiftet bo

Kun ægtefæller kan sidde i uskiftet bo. Dermed kan ugifte samlevende ikke gøre det. Derudover er der en række betingelser for, hvornår man kan sidde i uskiftet bo:

 • I skal have fælleseje, dvs. I må ikke have en ægtepagt om særeje for hele formuen
 • Hvis afdøde har særbørn, skal disse give samtykke til uskiftet bo
 • Du må ikke være under konkurs, eller ude af stand til at opfylde dine forpligtelser
 • Du skal være myndig, og dermed ikke under værgemål

 

Vi tilbyder altid en gratis vurdering

 

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig

Familie- og arveret er et ganske kompliceret juridisk fagområde, hvorfor du med fordel kan benytte en advokat. Vi rådgiver dig om alt inden for uskiftet bo og familie- og arveret.

Vores erfarne advokater kender alle de bedste løsninger, og sikrer dig, at alle juridiske processer og dokumenter udføres korrekt og i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi vurderer gratis og uforpligtende din sag, og kommer herefter med et tilbud og en estimeret pris. Ring ind til os nu på tlf. 70 20 41 61. Husk det koster ikke noget at spørge!

 

Sidder jeg i uskiftet bo?

Man kan kun sidde i uskiftet bo, hvis:

 1. Afdøde var din ægtefælle
 2. Afdøde havde børn

Det er vigtigt at understrege, at man ikke nødvendigvis sidder i uskiftet bo, hvis ovenstående punkter er gældende. Ring ind til vores advokat gratis, og få hjælp.

 

 

Ofte stillede spørgsmål om uskiftet bo:

 

Kan man sidde i uskiftet bo, hvis man ikke er gift?

Nej, det kan man ikke. Dermed kan ugifte samlevende ikke gøre brug af det.

 

Hvordan fordeles arv efter uskiftet bo?

Arveloven dikterer, hvordan din arv skal fordeles, medmindre du har oprettet et testamente. Dette område af loven er kompliceret – ring gratis ind til os, og hør mere.

 

Hvordan får man samtykke til uskiftet bo?

Vi hjælper dig med at udforme en samtykkeerklæring, som skal underskrives af særbarnet/særbørnene. Dermed giver særbarnet tilladelse til, at den ægtefælle, der ikke er særbarnets biologiske forælder, må udbetale arv til særbarnet på et senere tidspunkt, hvis den biologiske forælder skulle afgå ved døden som den første.

 

Ophævelse af uskiftet bo – hvorfor?

Et uskiftet bo ophører f.eks. hvis du som længstlevende ægtefælle har indgået et nyt ægteskab, misbrugt boets formue, eller selv har et ønske om at udbetale arv til én eller flere af afdødes arvinger. Ring gratis ind, og hør flere eksempler. Så hjælper vi dig videre.

Vi tilbyder altid en gratis vurdering