Køb på tvangsauktion

Køb på tvangsauktion

Køberen af en ejendom på tvangsauktion skal anmode fogedretten om udstedelse af auktionsskøde. I denne forbindelse skal relevante samtykkeerklæringer fra panthaverne medsendes.

Fogedretten udsteder herefter et auktionsskøde i købers navn i papirform, og dette skal efterfølgende digitaliseres ved tinglysning.

Handlens forløb i forbindelse med køb på tvangsauktion adskiller sig fra en ”almindelig” handel, da køber ikke får udleveret tilstandsrapport eller tilbud på ejerskifteforsikring. Sælger (konkursboet) kan ligeledes gøre brug af en generel ansvarsfraskrivelse, som indsættes i købsaftalens punkt 16. Køber kan derfor med fordel søge vejledning inden køb af en ejendom på tvangsauktion for at få klarlagt de konsekvenser, et sådan køb kan medføre.