Ophavsret for erhvervsdrivende

Mange erhvervsdrivende opnår ophavsret over værker, som bliver til i forbindelse med udførelse af deres erhverv. Især kunstnere og andre kreative fag beskæftiger sig først og fremmest med fremstilling af værker, der som udgangspunkt opnår ophavsretlig beskyttelse.

Det er dog ikke udelukkende de kreative fag, som kan være indehavere af ophavsret. Ligeledes kan en virksomhed, som har en medarbejder til at forfatte salgstekster til en hjemmeside, have ophavsret over de tekster, som i den forbindelse bliver forfattet, hvis tekstforfatning vel at mærke er en del af den pågældende medarbejders sædvanlige funktion. I modsat fald ender ophavsretten hos medarbejderen.
ophavsret
Meget kan opnå beskyttelse af ophavsretsloven. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit værk er beskyttet således at anvendelse heraf ville være uberettiget, vil vi hos NEMADVOKAT meget gerne hjælpe med at opklare retsstillingen for dig, for herefter at tage hånd om det problem, der eventuelt måtte være.

Hvis tekster plagieres og anvendes andetsteds, er der tale om krænkelse af ophavsretten. Man kan i den forbindelse kræve vederlag for teksten eller forlange den slettet.

Hos NEMADVOKAT har vi stor erfaring som erhvervsadvokat indenfor en række fagområder som ophavsret, og du vil modtage en kvalificeret rådgivning og effektiv sagsbehandling.

Vi tilbyder altid en
Gratis vurdering
Start sag

Ophavsret for private

Er du en privat person kan der være andre forhold omkring ophavsret du skal være opmærksom på.

Læs mere om ophavsret for private