Uskiftet bo

Uskiftet bo

Et uskiftet bo betyder, at længstlevende ægtefælle har mulighed for at overtage boet efter førstafdøde ægtefælle uden at skifte. Uskiftet bo medfører, at boet ikke skal gøres op – og der skal ikke udbetales arv. Det vil sige, at hele boet overlades til den længstlevende ægtefælle, der som udgangspunkt har fri rådighed over boet.

Det er kun muligt for ægtefæller at sidde i uskiftet bo – og kun med afdødes børn. I tilfælde af særlige livsarvinger efter førstafdøde, kræver det livsarvingernes samtykke, før længstlevende kan sidde i uskiftet bo.

Skal længstlevende ægtefælle blive i familiens ejendom? NEMADVOKAT anbefaler i alle tilfælde, hvor én af ægtefællerne har særbørn, at der foretages en vurdering af behovet for udarbejdelse af forhåndssamtykkeerklæringer til uskiftet bo. Det kan i mange tilfælde vise sig at blive dyrt sparede penge at undlade at bruge ressourcer på sådanne overvejelser.
uskiftet bo

Fordele ved at sidde i uskiftet bo

Når en ægtefælle går bort, skal den efterladte ægtefælle tage stilling til, om vedkommende skal overtage hele boet/formuen eller skifte boet med afdødes børn. Såfremt den længstlevende ægtefælle overtager boet uden at skifte, får børnene ikke udbetalt deres arv. Dette medfører, at længstlevende kan råde over hele formuen, uden at skulle fraflytte familiens ejendom. Ønsker du at vide mere om reglerne, er du velkommen til at bruge starte en chat eller kontakte os på e-mail eller telefon.

Vi tilbyder altid en
Gratis vurdering
Start sag