Hvad er tinglysningsafgift?Hvad er tinglysningsafgift?

Tinglysningsafgift

 

Tingbogafgifter ved tinglysning af skøde

Ved tinglysning af ejerskifte af fast ejendom (tinglysning af skøde) skal der betales tinglysningsafgift til staten. Beregningen af tinglysningsafgiften afhænger af, hvilken type handel (eks. fri handel) og ejendomskategori (eks. fritidshus) der er tale om.

Såfremt der er tale om en almindelig fri handel af et enfamilieshus – herunder ejerlejligheder, et flerfamilieshus eller et fritidshus, betales tinglysningsafgiften af købesummen Tinglysningsafgiften består af et fast registreringsgebyr og en variabel værdiafgift. Den faste tinglysningsafgift udgør pr. 1. marts 2020, kr. 1.750,00, mens den variable afgift udgør 0,6 % af købesummen. Beløbet oprundes til nærmeste hele hundrede.

Hvis ejerskiftet ikke er sket som almindelig fri handel, beregnes den variable tinglysningsafgift af 85 % af den offentlige ejendomsvurdering, hvis denne er højere end købesummen – ellers beregnes afgiften af købesummen. Hertil kommer kr. 1.750,00 i fast afgift.

Ved ejerskifte af andre type ejendomme beregnes den variable afgift som 0,6 % af enten købesummen/den offentlige ejendomsvurdering (det højeste af de to beløb) oprundet til nærmeste hundrede samt kr. 1.750,00 i fast afgift.

I tilfælde af tinglysning af skøde i forbindelse med skilsmisse skal kun den faste del af tinglysningsafgiften (Kr. 1.750,00) afholdes.
Såfremt kun en del af ejendommen overdrages, nedsættes ejendomsvurdering til denne del. Hvis det blot er halvdelen af ejendommen der handles, vil det altså også kun være halvdelen af ejendomsvurderingen den variable afgift beregnes ud fra (medmindre købesummen er højere).

 

Ved tinglysning af pant

Ved tinglysning af pant i fast ejendom (realkreditpantebrev, sælgerpantebrev etc.) er tinglysningsafgiften ligeledes delt op i to. Den variable del udgør her 1,45 % af det pantsikrede beløb samt kr. 1.750,00 i fast afgift.

I tilfælde af låneomlægning, skal der dog alene svares afgift for forskellen mellem det gamle og det nye lån.

 

Generelle opslag i tingbogen

En uofficiel tingbogsattest er gratis, og den kan rekvireres på www.tinglysning.dk.