Budrunde

Budrunde

Man kan som sælger vælge at sende sin bolig i en budrunde (ved salg gennem mægler også kendt som licitation), såfremt der er flere potentielle købere.

Sælger er ikke bundet af reglerne for licitationssalg, hvis boligen sælges privat.

De potentielle købere vil således have mulighed for at afgive bud på boligen, hvorefter man som sælger kan tage stilling til buddene.

Sælger er ved en budrunde ikke forpligtet til at tage imod noget tilbud. Sælger er ej heller forpligtet til at takke ja til højestbydende og kan således vælge at sige ja til et lavere bud, uanset hvilket grundlag denne måtte have for dette valg.

 

Køber forpligtes af afgivet bud i en budrunde

Køber skal være opmærksom på, at denne bliver forpligtet af et afgivet tilbud i en budrunde, såfremt sælger accepterer buddet. Køber skal derfor have adgang til at gennemgå ejendommen med en byggesagkyndig, inden buddet afgives.

 

Læs mere om:

Hvordan vi kan hjælpe dig med dit boligkøb her

eller

Hvordan vi kan hjælpe dig med dit boligsalg her