ejendomsvurdering

Ejendomsvurdering

I Danmark har alle boliger en offentlig ejendomsvurdering. Den offentlige ejendomsvurdering er med til at give en idé om, hvad en bolig er værd. Vurderingen kan have stor betydning for din privatøkonomi, da den er med til at bestemme, hvor meget du skal betale i ejendomsskatter. I denne artikel kan du læse mere om, hvad en ejendomsvurdering er og hvad den bruges til.

 

 

Hvad er en offentlig ejendomsvurdering?

Den offentlige ejendomsvurdering giver et skøn af, hvor meget en bolig er værd. Ejendomsvurderingerne foretages desuden af SKAT.
Skat tager dog ikke ud og kigger på den enkelte bolig, men baserer i stedet deres skøn på handelspriser for ejendomme af samme størrelse, stand, alder og med beliggenhed i nogenlunde samme område.

Det er vigtigt, at man ikke forveksler ejendomsvurderingerne med boligens handelsværdi. Handelsværdien vil nemlig typisk være højere. Det skyldes, at der ikke er blevet lavet nye ejendomsvurderinger siden 2011, da systemet fik massiv kritik i 2013.

Derfor vil disse ejendomsvurderinger ikke afspejle dagens ejendomsvurderinger, da der er sket en markant ændring i prisudviklingen på boligmarkedet siden 2011. Dette kan du læse mere om nedenfor.

Det betyder, at såfremt du har renoveret din bolig, vil det ofte ikke indgå i vurdering af ejendommens værdi. Det er netop af denne grund, at du ikke kan sammenligne boligens handelspris med dens ejendomsvurdering.

Spar penge ved selvsalg Med sælgerpakken er der styr på det hele
DKK 8.995
Læs mere om selvsalg

inkl. moms

 

Hvad bruges den offentlige ejendomsvurdering til?

Som sagt har ejendomsvurderingen indflydelse på, hvor meget du skal betale i ejendomsskatter – herunder ejendomsværdiskat og ejendomsskat (grundskyld).
Hvis din bolig har en høj offentlig ejendomsvurdering, vil du skulle betale mere i ejendomsskat. Omvendt vil du betale mindre i skat, hvis din bolig har en lav ejendomsvurdering.

Det er derfor vigtigt, at du, inden du sælger din bolig, har undersøgt din boligs ejendomsvurdering.

Udover ejendomsskatterne, kan ejendomsvurderingen også have indflydelse på beregningen af tinglysningsafgiftenskødet ved et boligkøb. Beregningen af tinglysningsafgiften sker som udgangspunkt ud fra handelsprisen – dog med den offentlige ejendomsvurdering som minimumsgrænse.

 

Nye offentlige ejendomsvurderinger i 2021

De nye ejendomsvurderinger har været udskudt flere gange, senest i september 2020, hvor man brugte coronakrisen som begrundelse for forsinkelsen.

Dog har Skatteministeriet oplyst, at der på den anden side af sommeren 2021, vil komme nye ejendomsvurderinger for 50.000 boligejere. Derefter vil de nye ejendomsvurderinger komme i etaper fra 2022.

Når de nye ejendomsvurderinger træder i kraft i 2024, vil der samtidig etableres en rabatordning. Denne rabatordning skal sikre, at boligejere, der har købt bolig inden 2024, ikke skal betale højere samlede boligskatter i 2024, end med de nuværende skatteregler.

Dog skal du være opmærksom på, at rabatten kun gælder, indtil man sælger sin bolig. De nye ejendomsvurderinger kan derfor have en indflydelse på salgsprisen, når du skal sælge din bolig.

Derfor er det en god idé at sætte sig ind i, både hvornår de nye ejendomsvurderinger kommer for din bolig samt holde øje med, hvad din bolig bliver vurderet til.

Nedenfor har vi lavet en oversigt over, hvad planen er for de nye ejendomsvurderinger:

Vurderingsstyrelsen vurderer ejendomme i en bestemt rækkefølge. Information om hvornår de præcist vurderer hvilke typer ejendomme ændres løbende, hvorfor du bør holde øje med Vurderingsstyrelsens hjemmeside, så du kan holde dig opdateret.

Siden september 2021 har ca. 50.000 boligejere af enfamilieshuse (f.eks. villaer, parcelhuse, rækkehuse og kædehuse) modtaget en ny ejendomsvurdering med efterfølgende tilbagebetalingstilbud.

I 2022 vil Vurderingsstyrelsen fortsætte med at vurdere enfamilieshuse og derefter gå videre til sommerhuse og ejerlejligheder.

Slutningsvis vil Vurderingsstyrelsen vurdere erhvervsejendomme samt lejeboliger.

 

Tilbagebetalingstilbud

Ved de nye ejendomsvurderinger, vil mange boligejere få et tilbagebetalingstilbud.

Hvis din boligs historiske vurdering har været for høj, og du derfor har betalt for meget i skat af en for høj værdi i 2011-2021, kan du se frem til at modtage et tilbagebetalingstilbud for den for høje betalte ejendomsskat. Dette tilbud vil umiddelbart sendes, efter du har modtaget de nye ejendomsvurderinger.

Du skal her være opmærksom på, at såfremt du accepterer tilbagebetalingstilbuddet, vil du samtidig give afkald på at kunne klage over den historiske vurdering.
Omvendt, hvis du har betalt en for lav ejendomsskat af en for lav offentlig ejendomsvurdering, vil du ikke få en regning med tilbagevirkende kraft.

Spar penge ved selvsalg Med sælgerpakken er der styr på det hele
DKK 8.995
Læs mere om selvsalg

inkl. moms

 

Med de nye ejendomsvurderinger vil nogle boligejere opleve skattelettelser, mens andre vil opleve skattestigninger ifm. de nye ejendomsvurderinger. Nedenfor kan du se, hvilke boligejere der vil opleve skattelettelser samt hvilke boligejere, der vil opleve skattestigninger.

 

Boligejere, der vil opleve skattelettelser

  • Boligejere, som efter de gamle regler, have udsigt til stigende ejendomsskat samt hvis grundværdi allerede er steget meget.
  • Boligejere, der bor i et hus i en kommune, hvor der er mange ejerlejligheder.
  • Boligejere, hvis ejendom ikke er steget så meget i værdi i de seneste 20 år.
  • Boligejere, som har en ejendomsvurdering fra 2001, som er relativ høj.

Kan du tjekke af ved alle punkterne ovenfor, vil du højst sandsynligt opleve en skattelettelse ifm. de nye ejendomsvurderinger.

 

Boligejere, der vil opleve skattestigninger

  • Boligejere, hvor værdien af grunden i dag er vurderet lavt (dette vil typisk være ejerlejligheder, som er steget meget i pris de seneste 20 år).
  • Kommende boligejere, der ønsker at købe en bolig, som er steget meget de seneste 20 år. Dog kun med mindre de kan få en kompensation i form af f.eks. lavere købspris på boligen.
  • Boligejere, hvis ejendom er steget markant i værdi de seneste 20 år.
  • Boligejere, der har en bolig, som har en ejendomsvurdering fra 2001, der er relativ lav.

Kan du tjekke af ved alle disse punkter, skal du regne med, at du kommer til at opleve skattestigninger ifm. de nye ejendomsvurderinger.

 

Salg af fast ejendom indenfor familien efter de nye regler

Har du en bolig, som du ønsker at sælge til et familiemedlem, er det værd at overveje, om du skal gøre det inden efteråret 2021.

Har du f.eks. købt en bolig som forældrekøb, kan du med fordel sælge boligen til dit barn inden efteråret 2021. Det skyldes, at du kan sælge boligen til 15 % under den offentlige ejendomsvurdering.

Sælger du boligen efter, at boligen har fået nye ejendomsvurdering, vil forældrekøbet, som oftest er en ejerlejlighed, nok være vurderet markant højere, end den gamle ejendomsvurdering. Det skyldes som sagt, at ejerlejligheder er steget meget i pris de sidste 20 år.

Læs mere om forældrekøb, her. 

 

Prissættelse ved selvsalg

Uanset om det er en ejerlejlighed, et hus eller lignende, kan du forvente, at såfremt du sælger din bolig efter 2024, vil køberen forsøge at presse boligprisen ned.

Køberen kan argumentere dette med, at han eller hun vil betale meget mere i boligskat, end du gør den dag i dag.

Derfor bør du sætte dig grundigt ind i ejendomsvurderingen af din bolig, hvis du overvejer at sælge din bolig inden for den nærmeste fremtid.

Her kan det være fornuftigt at få hjælp af en boligadvokat, der kan hjælpe dig med at sælge din bolig og rådgive dig om sagen.

Spar penge ved selvsalg Med sælgerpakken er der styr på det hele
DKK 8.995
Læs mere om selvsalg

inkl. moms

 

Læs også