Mortifikation

Hvad er mortifikation?

Mortifikation er en retsafgørelse. Når et pantebrev mortificeres, gøres det ”dødt og magtesløst”. Dermed har det ikke længere nogen juridisk virkning.

Har du f.eks. et bortkomment ejerpantebrev, kan du få problemer med at optage lån i ejendommen og sælge den. I sådanne tilfælde kan det være en mulig løsning at få ejerpantebrevet mortificeret, hvorefter du kan få udstedt et erstatningsdokument, der erstatter det gamle pantebrev, som kan anvendes som bevis for din rettighed.

 

Hvorfor skal jeg mortificere?

Registreringsprocessen af ejerpantebreve i tingbogen er i dag digital. Dog eksisterer der stadig ikke-digitaliserede pantebreve i papirform. Hvis et ikke-digitaliseret pantebrev er bortkommet, kan der opstå problemer. Det vil nemlig ofte være et krav fra en ny panthaver, at du får udslettet et gammelt pantebrev. Dette kan du løse ved mortifikation af pantebrevet.

 

Få hjælp til mortifikation i dag
4.700 DKK
Bestil online nu

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

 

Hvordan sletter jeg et pantebrev?

Tinglysningsloven §20

Mortifikation er en omfattende proces, hvorfor det er en god idé at overveje, om det er muligt at få slettet dokumentet ifølge Tinglysningsloven §20. Hvis det er mere end ca. 20 år siden, at det sidste afdrag er betalt, vil Tinglysningsretten som oftest slette pantebrevet. Denne bestemmelse kan også bruges til aflysning af servitutter, der er ophørt efter deres eget indhold f.eks. hvis en berettiget er afgået ved døden. Det skal dog bemærkes, at bestemmelsen ikke kan bruges, hvis der er tale om et ejerpantebrev – dette kræver mortifikation.

 

Anmodning om mortifikation

Hvis ikke sagen lever op til betingelserne for anvendelse af Tinglysningslovens §20, er det muligt at anmode byretten om mortifikation. Dette gøres ved at begære retten i den pågældende retskreds om mortifikation af gældsbrevet. Dette tager typisk omkring 1 år, men kan også ske med forkortet varsel på 3 måneder. I tilfælde af forkortet varsel, skal der stilles bankgaranti på hovedstolen samt et års rente.

Fra tidspunktet for indrykning i Statstidende til retten afsiger mortifikationsdom, kan eventuelle kreditorer, der mener at have ret i henhold til pantebrevet melde sig. Tinglysningsretten aflyser pantebrevet, når mortifikationsdommen er afsagt, og den almindelige ankefrist på 4 uger er udløbet.

 

Når pantebrevet er slettet

Når pantebrevet er slettet fra Tingbogen, kan du vælge at få et digitalt erstatningspantebrev. Dette dokument er et juridisk bevis på din tinglyste rettighed. Du har dog også muglihed for at lade pantebrevet forblive slettet, således det ikke har nogen juridisk virkning, hvis du ikke har brug for et nyt.

 

Få hjælp til mortifikation:
NEMADVOKATs erfarne advokater hjælper dig med at få udslettet dit pantebrev.
Giv os et kald, og få en uforpligtende snak på tlf. 70 20 41 61 – eller læs mere her:

Hjælp til mortifikation