Berigtigelse

Berigtigelse

En berigtigelse dækker over at gennemføre en handel i overensstemmelse med de vilkår, parterne har skrevet under på i købsaftalen.

I forbindelse med indgåelse af en købsaftale, vil det typisk blive aftalt, at køber deponerer en udbetaling til sælgers pengeinstitut eller ejendomsmægleren. Udbetalingen udgør som oftest 5 % af købesummen. Samtidig vil købers pengeinstitut stille en bankgaranti for den resterende del af købesummen. Bankgarantien erstattes af en kontant deponering på overtagelsesdagen. På denne måde kan sælger sikre sig at modtage den aftalte betaling.

 

Udarbejdelse af skøde og refusionsopgørelse

Ved tinglysning af skødet overgår den fulde ejendomsret over ejendommen til køber.

Der er frist for udarbejdelse af refusionsopgørelse senest 30 dage efter overtagelsesdagen (se under refusionsopgørelse).

Købesummen vil blive frigivet fra sælgers bank til sælger, når skødet er tinglyst uden anmærkninger (sælgers gamle lån). Parternes pengeinstitutter er som oftest en lille måneds tid om at koordinere aflysningen/tinglysningen af lån.

Når disse trin er udført, er handlen berigtiget, og handlen er således gennemført.