Forsvarsadvokat

I afdelingen for strafferet beskæftiger vi os primært med forsvar af borgere, som er tiltalt i straffesager. Som din forsvarsadvokat har vi den opgave at sikre din bedste og nemmeste vej gennem sagen. Dette indebærer alt lige fra at rådgive og informere dig om, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med en begået lovovertrædelse, som kunne føre til sigtelse, om rådgivning ved afhøringer hos politiet, rådgivning under varetægtsfængsling samt forsvar under selve retssagen for at sikre dig frifindelse eller den mildest mulige straf. Vi vil til enhver tid være på din side. Det eneste vi har for øje er at få dig videre på bedst mulig vis.

forsvarsadvokat

På denne side findes beskrivelser af forskellige fagområder indenfor strafferetten. Herunder dine rettigheder under efterforskningen, artikler om reglerne bag rettens vurdering af skyldsspørgsmålet og meget mere. Artiklerne er forenklede, idet juraen bag strafferetten er omfattende og kompliceret.

Vi som din forsvarsadvokat vil typisk holde et møde med dig med henblik på forberedelse af din sag til hovedforhandling i retten. Når vi har alle oplysninger fra anklagemyndigheden og ikke mindst din vinkel på situationen samt dine behov, vil vi arbejde hårdt på at klargøre sagen endeligt til hovedforhandling i retten.

Som klient hos Nemadvokat får du og din sag maksimal opmærksomhed og grundig faglig behandling. Derudover har du også mulighed for at tegne en retshjælpsforsikring, der dækker udgifter i forbindelse med visse retssager om private forhold.

Vi gør en positiv forskel for vores klienter.

Vi tilbyder altid en
Gratis vurdering
Start sag