Ejerskifteforsikring

Ejerskifteforsikring

En ejerskifteforsikring er en forsikring, der kan tegnes i forbindelse med erhvervelse af fast ejendom.

Forsikringen vil sikre både køber og sælger, såfremt der er fejl og mangler, der ikke er noteret i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten.

Det er derfor en forudsætning for tegning af ejerskifteforsikring, at der er udarbejdet både en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport forud for købsaftalens underskrivelse.

Ejerskifteforsikring skal være tegnet pr. overtagelsesdagen/ dispositionsdagen (hvis denne ligger tidligere end overtagelsesdagen) for at være gyldig. Ejerskifteforsikring kan ikke tegnes efter at køber har opnået disposition over ejendommen.

Se ligeledes under punktet Huseftersynsordningen.

 

Ved køb/salg af ejerlejlighed

Tilbud på ejerskifteforsikring udarbejdes sjældent på ejerlejligheder, da der sjældent udarbejdes tilstandsrapport for en ejerlejlighed (se under tilstandsrapport). Som konsekvens heraf, kan sælger ikke frigøre sig for sit 10-årige mangelsansvar, og køber kan ikke tegne ejerskifteforsikring.

 

Læs mere om:

Hvad NEMADVOKAT kan tilbyde som boligadvokat

eller

Hvordan vi kan hjælpe dig med salg af bolig